Installatör/ Entreprenör Återförsäljare

Kyltjänst i Eskilstuna AB

Telefon: 016-14 39 72
Adress: Björksgatan 6A, 632 21 Eskilstuna
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
Nordic Climate Group AB

Vi åtar oss hela entreprenader, där vi utför installationer av både kyla, värme och ventilation, ofta tillsammans med en eller flera av våra duktiga samarbetspartners. Vi är ofta underentreprenör där vi levererar kylanläggningar vid ombyggnation eller nyproduktion. Varje år genomför vi även ett stort antal värmepumpsinstallationer.