Installatör/ Entreprenör

TESAB AB [HK]

Telefon: 0771-22 44 44
Adress: Forskarvägen 1, 702 18 Örebro
Org. nr.   556419-4586
Arbetsområde:  
Medlem i:   Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Det här är TESAB

Rätt temperatur på rätt plats! Team Excellent Services AB (TESAB) startades 1987 och har sedan dess varit ledande inom kylbranschen i Sverige. TESAB-kedjan är rikstäckande och har över 300 anställda med fokus på energieffektiv och miljövänlig kyla.

Stort som smått

Vi arbetar med alla typer av uppdrag – stora som små, mot privatpersoner, fastighetsbolag, byggherrar, restauranger, livsmedelskedjor och kommuner. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen kyla, energi, värme och service. Vi är med vid nyproduktion, ombyggnader och nyinstallationer. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Med den breda erfarenhet och kompetens vi har, kännetecknas alla våra installationer av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi erbjuder även komplett service efter installationen.

Nära till kund

Alla våra kylföretag arbetar under eget namn men är ändå en del av kedjan. Genom att samverka kan vi ge dig det stora företagets fördelar i form av resurser, omfattande kompetens och förmånliga produktpriser.

Detta samtidigt som vi erbjuder det lokala företagets närhet och flexibilitet. Vi är stora när det krävs och små när det behövs.

En trygg samarbetspartner

En viktig del i vårt arbete är att vara uppdaterade och lyhörda i vår bransch. Därför är det självklart för oss att vara certifierade, ackrediterade och utbildade på det vi gör, vara medlemmar i våra branschföreningar och samarbeta med marknadens ledande leverantörer. Vi vill att valet av oss ska vara en trygghet för dig som kund. 

För ett hållbart samhälle
Vi jobbar mycket med naturliga köldmedier och framförallt CO2 i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som möjligt. Vi är fullt övertygade att CO2 är den största revolutionen vår bransch kommer att uppleva och kommer rita om vår kyltekniska karta.

CO2 är applicerbart nästintill överallt. Detta då CO2 gynnas av att vi i dessa breddgrader har låg årsmedeltemperatur och därmed får anläggningar som har kylbehov året runt väldigt fina energivärden. Majoriteten av kylsystem oavsett det är i butik, process, industri, kyl- och fryslager, ishallar, mm fungerar det utmärkt. Installation av CO2 ger många fördelarna, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service och underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i de flesta fall billigare att installera än andra system.

Läs mer om hur vi tänker kring hållbarhet här.