REC Indovent


Typ: Installatör/ Entreprenör
Org. nr.   556066-3360
Arbetsområde:   Ackumulatortankar
Deplacerande don
Donvalsprogram
Enhetsaggregat
Frånluftdon
Korsströms-/plattvärmeväxlare
Luckor
Luftbehandlingsaggregat
Luftintag
Rumsaggregat
Rökkanaler och rör
Skorstenar
Skorstensdetaljer
Solfångare
Spjäll
Textila filtermaterial
Tilluftdon
VAV-spjäll
Vedpannor / Biobränslepannor
Ventilation
Ventilationskanaler
Villaaggregat
Övriga värmeåtervinnare

REC i korthet

REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter.

Idag finns huvudkontoret i Mölndal utanför Göteborg. Där ligger alla funktioner utom produktion. I Linköping producerar vi flexibla kanaler sedan 1999, då vi förvärvade Tubeslang AB.

År 2004 blev vårt dotterbolag i Litauen ansvarigt för marknadsföring och försäljning av våra produkter i Baltikum och Ryssland. Sedan 2005, då Temovex AB köptes, tillverkar vi även ventilationsaggregat. Vår omsättning för 2018 uppgick till 133 miljoner kronor. Företaget har 40 anställda och ägs av Ernströmgruppen.

Kvalitet rakt igenom

Vi erbjuder endast typgodkända produkter som är testade och väl dokumenterade. Vi levererar alltid med en mycket hög servicenivå. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga förväntningar.

Vår miljöpolicy

Vi eftersträvar att sälja produkter som inte innehåller miljöfarliga ämnen, vi är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001.