EKB Takfläktar till ombyggnaden av Bro Pendeltågsdepå

2015-05-08 EKB Produkter AB

EKB Takfläktar till ombyggnaden av Bro Pendeltågsdepå


Takfläktar från EKB monteras för ventilation av värme från utrustning på
tåg vid ombyggnaden av Brodepån. Sammanlagt 28st takfläktar installeras, med ett flöde på vardera 4m3/s och sammanlagd luftväxling om ca 55 m3/s.

Bravida är beställare och installatör av bl.a. de 28 fläktarna utförda i specialkulör. Projektet startades under 2013 och beräknas att i sin helhet vara färdigt till sommaren 2016.

"När Citybanan öppnar 2017 får pendeltågen egna spår genom centrala Stockholm och SL kan därmed öka turtätheten och punktligheten.

När trafikeringen ökar behövs fler fordon. Tolv nya X60-tåg har redan köpts in och satts i trafik och ytterligare 46 fordon förstärker trafiken när Citybanan öppnar 2017.

Fler fordon ställer krav på depåerna där SL servar och underhåller fordonen. Ytterligare en ny depå måste byggas och de som idag finns måste optimeras för högre kapacitet."

Artikeln i sin helhet finns att läsa på: http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/pendeltag/pendeltagsdepa-i-bro/


EKB takfläktar typ HT-63-4T
 Dela     Tillbaka  

EKB presenterar "Xroom"

2022-03-28

”Xroom" är en helt ny produkt av sitt slag på marknaden. Den används för ventilera utvalda rum som saknar luftombyte. Enheten liknar en mindre radiator med (2-1) funktion, med uppvärmning och FTX värmeväxlare i kompakt format med snygg design.


Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

EKB Fläktar har flyttat till Åstorp

2017-01-02

Efter 24år i Mölletofta/Klippan så har flytten gått ca 16km söderut till Bronsgatan 2 i Åstorp (Nyvång) alldeles invid E4.


Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger