Bauer Watertechnology AB


Typ: Fabrikant
Typ: Grossist
Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Återförsäljare
Org. nr.   556643-5722
Arbetsområde:   Ackumulatortankar
Allmän VVS
Analys av vätska i processystem
Avgasare
Avhärdningsfilter
Besiktning av vvs-installationer
Besiktning av värmeproduktionssystem
Blandningsventiler
Cirkulationspumpar
Dagvatten
Diagnos/mätning av inneklimat
Dricksvatten
Dricksvattenrenare
Drift- och underhållsinstruktioner
Drift/förvaltningsadministration
Energieffektivisering
Energiexpert/energideklarering
Energirådgivning
Energistyrning (energimanagement)
Entreprenad/ installation
Fastighetspannor
Fjärrvärme/fjärrkyla
Fjärrvärmecentraler
Fordonstvätt
Föredragshållare
Glykol- alkohol- och glycerinbaserade
Golvvärme
Injustering - service
Installation av fjärrvärmecentraler
Installation av kylsystem
Installation av pannor och värmeproduktionssystem
Installation av VVS-system
Installation av värmepumpar
Installationssamordning
Kalk
Kanalanslutna luftvärmare, värmebatterier
Kemikalier för rening av värmeväxlare odyl.
Kommersiella fastigheter
Kyla
Kylbafflar
Kylpaneler
Kylsystem
Kylteknik
Kyltorn
Marinkyla
Oorganiska salter
Organiska kaliumsalter
Pannservice
Plattvärmeväxlare
Produkter för korrosionsskydd
Provning av apparater, don och dylikt
Provning av filter
Pumpar
Pumpar för vatten
Pumpar, kompressorer, rör och ventiler
Pumpservice
Pumpsystem
Radiatorer
Radiatortermostater
Radiatorventiler
Reglerenheter
Reglersystem
Reglerventiler
Rengöring av innemiljöer
Rening av processvatten
Reningssystem
Rumsluftkylare
Rörinfodring/relining
Sanitet
Service och rengöring av värmeväxlare o dyl.
Service/renovering av inneklimat och ventilationssystem
Service-reparation av styrreglersystem
Shuntgrupper
Shuntventiler
Snålspolande munstycke/Sparlator
Specialfastigheter
Stamrenovering av fastigheter
Stamrenoveringsprodukter
Storköksservice
Styr-, regler- och övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-reglerteknik
Säljare av informationsprodukter och kunskapstjänster
Säljorganisationer
Tappvarmvatten pumpar
Teknisk service
Temperatur reglersystem
Tillbehör
Utbildning/information
Utrustning för vattenrening
Va-blandare
Varvtalsreglering
Vattenbehandling
Vattenfilter
Vattenrening, filter
Vattenvärmare, varmvattenberedare
WC-stolar
Ventiler och ställdon
Verktyg
VVS-service
Värme
Värmepumpsystem
Värmesystem
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Vätskekopplade värmeåtervinnare
Växelventiler
Övriga Produkter

EnergiRenovering och EnergiEffektivisering med Kvalitetssäkring

Innovativ, miljövänlig & hållbar vattenbehandling för vattensystem tex tappvattensystem kall- och varmvattensystem, värmesystem, kylsystem, befuktnings- & kyltornsystem, industrisystem, fartygsystem.
med utmärkta fördelar & skapar unik utökad hållbarhet, energieffektivitet, kvalitetssäkring, LCC & LCA. Bättre driftsnetto

Bauer Watertechnology är ledande leverantör av kemikaliefri vattenbehandlingssystem, lösningar som:

  • Förlänger livslängden på tappvattensystem, värmesystem, kylsystem, befuktningssystem och förblir långsiktigt optimalt.
  • Grundligt och kontinuerligt rengörande med automatiskt förebyggande skydd för gamla och nya rörsystem mot inre avlagringar, korrosion och igensättningar.
  • Möjliggör enastående och betydande besparingar på energiförbrukningen samtidigt sänks drift-, service- och underhållskostnader.
  • Minskar behovet av akuta reparationer och underhåll, genom att säkerställa problemfri och optimal drift i alla typer av vattensystem och hela dess rörsystem.
  • Ger ett klart bättre vatten!
  • Naturligtvis utan kemikalier eller kemikalisering av vattensystem!

Tveka inte att kontakta oss:

08-580 380 66  -  08-580 380 67 

[email protected]  -  www.bauer-wt.com/sv

 

Nöjda kunder: https://bauer-wt.com/sv/referenser-forsta/

Video: https://bauer-wt.com/sv/vara-kunder-berattar-om-bauers-vattenbehandlingssystem/

 & www.youtube.com/watch?v=g9lYhqoRR8s

www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-award-for-environmental-corporate-sustainability-1/17634

 

Kontakta oss: https://bauer-wt.com/sv/vi-samarbetar-intensivt-med-vara-kunder-och-ar-latta-att-na/

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/43604/BauerPipeJet_32_Flow.jpg