Bevego lanserar unik imkanal och förändrar branschen

2021-01-07 BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

https://slussen.azureedge.net/image/79/Imkanal_Bild_1.jpg

Vad är en imkanal?

Imkanalen är den ventilationskanal som krävs i ett utrymme avsett för matlagning, så som restauranger, skolkök och lägenhetskök. Det är imkanalen som leder bort luft från köket, och eftersom att ett kök skiljer sig mycket från andra utrymmen ställs det höga krav på imkanaler. 

Tidigare avsåg begreppet imkanal all frånluftsventilation från utrymmen där vattenånga behövde ventileras ut, till exempel badrum och tvättstugor. Idag är det endast den kanal som sitter i anslutning till matlagning som kallas för imkanal. 

Branschrekommendation Imkanal 2012:2

År 2015 kom den senaste utgåvan av Branschrekommendation Imkanal 2012, för dig som är intresserad av att läsa mer kan du ladda ner den på imkanal.se. Den har arbetats fram av en mängd olika institut, riksförbund, organisationer och företag, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Branschrekommendationen underlättar för beställare att ställa relevanta krav på imkanalsystemet och kan användas som utformningsunderlag för installation eller byggnation av imkanaler. Det kan också användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler. Alla Imkanaler som Bevego arbetar med följer och lever upp till kraven i Branschrekommendation Imkanal 2012:2. 

Fett i imkanaler är en stor brandfara 

Eftersom att en imkanal leder bort förbrukad luft och matos från ett kök utsätts den för fett från matlagningen som fastnar inuti kanalen. Eftersom att fett är lättantändligt är detta en brandfara och en stor faktor att ta hänsyn till vid framtagning av en imkanal. 

Oavsett var i köket en brand skulle starta är risken stor att den sprids till imkanalen, där fattar fettet snabbt eld och gör att branden sprids ännu längre in i kanalen. En brand i en imkanal blir ofta våldsamt intensiv och utsätter imkanalen för stora påfrestningar. År 2010 gjorde Imkanalsgruppen provningar av tre olika imkanaler som då var vanliga, för dig som vill se hur kanalerna reagerade finns testerna på imkanal.se.

Helt unik imkanal från Bevego 

Den rektangulära imkanal som Bevego tagit fram är helt unik. Plåten är bockad på ett sätt som gör att flänsen blir integrerad i plåten och därför behöver en separat fläns inte svetsas fast. Detta medför en stabilare imkanal som består av färre delar och som kan tillverkas av tunnare plåt, och blir därmed lättare. Eftersom att denna nya imkanalen med bockade flänsar blir stabilare står den emot brand ännu bättre än Bevegos tidigare kanaler. 

Efter att ha arbetat med två olika imkanaler i sitt sortiment ville Bevego fokusera på en produkt och samtidigt utveckla den absolut bästa imkanalen på marknaden. En produktutvecklingsgrupp med medarbetare på Bevego sattes ihop och arbetet mot den bästa imkanalen började. Johan Sahlqvist är sedan i somras produktionschef på Bevego, men när detta projekt påbörjades arbetade Johan som utvecklingschef och ledde arbetet. 

“Vår nya imkanal lanserades på marknaden bara för någon månad sedan, detta är resultatet av ett arbete som vi i projektgruppen gjort under de senaste två åren. Vi har träffats någon gång i månaden för att titta på befintliga produkter på marknaden, gå igenom alla de idéer som dök upp, göra beräkningar och kontinuerligt utveckla den nya produkten. Det var viktigt för oss att göra detta på ett dokumenterat sätt.” säger Johan. 

Inför standardstorlekar på rektangulära kanaler 

Hittills har det inte funnits några standardmått i branschen på rektangulära ventilationskanaler utan de har tillverkas på beställning utifrån kundens egna mått. Nu satsar Bevego på att göra en stor förändring i branschen och ändra på detta fenomen genom att införa standardstorlekar på rektangulära kanaler. Självklart kommer man ändå kunna beställa rektangulära kanaler i valfritt mått, precis som vanligt. 

