Organisation

Nordic Climate Group AB, NCG [HK]

Telefon: 072-230 72 83
Adress: Besöksadress: Boställsvägen 4, 702 27 Örebro
Postadress: Box 9177, 120 22 Stockholm
Org. nr.   559287-8176
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner.

Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.