Systemair SAVE har utökats med VTC 500

2019-12-02 Systemair

https://slussen.azureedge.net/image/480/Systemair-SAVE-VTC500-bostad-ventilation-energieffektiv.jpg

Ett nytt bostadsaggregat med effektiv motströmsvärmeväxlare och det intelligenta styrsystemet SAVE Touch.

Vi presenterar stolt ett nytt ventilationsaggregat i SAVE-serien, SAVE VTC 500. VTC 500 är ett energiåtervinningsaggregat designat för ventilerade utrymmen upp till cirka 400 m2.

SAVE VTC 500 är tänkt att installeras på vägg i tvättstuga eller förråd.

SAVE VTC 500 har vitlackerade dubbelmantlade paneler och ett avancerat styrsystem. Aggregaten är utrustade med en högeffektiv motströmsvärmeväxlare. Energisnåla fläktar med EC-motorer samt filter med låga tryckfall minskar energiförbrukningen och ger lågt SFP-värde (Specific Fan Power) samt låg ljudnivå. Den inbyggda fuktsensorn i frånluften används för behovsstyrning av luftflödet.

Alla inställningar och funktioner är tillgängliga från SAVE Touch-panelen som är integrerad i fronten. Panelen är i form av en färgpekskärm med ett användarvänligt gränssnitt. Det är möjligt att ansluta en eller flera externa kontrollpaneler. Kontrollpanelen har separata användarnivåer för auktoriserade installatörer och servicepersonal.

Kontrollpanelens startsida visar information som luftflöde, temperatur, luftkvalitet och aktiva funktioner. Du kan välja mellan MANUAL och AUTO-läge eller välja önskade inställningar från de förkonfigurerade användarlägena.

AUTO-läget i SAVE Touch har många funktioner tillgängliga som styr luftflödet med avseende på CO2, närvaro, luftfuktighet, schema etc. Behovsstyrningen ger effektiv ekonomisk drift och säkerställer bästa luftkvalitet. SAVE VTC 500 kan säkerställa konstant tillufts- och frånluftsflöde (CAV) med tillbehörssatsen som består av en tvåpunktstryckgivare, som är monterad direkt på huvudkortet. Inga externa komponenter krävs för CAV-funktionen eftersom erforderliga tryckuttag redan är installerade i aggregatet på fabrik.

Larmsymboler indikerar eventuella funktionsfel och ger varningar direkt om något behöver justeras.

SAVE VTC 500 har en automatisk avfrostningsfunktion som kan ställas in i 3 olika lägen beroende på inomhusmiljön och utomhusförhållandena. Utan förvärmare i småhus där obalanserat luftflöde inte accepteras fungerar aggregatet ner till -5 °C. Utan förvärmare när obalans tillåts fungerar aggregatet ner till -15 °C. Under -15 °C behövs en förvärmare.

SAVE VTC 500 kan kompletteras med en inbyggd elektrisk förvärmare.

Aggregatet är försett med ett anslutningskort som har förkopplade ingångar och utgångar för enkel installation och inställning av externa sensorer samt för externa värmare / kylare.

Aggregatet levereras med panelfilter med lågt tryckfall:

  • Tilluftsfilter F7 / ePM1 60%
  • Avluftfilter M5 / ePM10 50%

Påsfilter F8 / ePM1 70% för tilluften finns både som tillbehör och filtersatser.

De viktigaste egenskaperna:

  • Hög energieffektiv motströmsväxlare och fläktar med EC-teknik.
  • Behovsstyrning med den inbyggda fuktighetssensorn ingår som standard
  • CAV tillgängligt som inbyggt tillbehör
  • Den inbyggda elektriska förvärmaren finns som tillbehör
  • SAVE Touch styrsystem med pekskärm och startguide för enkel idrifttagning
  • Anslutningskort för enkel åtkomst
  • Modbus-kommunikation RS-485 som standard
  • Internetanslutningsmodul som tillbehör

Kontakta oss:
Kontakta ditt lokala Systemair säljkontor eller vår produktchef Niklas Centerwall.

Niklas Centervall, Affärsutvecklingschef Bostad
Tel.: 070 339 47 10, [email protected]


 Dela     Tillbaka  

Let's strengthen the V

2020-07-06

Bra och hälsosam inomhusluft är viktigare än någonsin. Korrekt underhållen och driftsatt ventilation är nyckeln för att uppnå det.


  Ventilation

Bostadsventilation med Systemair - Enkelt är smartast!

2020-06-15

Bra ventilation i din lägenhet eller hus är en självklarhet. Det ska vara estetiskt och tyst också. Vi hjälper dig att lösa alla ventilationsutmaningar i bostadsfastigheter på ett sätt som gör livet lättare för dig och vardagen bättre för alla de som


  Ventilation

Bostadsaggregatet SAVE - Enkelt är smartast!

2020-06-08

SAVE VTR 100 är ett effektivt och tyst luftbehandlingsaggregat för inbyggnad.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Välj med Systemair DESIGN

2020-05-11

Systemairs onlinebaserade produktvalsprogram hjälper dig att hitta rätt luftdistributionsprodukter och brand- eller rökgasspjäll på ett enkelt sätt.


  Ventilation Brand & säkerhet Projekterings- & förvaltningsprogram

Tävla med Systemair - Fånga ditt #GenioxMoments

2020-03-30

För att fira lanseringen av vår nya webbapplikation HVAC PRODUCTS tävlar nu Systemair ut fyra Google Mini Nest-högtalare. Var med och fånga ditt #GenioxMoments för att vara med och tävla.


  Ventilation

Nytt tilluftsdon - tillgängligt för beräkning nu!

2020-03-16

Du har väl inte missat att beräkning av tryck, flöde och ljud för vårt nya bostadsdon, BOR-C, nu finns i Systemair DESIGN?


  Ventilation

Systemair deltar på Bevegos minimässor

2020-03-09

Nu är det dags för ett nytt tillfälle på tre orter i Sverige. Vi är på plats i Eskilstuna, Falun och Västerås 10-12 mars.


  Ventilation

Systemair DESIGN produktväljare för ADP och brandsäkerhet

2020-02-10

Systemair lanserar online-baserade produktvalsprogrammet Systemair DESIGN för don och luftflödeskontroll. Här hittar du enkelt rätt don och spjäll och kan arbeta med dina projekt i 3D.


  Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Personalnytt på Systemair

2020-02-10

Jörgen Lapuhs är ny regionchef i Stockholm. Fredrik Jacobsson och Johan Vrenning är nya säljare.


  Ventilation Arbetsmarknad

Global Miljö- och hållbarhetschef

2020-02-04

Brinner du för miljö- och hållbarhetsfrågor? Vill du arbeta med utveckling och implementering av processer och arbetssätt kring hållbarhet samt leda hållbarhetsprojekt inom Systemair-koncernen?


  Allmän Platsannonser

×