Gör ett smart drag som fastighetsägare

2024-04-10 BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

Bra luft är alltid aktuellt, och ett energieffektivt ventilationssystem är viktigt av flera anledningar. När det nya reviderade direktivet gällande byggnaders energiprestanda röstades igenom i EU-parlamentet härom veckan blev frågan ännu mer aktuell. I samband med detta startade branschorganisationen Svensk Ventilation en ny kampanj med namnet Smart Drag. Kampanjens syfte är att informera fastighetsägare om vinsterna med att minska sin energianvändning - och att passa på nu! 

https://slussen.azureedge.net/image/79/Vecka_13_BevegoNytt_Smart_Drag_Svensk_Ventilation_bild_1.png”Under 2023 såg vi på Svensk Ventilation att våra medlemsföretag skulle få det lugnare i år. Då föddes idén till kampanjen Smart Drag. Vi kände att vi verkligen behövde göra något för att hjälpa installatörerna att hålla hjulen igång, och det föll sig väl med EUs direktiv för byggnaders energiprestanda. Om direktivet går igenom kommer det att omfatta både lokaler och bostäder, där reglerna kring vad som gäller lokalfastigheter är lite tydligare. Det är just privata fastighetsägare med lokaler som vi i första hand vill nå med kampanjen.” säger Britta Permats som är VD på Svensk Ventilation.

Vad innebär det nya EU-direktivet?

Den 12 mars röstade EU-parlamentet igenom direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), och slutgiltigt beslut väntas komma i april 2024. Det nya direktivet innebär bland annat att medlemsländerna inte bara ska se till att nybyggnationer är energieffektiva, utan även att de befintliga byggnaderna med sämst energiprestanda effektiviseras. De lokalbyggnader som befinner sig bland de 16% med sämst energiprestanda måste uppnå en viss nivå innan år 2030, och de lokalbyggnader som tillhör de 26% med sämst energiprestanda behöver renoveras innan år 2033. 

”Vilket värde som ska uppnås är det ingen som vet. Alla länder ska sätta sitt eget tröskelvärde och även ta fram en renoveringsplan. Vi gissar på att det är fastigheter med energiklass F och G som kommer att behöva effektivisera sitt ventilationssystem, men vi vet inte än. Men som fastighetsägare behöver man inte vänta till 2030, eller tills det är dags för nästa OVK. Tyvärr har det visat sig att ägare av lokalfastigheter, precis som många andra, väntar med att göra en förändring tills man får en anmärkning i OVKn. Därför vill vi nå ut till fastighetsägarna i tid, innan man kanske haft problem med inomhusklimatet i flera år.” säger Britta. 

https://slussen.azureedge.net/image/79/Vecka_13_BevegoNytt_Smart_Drag_Svensk_Ventilation_bild_2.jpg

På kampanjsidan smartdrag.se hittar du mer information.

Fördelar med att renovera ventilationen

Du som fastighetsägare kan redan nu förbättra din ekonomi genom att rusta upp ditt ventilationssystem och minska din energianvändning. Samtidigt skapar du ett bättre inomhusklimat och får nöjdare hyresgäster. Att göra ett smart drag och renovera ventilationssystemet är en investering som inte bara sänker dina energikostnader utan även höjer värdet på din fastighet. Den investering som krävs för att åtgärda ett äldre ventilationssystem räknas ofta hem på relativt kort tid, samtidigt som uppdateringen också har mycket god lönsamhet på lång sikt.

”Det som du i branschen, installatör, konsult eller leverantör, kan hjälpa oss med är att sprida budskapet om hur stor vinst en energieffektivisering kan innebära. Inom kampanjen har vi till exempel tagit fram korta texter som man får använda på sina sociala medier. Installatörerna kan också passa på att bearbeta de fastighetsägare med energiklass F och G. Varför vänta? Vissa banker har gått ut och sagt att de fastigheter som har en bättre energiklass kommer att värderas högre. Bankerna vet ju om EUs direktiv, och de har till och med uppmanat fastighetsägare att energieffektivisera redan nu. Passa på medan det finns arbetskraft! När det vänder kan det bli svårt att hitta entreprenörer som har tid att ta sig an ditt projekt.” säger Britta. 

https://slussen.azureedge.net/image/79/SvVent_KeyVisuals_Verktygslada_Man_inkl_rubrik_16x9.jpgKampanjen Smart Drag från Svensk Ventilation kommer att pågå under hela 2024. 

Gör ett smart drag

Kampanjen Smart Drag startades av Svensk Ventilation under mars månad och kommer att fortsätta under hela året. Kampanjen innefattar flera olika delar för att sprida information och kunskap. Bland annat har Svensk Ventilation tagit fram en checklista över hur du kan minska din energianvändning från A till Ö, skapat broschyren ”Spara energi med effektiv ventilation”, samt kundcase med konkreta exempel på hur andra lyckats minska sin energianvändning. De kommer att genomföra flera aktiviteter under året som att delta på Nordbygg, arrangera webinarier och seminarier, träffa fastighetsägare och mycket mer. 

Framgångsrika exempel

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag som har mätt skillnaden på energianvändningen före och efter en av sina renoveringar. När anpassningar till en ny hyresgäst skulle göras passade Emilshus på att genomföra energibesparingar i fastigheten. Bytet av ventilationsaggregat och kylaggregat ökade värdet på fastigheten och kommer att ha betalat av sig inom cirka fem år. Här på Svensk Ventilations kampanjsida smartdrag.se kan du se diagram över energibesparingen samt värmeåtervinningen före och efter renoveringen. 

