Fabrikant

NIBE Energy Systems [HK]

Telefon: 0433-27 30 00
Adress: Besöksadress: Hannabadsvägen 5 285 21 Markaryd
Postadress: Box 14, 285 21 Markaryd
Org. nr.   556056-4485
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svensk Solenergi

NIBE Energy Systems

Energilösningar för inomhuskomfort och uppvärmning

https://slussen.azureedge.net/image/564/S1255_final_A4vertical_8b_publish_1.tif

NIBE Energy Systems erbjuder ett brett sortiment av produkter för inomhuskomfort såsom uppvärmning, kylning, värmeåtervinning och beredning av varmvatten för småhus, flerbostadshus och andra större fastigheter.

Exempel på produkter är värmepumpar, varmvattenberedare, villapannor och solcellspaket

Läs mer på vår webbsida