REC Indovent AB

REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilationskomponenter/Skorsten, Aggregat och Solel.

REC Indovent AB grundades 1954. Vi utvecklar, producerar och säljer produkter inom affärsområdena ventilationsaggregat, ventilationskomponenter, skorsten samt solel. Vår målsättning är att genom vår breda kunskap och tekniska kompetens skapa klimatsmarta lösningar för framtidens byggnader. Detta med ett stort fokus på kvalitet och miljö samt att vara en långsiktig, pålitlig och stabil samarbetspartner till våra kunder. Vår omsättning för 2022 uppgick till ca 113 miljoner kronor. REC har 40 anställda och ägs av Ernströmgruppen.

Våra Produkter
Våra produkter tillverkas i egen fabrik eller i samarbete med i huvudsak europeiska underleverantörer, ofta med våra egna verktyg och eget varumärke.

Våra kunder
Våra kunder hittar vi främst inom bygg- / fastighetsbranschen såsom fastighetsägare, byggbolag, ventilationsentreprenörer, konsulter, återförsäljare eller arkitekter där alla har det gemensamma att man uttalat fokuserar på klimatsmarta lösningar, lågenergi eller bra inneklimat. 

Kvalitet rakt igenom
Vi erbjuder typgodkända produkter som är testade och väl dokumenterade. Vi levererar alltid med en mycket hög servicenivå. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga förväntningar.

Vårt ansvar - en hållbar framtid
Vårt miljömål är att vara en partner inom klimatsmarta lösningar till framtidens byggnader. Därtill skall vi sträva mot att reducera vår klimatpåverkan (Co2) med 35% t o m år 2025 samt att få miljöklass A enligt ECO Screening Tool. REC är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001. Med vår kunskap, miljövänliga produkter och vår service bidrar vi till att skapa bättre och energieffektivare produkter. I förlängningen innebär detta att vi är med och bidrar till ett bättre klimat på vår jord vilket vi är väldigt stolta för.