Maxad ventilations- och inneklimatmätning med nya testo 400!

2019-03-08 Nordtec Instrument AB

https://slussen.azureedge.net/image/1231/400-grupp-slussen-biz.jpg


Den tyska mätteknikexperten Testo KG har tagit fram en ny generation multi-instrument för ventilations- och inneklimatproffs. Det nya tillskottet heter testo 400 och är ett universalinstrument för en lång rad applikationer. Det imponerar stort med smart teknik, minimal starttid och intuitiv användning. Den stora pekskärmen med SmartTouch-teknik innebär också att du styr instrumentet lika enkelt som du använder din smartphone.

Med testo 400 har Testo utökat sitt sortiment av smart mätteknik. testo 400 är inte bara smartare, snabbare och bättre – den smälter perfekt in i Testos omfattande program för alla ventilations-, inneklimat- och komfortmätningar. Givarsortimentet för det nya mätinstrumentet är bland det bredaste på marknaden och dessutom kan testo SmartProbes användas tillsammans med instrumentet. testo 400 bjuder på innovativa funktioner som gör användarens jobb enklare på alla sätt och möjliggör tillförlitlig mätning i enlighet med gällande standarder.

Arbeta snabbt

Med nya testo 400 kan alla givare snabbt och enkelt bytas under mätningen. Det betyder att irriterande väntetider är ett minne blott, eftersom instrumentet inte behövs startas om varje gång. Det går också snabbt att starta och stänga av instrumentet.

Färdiga mätmenyer

testo 400 har färdiga och tydligt strukturerade mätmenyer som guidar användaren säkert och enkelt genom hela applikationen. Ett trafikljussystem utvärderar mätresultaten objektivt och entydigt – det innebär felfria mätresultat i enlighet med gällande standarder vid alla luftflödes- och komfortmätningar.

Universell användning

Tack vare det breda givarsortimentet kan alla inneklimat-, ventilations- och komfortparametrar mätas noggrant och tillförlitligt. Givarportföljen omfattar digitala Bluetooth-givare, digitala kabelgivare, testo SmartProbes samt NTC- och TE-temperaturgivare (typ K). Sortimentet har dessutom fått fem nya digitala temperaturgivare av typ Pt100.

Intelligent kalibreringskoncept

När det är dags för kalibrering behöver du bara skicka in själva givaren och behålla handtag och instrument, som du kan fortsätta använda tillsammans med andra givare.

Spara tid

I stället för att åka tillbaka till kontoret kan du dokumentera och slutföra mätjobbet direkt på plats tillsammans med kunden. Rapporter med mätvärden och kunduppgifter kan skickas enkelt via e-post och lagras dessutom i instrumentet.


 Dela     Tillbaka  

Ny generation digitala manometerställ från Testo

2021-03-05

Testo sätter en ny standard för installation och service av kylaggregat och värmepumpar. Den nya generationen digitala manometerställ är robusta, damm- och vattentåliga.


  Ventilation Kyla Produktnytt & kataloger

Luftfuktigheten påverkar hälsan

2020-09-11

Den relativa luftfuktigheten påverkar både människor, material och maskiner. Läs artikeln som ger dig en kortfattad information om fuktens inverkan.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Välkommen in med dina kalibreringar!

2020-08-07

Använder du mätinstrument i ditt dagliga arbete? Lämna in dem till oss för kalibrering! Vårt kalibreringslabb är ackrediterat enligt ISO 17025 för temperatur, fukt och över-/undertryck. Vi utför dessutom spårbar kalibrering av många andra storheter.


  Ventilation Värme Kyla

Fjärrövervaka betonghållfastheten

2020-02-07

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Nu har molntjänsten Celsiview fått ett nytt tillval som i realtid beräknar betongens hållfasthet!


  Allmän Utbildning & FoU

Tre nya givare med 100 meters räckvidd

2019-10-25

Tre av de trådlösa givarna i testo SmartProbes-serien har nu uppgraderats och bland annat fått längre Bluetooth-räckvidd (upp till 100 meter).


  Ventilation Kyla Produktnytt & kataloger

Nya testo 300 – Verkligt smart rökgasmätning!

2019-03-15

Den tyska mätteknikspecialisten Testo KG har tagit fram en innovativ rökgasmätare som imponerar. Det nya instrumentet heter testo 300 och kombinerar en intuitiv pekskärm med en robust konstruktion och ytterst effektiva rapportfunktioner.


  Ventilation Värme Produktnytt & kataloger

FoU-projektet Uppkopplad byggplats

2019-02-19

Cementa, PEAB, Nordtec Instrument och Celsicom har inlett ett samarbete kring digitalisering av byggplatser. Syftet är att utveckla, testa och utvärdera nyttan av ny teknik i syfte att förbättra det som sker på byggarbetsplatsen.


  Allmän Utbildning & FoU

Anmäl dig till någon av vårens kurser i mätteknik

2019-01-11

Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används och hur mätresultaten ska tolkas är du välkommen att titta närmare på nedanstående kurser.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Ny kalibrerings­plattform

2018-10-26

Nordtec satsar stort på kalibreringsområdet och har nu sjösatt en avancerad digital plattform för kalibrerings- och instrumenthantering.


  Ventilation Värme Kyla Produktnytt & kataloger