Rena aggregat sänker driftskostnaderna i fastigheter

2021-02-22 OCO Nordic AB

https://slussen.azureedge.net/image/48892/Slussen_210222_650x350px.jpg

 

Allt fler fastighetsägare och förvaltare upptäcker fördelen med att rengöra aggregaten i sina ventilationssystem med OCO Metoden™. Förutom att de rengjorda ytorna blir som nya får de även renare och bättre luft i lokalerna och sänkta driftskostnader. Kan det bli bättre?

OCO Metoden™ är utvecklad av OCO Nordic och är en rengöringsmetod som bygger på rengöring med återanvänd torris. Isen appliceras under tryck och när den tränger djupt in i komponenten som skall regöras sker en sublimeringseffekt som gör att all smuts släpper från det kontraminerade området. OCO Metoden™ är en torr rengöringsprocess och är den effektivaste rengöringsmetoden på marknaden för att rengöra komponenter som värmeväxlare, kondensorer och kylmedelskylare i ventilationssysystem. 

I miljöer där det ställs extremt höga krav på driftsäkerhet och ren luft i lokalerna, som exempelvis på sjukhus, har man sedan länge anlitat OCO Nordic för rengöring av sina system. Men metoden har blivit mer uppmärksammad och prisad och idag är det allt fler fastighetsägare, och förvaltare, inom alla typer av fastigheter som upptäckt fördelarna med att rengöra sina ventilationssystem med OCO Metoden™. Idag rengör vi fastighetsbestånd över hela Sverige.

Vill du också sänka energiförbrukningen och få bättre luftflöden i dina fastigheter? Kontakta något av våra säljkontor så berättar de gärna mer om hur effektivt och lönsamt det är att rengöra med OCO Metoden™.

Läs mer och boka en gratis inspektion av ditt ventilationssystem på oconordic.se


 Dela     Tillbaka  

Ineffektiva ventilationssystem kan kosta miljoner i onödan

2021-02-15

Dagligen utsätts ventilationssystem för mängder av smuts och osynliga partiklar som sätter igen systemets nyckelkomponenter. När smutsen börjat sätta igen luftflödena kan systemet inte arbeta optimalt och driftskostnaderna kan skena. Helt i onödan!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Har du koll på dolda energitjuvar i dina fastigheter?

2021-02-08

Sänkt energiförbrukning i fastighetsbeståndet står högt på agendan för nästan alla fastighetsägare. Varje kilowatt i minskad energiförbrukning är en stor vinst för miljö och ger lägre driftskostnader. Ny metodik sänker dina driftskostnader effektivt.


  Ventilation Värme Kyla

Allt viktigare att rengöra sina ventilationssystem!

2020-12-07

I förra veckan kom nya skärpta rekommendationer från WHO angående användning av munskydd i inomhusmiljöer. Allt mer tyder på att det blir viktigare och viktigare att ha koll på rengöringen av ventilationssystemen i kampen mot Covid-19.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Underskatta inte risken för smittspridning i ventilationen

2020-11-16

Allt fler forskare ifrågasätter nu om viruset SARS-CoV-2, enbart sprids via droppsmitta, eller om det även skulle kunna vara luftburet och kunna spridas via bl.a. ventilationssystem i fastigheter. Något som skulle kunna få allvarliga konsekvenser.


  Ventilation Värme Kyla

Rena ventilationssystem minskar risken för smittspridning

2020-03-16

Att rengöra ventilationssystemen i fastigheter kan göra stor skillnad på smittspridning i lokalerna. Rena system levererar säker luft. Hur är det i dina fastigheter? När rengjorde ni era ventilationssystemen senast?


  Ventilation

Ta tillbaka effekten i era ventilationssystem

2020-01-26

I Sverige finns det 100.000-tals ventilationssystem som drar stora mängder energi helt i onödan. En av de vanligaste orsakerna till ökad energiförbrukning beror på att systemen är smutsiga, och därmed tappar sin tänkta effektivitet.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

OCO Metoden™ säkerställer luftkvaliteten på svenska sjukhus

2019-12-15

Skillnaden mellan ren eller kontraminerad luft på ett sjukhus kan innebära stor skillnad i säkerhet för personal och patienter. Därför väljer allt fler sjukhus att rengöra sina ventilationssystem med OCO Metoden™.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Ny teknik! för ny teknik

2019-08-15

Ja så låter det i torrisbranschen idag! Vi lanserar nu en helt ny plattform från ColdJet som skapar helt nya förutsättningar! Detta stödjer den metod vi på OCO Nordic AB idag arbetar med - OCO metoden™ PCS60 ny teknik!


  Ventilation Värme Kyla El Produktnytt & kataloger

Metod för batteri-rengöring vedertagen

2019-07-03

OCO metoden™ vedertagen som den enda metod för rengöring av batterier i ventilationssystemen! Resonemanget kring rätt metod har varit stort och brett! Gamla metoder strider emot tillverkarnas underhållskrav!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

×