Nya testo 300 – Verkligt smart rökgasmätning!

2019-03-15 Nordtec Instrument AB

https://slussen.azureedge.net/image/1231/testo-300-Key-Visual-650x350.jpg


Den tyska mätteknikspecialisten Testo KG har tagit fram en innovativ rökgasmätare som imponerar. Det nya instrumentet heter testo 300 och kombinerar en intuitiv pekskärm med en robust konstruktion och ytterst effektiva rapportfunktioner.

Verkligt intuitiv: Allt styrs med SmartTouch-pekskärmen

Det du lägger märke till först hos testo 300 är den stora 5-tums pekskärmen. Den gör din rökgasmätare lika enkel att använda som en smartphone. Förutom att alla mätvärden visas i hög upplösning som diagram eller tabeller är det också enklare att skapa rapporter och dokumentera arbetet. Dessutom är testo 300 alltid snabbt redo att mäta även om den står i standbyläge, tack vare SmartTouch-tekniken.

Verkligt robust: Konstruktionen

Den högklassiga och tåliga konstruktionen gör att testo 300 klarar tuffa arbetsförhållanden. Den repfria skärmen är försänkt och försedd med en utbytbar skyddsfilm. Fyra magneter ser till att instrumentet sitter ordentligt fast på alla metallytor. Den extremt hållbara LongLife-tekniken medger automatisk spädning upp till 30 000 ppm CO i den största modellvarianten.

Verkligt praktiska: Färdiga mätmenyer

Strukturerade och tydliga mätmenyer för alla förbränningsapplikationer finns redan färdiga i testo 300. Det underlättar mätning av bland annat rökgas, drag, CO, sottal, differenstryck, differenstemperatur, täthetskontroll och intagsluftens temperatur etc.

Verkligt effektiv: Rapporter via e-post

Mätrapporter som innehåller all information om mätvärden, kunder och förbränningsanläggningar kan skapas direkt på platsen med testo 300. Det går också att infoga egna kommentarer. Kunden kan bekräfta arbetet med hjälp av en elektronisk signatur direkt på testo 300. Du kan skicka rapporter till kontoret eller till kunderna direkt via WiFi. De sparas också i instrumentet.

Verkligt flexibla: Mätcellerna

När det gäller mätcellerna kan kunderna välja mellan två eller fyra års garanti. Förutom O₂ och CO kan du som tillval välja en tredje mätcellsplats för mätning av NOx. Det finns också olika mätset med anpassade tillbehör som är särskilt skräddarsydda för förbränningsexperter och sotare.


 Dela     Tillbaka  

Ny generation digitala manometerställ från Testo

2021-03-05

Testo sätter en ny standard för installation och service av kylaggregat och värmepumpar. Den nya generationen digitala manometerställ är robusta, damm- och vattentåliga.


  Ventilation Kyla Produktnytt & kataloger

Luftfuktigheten påverkar hälsan

2020-09-11

Den relativa luftfuktigheten påverkar både människor, material och maskiner. Läs artikeln som ger dig en kortfattad information om fuktens inverkan.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Välkommen in med dina kalibreringar!

2020-08-07

Använder du mätinstrument i ditt dagliga arbete? Lämna in dem till oss för kalibrering! Vårt kalibreringslabb är ackrediterat enligt ISO 17025 för temperatur, fukt och över-/undertryck. Vi utför dessutom spårbar kalibrering av många andra storheter.


  Ventilation Värme Kyla

Fjärrövervaka betonghållfastheten

2020-02-07

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Nu har molntjänsten Celsiview fått ett nytt tillval som i realtid beräknar betongens hållfasthet!


  Allmän Utbildning & FoU

Tre nya givare med 100 meters räckvidd

2019-10-25

Tre av de trådlösa givarna i testo SmartProbes-serien har nu uppgraderats och bland annat fått längre Bluetooth-räckvidd (upp till 100 meter).


  Ventilation Kyla Produktnytt & kataloger

Maxad ventilations- och inneklimatmätning med nya testo 400!

2019-03-08

Den tyska mätteknikexperten Testo KG har tagit fram en ny generation multi-instrument för ventilations- och inneklimatproffs. Det nya tillskottet heter testo 400 och är ett universalinstrument för en lång rad applikationer.


  Ventilation Värme Produktnytt & kataloger

FoU-projektet Uppkopplad byggplats

2019-02-19

Cementa, PEAB, Nordtec Instrument och Celsicom har inlett ett samarbete kring digitalisering av byggplatser. Syftet är att utveckla, testa och utvärdera nyttan av ny teknik i syfte att förbättra det som sker på byggarbetsplatsen.


  Allmän Utbildning & FoU

Anmäl dig till någon av vårens kurser i mätteknik

2019-01-11

Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används och hur mätresultaten ska tolkas är du välkommen att titta närmare på nedanstående kurser.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Ny kalibrerings­plattform

2018-10-26

Nordtec satsar stort på kalibreringsområdet och har nu sjösatt en avancerad digital plattform för kalibrerings- och instrumenthantering.


  Ventilation Värme Kyla Produktnytt & kataloger