“Detta är något vi testar i hopp om att kostnadseffektivisera och korta ner leveranstiden. Om fler och fler väljer att arbeta med våra standardstorlekar kan vi producera större volymer, vi kan lagerhålla kanaler och vi kan effektivisera vår produktion. Detta skulle verkligen gynna både oss och våra kunder.” säger Johan som tagit fram de nya standardmåtten.

Nu arbetar Bevego för att få ut informationen till alla beställare av rektangulära kanaler, och vänja kunderna vid den nya standarden. Arean av de nya standardmåtten motsvarar arean av de cirkulära kanalernas standardstorlekar. Om man är van vid att räkna på cirkulära kanaler kan man enkelt översätta arean till de rektangulära. Höjden på de rektangulära kanalerna är i många fall hälften av höjden på den cirkulära kanalen med motsvarande area. 

Levererar en helhet

“Jag upplever att våra kunder uppskattar att vi kan hjälpa till med ett komplett kanalsystem till deras projekt, och att vi levererar en helhet. På Bevego är vi bra på både cirkulära och rektangulära kanaler, och imkanaler av båda varianterna. Vi vet vad olika certifieringar innebär, vad branschstandarden kräver och vad de olika brandklasserna säger. Man är varmt välkommen in till någon av våra filialer om man vill veta mer eller ha hjälp med ventilationskanaler.” säger Erik Grune, KAM inom rektangulär ventilation. 


 Dela     Tillbaka  

Två år av projektering och bra samarbete

2021-01-04

I juni 2018 togs det första spadtaget till nya psykiatrimottagningen i Kalmar, och vad som hände efter det har vi skrivit om i del 1 och 2 av denna artikelserie. Företaget Avent Installation står för montering av ventilation som Bevego levererar.


  Ventilation Referensprojekt

Thomas på Mölndals Expressen levererar specialbeställningar

2020-12-14

Ibland blir det fel. Ibland svänger ventilationskanalen åt höger när den skulle svänga åt vänster, ibland är det en balk i vägen precis där kanalerna ska monteras och ibland har bredden förväxlats med höjden.


  Ventilation

Bevego har ensamrätt på nya skarvsystemet

2020-11-16

För två år sedan lanserades ett nytt skarvsystem och nu utvecklas systemet vidare med en gångjärnsfunktion som Bevego är ensamma om på marknaden.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Levererar frisk luft till över 1900 barn utanför Karlstad

2020-11-05

I kommunerna Hammarö och Kil utanför Karlstad byggs det just nu många nya skolor och förskolor. Att satsa på bra ventilation är en viktig komponent för att skapa en god arbetsmiljö för förskolebarn och skolelever - både idag och om 30 år.


  Ventilation Referensprojekt

Nya lokaler för Bevego i Uppsala!

2020-06-04

Den 1 juni slogs dörrarna upp till de sprillans nya lokalerna på Kastgatan 4 i Uppsala. Här har Bevegofilialen mycket plats att expandera sin verksamhet på, och erbjuda kunderna ett större sortiment.


  Ventilation

Bevego digitaliserar BevegoNytt

2020-05-07

Vi har sedan starten för över 25 år sedan drivit det uppskattade kundmagasinet BevegoNytt. Som ett steg i digitaliseringsresan blir BevegoNytt digital.


  Ventilation

Från och med april blir vi än mer digitala!

2020-03-30

Från och med april hittar du vår tidning i ett nytt, digitalt format på Bevego.se.


  Ventilation

Organisationsförändring i Bevego

2018-10-04

Vi kommer nu att göra en del förändringar i vår organisation för att stärka upp oss inför 2019. Jag är mycket glad över att få presentera dessa förändringar och har en stor tilltro att detta kommer att göra oss än starkare på marknaden.


  Allmän

Information om ny VD för Bevego

2018-08-23

Vi är väldigt glada att kunna hälsa Peter Hamberg tillbaka som VD för Bevego! Rekryteringsprocessen att hitta rätt kandidat till uppdraget har pågått under en kort tid och vi känner oss mycket nöjda med att få Peter att tacka ja till tjänsten.


  Ventilation Arbetsmarknad

×