Installatör/ Entreprenör

REC Indovent [HK]

Telefon: 031-67 55 00
Adress: Besöksadress: Kärragatan 2
Postadress: Box 37, 431 21 MÖLNDAL
Org. nr.   556066-3360
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svensk Ventilation
Svensk Solenergi
SkorstensEntreprenörernas Riksorganisation (SeRo)
Energieffektiviseringsföretagen, EEF

REC Indovent AB

REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilationskomponenter/Skorsten, Aggregat och Solel.

Idag finns huvudkontoret i Mölndal utanför Göteborg. Där ligger alla funktioner utom produktion. I Linköping producerar vi flexibla kanaler sedan 1999, då vi förvärvade Tubeslang AB.

År 2004 blev vårt dotterbolag i Litauen ansvarigt för marknadsföring och försäljning av våra produkter i Baltikum och Ryssland. Sedan 2005, då Temovex AB köptes, tillverkar vi även ventilationsaggregat. Vår omsättning för 2020 uppgick till 90 miljoner kronor. Företaget har 40 anställda och ägs av Ernströmgruppen.

Kvalitet rakt igenom

Vi erbjuder endast typgodkända produkter som är testade och väl dokumenterade. Vi levererar alltid med en mycket hög servicenivå. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga förväntningar.

Vår miljöpolicy

Vi eftersträvar att sälja produkter som inte innehåller miljöfarliga ämnen, vi är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001.