Här kan du också läsa om hur det gick till när operationsavdelningen på Karlskoga lasarett sänkte sin elenergianvändning med 20 %. En luftinjustering bidrog även till fler konkreta fördelar, och att personalen upplevde stor skillnad på luftkvaliteten. Även den K-märkta Katedralskolan i Linköping gjorde en imponerande förändring. Här kan du se diagram över förändringarna i fläktenergi samt energi för uppvärmning av tilluft. Totalt gjorde skolan en energibesparing på 70 %, vilket motsvarar 445 MWh per år. 

https://slussen.azureedge.net/image/79/Vecka_13_BevegoNytt_Smart_Drag_Svensk_Ventilation_bild_4.jpg

I broschyren ”Spara energi med effektiv ventilation” finns smarta tips för energieffektivisering.

Uppbyggnad, injustering och underhåll 

Fördelarna med ett mer optimerat ventilationssystem är många. De minskar energianvändningen och minskar därigenom driftkostnaderna. Detta höjer värdet på fastigheten, påverkar klimatomställningen positivt och ger bättre inomhusluft vilket påverkar hälsan för de personer som vistas i lokalerna. Broschyren ”Spara energi med effektiv ventilation” är en del av kampanjen Smart Drag och innehåller värdefull information till fastighetsägare. Här finns tips på viktiga åtgärder för ditt ventilationssystem.

Underhållet blir mer krävande i takt med att ventilationssystemen blir allt mer avancerade, och just underhåll är ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft. I broschyren finns bland annat information om vad som regelbundet ska rengöras och kontrolleras. Driftoptimering och behovsstyrning är också två punkter som kan spara mycket energi och pengar, samt att energiövervakning kan vara gynnsamt då du kan upptäcka avvikelser i tid och hinna sätta in åtgärder. 
Det lönar sig i längden

Det lönar sig i längden

Svensk Ventilation vill uppmana alla fastighetsägare att börja planera och utföra en energieffektivisering redan nu. Det lönar sig i längden! På kampanjsidan smartdrag.se kan du som fastighetsägare hitta professionell hjälp med frågor som rör ventilationsoptimering och renovering. Där finns en lista med installatörer, rådgivare och produkttillverkare som enkelt går att komma i kontakt med. Gör ett smart drag! 

Till kampanjens hemsida!


 Dela     Tillbaka  

Närproducerat i norr när VentCenter öppnar i Luleå

2024-05-20

Den 29 maj invigs Bevegos nya VentCenter i Luleå som blir Bevegos första produktionsanläggning i Region Norr! Den stora satsningen på ventilation i regionen innebär ökad service och flera fördelar för Bevegos kunder.


Ventilation Arbetsmarknad

EPD på rektangulära kanaler ger unikt erbjudande

2024-05-10

Nu kompletteras Bevegos rektangulära kanalsystem Altech med EPD vilket ger ytterligare konkurrensfördelar. Bevego får med detta en unik position på marknaden när man kan erbjuda både cirkulära och rektangulära kanalsystem för ventilation med EPD.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Innovativt spjäll gör det lätt att göra rätt

2024-03-22

Det nya brand-/brandgasspjället Optimus 60 har många fördelar! För att öka kunskapen om produkten bjöd Bevego i Mölndal in sina kunder till lunch och teknisk genomgång med Niklas Johansson från Bevent Rasch.


Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Rekordtäta ventilationskanaler i årets mätning

2024-02-02

Bevego är stolta över de imponerande resultaten i RISE:s årliga tester av våra rektangulära kanaler. Johan Sahlqvist, produktionschef, uttrycker sin glädje över det jämnt höga resultatet, vilket bekräftar vår överlägsna och konsekventa kvalitet.


Ventilation

Swegon och Bevego samarbetar på vägen

2023-09-29

Swegon roadtour besöker flera av Bevegos filialer i höst! I deras trailer ligger fokus på CASA-sortimentet, ventilationsaggregat för villor och lägenheter. Stefan Nilsson på Swegon berättar mer om samarbetet här!


Ventilation

Plåt och ventilation: Stor satsning på rekrytering

2023-09-22

Att det saknas utbildade plåtslagare och ventilationsmontörer är ett stort hinder för branschen. Plåt & Ventföretagens satsning Kompetens25 har som mål att öka antal sökande till branschens utbildningar med 25 % till januari 2025.


Ventilation Arbetsmarknad

En frisk fläkt för sköldpaddor på Nordens Ark

2023-06-22

SköldpaddsArken är en av Nordens Arks senaste satsningar i bevarandet av utrotningshotade djur. Bevego har haft äran att leverera ventilationen.


Ventilation Referensprojekt

Gigantiska aggregat för gigantisk gymnasieskola

2023-06-22

Till den 18 300 kvm stora gymnasieskolan i Enköpings kommun har Ehlin & Larsson valt att beställa ventilationsaggregat från Komfovent, genom Bevego. Läs om de sju gigantiska aggregaten, och hur det är att arbeta i en byggnad helt i trä!


Ventilation Referensprojekt

En korrosivitetsklass som ställer höga krav

2023-05-17

När Thed Nilsson på VentPartner besöker ett badhus lägger han märke till detaljer, som till exempel om en skruv på en armatur har rostat. Det är en vana (eller ovana) som uppstår när man arbetar med ventilation i badhus.


Ventilation Referensprojekt