Grossist Installatör/ Entreprenör Konsult Återförsäljare Detaljist Generalagent

Bauer Watertechnology Systems AB [HK]

Telefon: 070–8886741
Adress: Rådalsvägen 13, 653 50 Karlstad
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyltekniska Föreningen, KTF
Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

Om Bauer
Bauers vattenbehandlingssystem är en beprövad och kostnadseffektiv lösning som lämpar
sig för alla typer av system som värme, kyla, ventilation, processkyla-industri och tappvattensystem.

Vattenbehandlingstekniken rengör kontinuerligt befintliga rörsystem vilket skapar förutsättningar för driftsäkra och energieffektiva rörsystem med minimalt underhållsbehov.

Tekniken jobbar med de fysikaliska egenskaperna som finns i vattnet och skyddar så att inga nya avlagringar bildas i systemen samtidigt som det är fritt från kemikalier. Där utfällningar och korrosionsrester redan finns, löses dessa upp och filtreras bort via en filterenhet.

Produkterna ökar livslängden för många olika vattenbaserade rörsystem vilket bidrar till sänkta kostnader och ökad hållbarhet.

Bauers vattenbehandling har funnits på den europeiska marknaden sedan 1994 och i Sverige sedan 2001. Produktionen och produktutvecklingen finns i Tyskland och tillverkas enligt ISO 9001 kvalité och standard.