Ineffektiva ventilationssystem kan kosta miljoner i onödan

2021-02-15 OCO Nordic AB

https://slussen.azureedge.net/image/48892/Slussen_Rena_aggregat_650x350px.jpg

Dagligen utsätts ventilationssystem för mängder av smuts och osynliga partiklar som sätter igen systemets nyckelkomponenter. När smutsen väl börjat sätta igen luftflödena är det omöjligt för systemet att arbeta optimalt och driftskostnaderna kan skena. Helt i onödan!

OCO Nordic arbetar vi med den modernaste och säkraste teknologin för att kunna rengöra ventilationssystem effektivt och miljövänligt. Med vår egenutvecklade metodik, OCO Metoden™ rengör vi värmeväxlare, kondensorer och luftmedelskylare på djupet och kommer åt att rengöra genom hela batterierna, något som är omöjligt med andra rengöringsmetoder.

Genom att löpande underhålla och rengöra ditt ventilationssystem med moderna rengöringsmetoder kan du spara stort och minska risken för haverier och skenande driftskostnader i framtiden. Så varför chansa? Rengör med OCO Metoden™!

Vill du veta mer om hur du också kan få sänkta driftskostnader och få bättre luft i dina fastigheter?

Kontakta oss idag så bjuder vi på en inspektion av ditt system.

Läs mer OCO Metoden™ och boka en inspektion på oconordic.se

 

 


 Dela     Tillbaka  

Rena aggregat sänker driftskostnaderna i fastigheter

2021-02-22

Allt fler fastighetsägare och förvaltare upptäcker fördelarna med att rengöra aggregaten i sina ventilationssystem med OCO Metoden™. Förutom att de rengjorda ytorna blir som nya får de även renare luft i lokalerna och sänkta driftskostnader.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Har du koll på dolda energitjuvar i dina fastigheter?

2021-02-08

Sänkt energiförbrukning i fastighetsbeståndet står högt på agendan för nästan alla fastighetsägare. Varje kilowatt i minskad energiförbrukning är en stor vinst för miljö och ger lägre driftskostnader. Ny metodik sänker dina driftskostnader effektivt.


  Ventilation Värme Kyla

Allt viktigare att rengöra sina ventilationssystem!

2020-12-07

I förra veckan kom nya skärpta rekommendationer från WHO angående användning av munskydd i inomhusmiljöer. Allt mer tyder på att det blir viktigare och viktigare att ha koll på rengöringen av ventilationssystemen i kampen mot Covid-19.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Underskatta inte risken för smittspridning i ventilationen

2020-11-16

Allt fler forskare ifrågasätter nu om viruset SARS-CoV-2, enbart sprids via droppsmitta, eller om det även skulle kunna vara luftburet och kunna spridas via bl.a. ventilationssystem i fastigheter. Något som skulle kunna få allvarliga konsekvenser.


  Ventilation Värme Kyla

Rena ventilationssystem minskar risken för smittspridning

2020-03-16

Att rengöra ventilationssystemen i fastigheter kan göra stor skillnad på smittspridning i lokalerna. Rena system levererar säker luft. Hur är det i dina fastigheter? När rengjorde ni era ventilationssystemen senast?


  Ventilation

Ta tillbaka effekten i era ventilationssystem

2020-01-26

I Sverige finns det 100.000-tals ventilationssystem som drar stora mängder energi helt i onödan. En av de vanligaste orsakerna till ökad energiförbrukning beror på att systemen är smutsiga, och därmed tappar sin tänkta effektivitet.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

OCO Metoden™ säkerställer luftkvaliteten på svenska sjukhus

2019-12-15

Skillnaden mellan ren eller kontraminerad luft på ett sjukhus kan innebära stor skillnad i säkerhet för personal och patienter. Därför väljer allt fler sjukhus att rengöra sina ventilationssystem med OCO Metoden™.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Ny teknik! för ny teknik

2019-08-15

Ja så låter det i torrisbranschen idag! Vi lanserar nu en helt ny plattform från ColdJet som skapar helt nya förutsättningar! Detta stödjer den metod vi på OCO Nordic AB idag arbetar med - OCO metoden™ PCS60 ny teknik!


  Ventilation Värme Kyla El Produktnytt & kataloger

Metod för batteri-rengöring vedertagen

2019-07-03

OCO metoden™ vedertagen som den enda metod för rengöring av batterier i ventilationssystemen! Resonemanget kring rätt metod har varit stort och brett! Gamla metoder strider emot tillverkarnas underhållskrav!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

×