Hälsohemmet i Dalarna tar hälsa till nästa nivå med ren luft

2021-06-10 Camfil Svenska AB

I Leksand, Dalarna, ligger ett av Sveriges få kvarvarande hälsohem, Masesgården. De röda husen är från 1700-talet där hälsohemmet haft sin verksamhet sedan 1970-talet. 

Masesgården hälsohems idéer baseras på en helhetssyn på hälsa. Mat, motion och mental balans är deras grundpelare där alla tre är lika viktiga för människans välmående. Varje vecka har ett tema kopplat till aktiviteter och inbjudna föreläsare inom området. 

När coronapandemin tog fart under 2020 var det många företag och verksamheter som fick ställa om. Masesgården vidtog en mängd praktiska åtgärder i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och lyckligtvis blev det aldrig aktuellt att stänga hälsohemmet.

Situationen har varit utmanade för alla, hälsa och välmående har aldrig varit så aktuellt och omtalat ämne som nu. Pandemin har också visat på hur lätt virus och bakterier sprids i luften och således hur viktigt det är med god hygien och bra ventilation. För att skapa ytterligare trygghet och välmående på hälsohemmet för sina gäster har Masesgården satsat på ren luft. 

Läs fortsättningen och caset i sin helhet här

 

https://slussen.azureedge.net/image/121/Masesgården-case.png

 Om Camfil

I över ett halvt sekel har Camfil hjälpt människor att andas ren luft. Som ledande tillverkare av renluftslösningar av premiumklass, förser vi med kommersiella och industriella system för luftrening och stoftavskiljning som förbättrar produktivitet och utrustning, minimerar energianvändning och gynnar människors hälsa och miljön. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna för våra kunder också är de bästa lösningarna för vår planet. Det är därför vi i varje steg på vägen - från design till leverans och över hela livscykeln - överväger effekterna av vad vi gör både för människor och i världen runt omkring oss. Genom ett nytt tillvägagångssätt för problemlösning, innovativ design, exakt processkontroll och ett starkt kundfokus strävar vi efter att spara mer, använda mindre och hitta bättre lösningar - så vi alla kan andas lättare.

Camfil-gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och har 30 produktionsenheter, 6 R&D-center, lokala försäljningskontor i 30 länder, cirka 4 800 anställda och växer stadigt. Vi är stolta över att hjälpa kunder i en mängd olika industrier och i andra verksamheter över hela världen. För att upptäcka hur Camfil kan hjälpa dig att skydda människor, processer och miljö, besök oss på www.camfil.se

 

Kontakta oss

Kundservice: 08-603 08 00
Huvudkontorets växel: 0156 537 00
Maila oss
Följ oss på Linkedin


 Dela     Tillbaka  

Karolinska sparar energi och pengar med filter från Camfil

2021-06-21

I Solna är Facility Management-bolaget Coor anlitade för att sköta driften av Karolinska Universitetssjukhuset, bland annat ventilation och luftkvalitet. Coor tog kontakt med Camfil när det var dags att se över ventilationen.


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Webbinar 10/6 - Luftföroreningar i storstäder

2021-06-07

Vi berättar hur du bäst skyddar dig mot luftföroreningar och vilka lösningar som finns.


  Ventilation Utbildning & FoU

Webbinar 20/5 - Att mäta är att veta

2021-05-17

Det finns många olika lösningar för att rena luften, men hur vet vi att de fungerar och ger rätt effekt?


  Ventilation Utbildning & FoU

Camfil och Belimo gör webbinarium tillsammans

2021-05-11

Om energieffektiv inomhusluftkvalitet med gästföreläsare professor Lars Ekberg, Chalmers tekniska högskola.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Webbinar 6/5 - Rätt filterlösning för livsmedelsindustrin

2021-04-30

Ren luft är en viktig ingrediens i livsmedels- och dryckesproduktion. I vårt webbinar den 6 maj visar vi olika filterlösningar som skyddar personal, produktion och utrustning.


  Ventilation

Webbinar 15/4 - Renrum i sjukhusmiljö

2021-04-09

Vi går in mer i detalj på rena rum i sjukhusmiljö där vi vill skydda både inkommande och utgående luft. Till exempel labblokaler, operationssalar och renrum. Vi visar konkreta exempel och kundcase.


  Ventilation

Webbinar 18/3 - Så hanterar du pollen och damm

2021-03-15

Pollensäsongen är här och det är dags att se över dina filter. Vi visar lösningar för både oss människor och våra fastigheter.


  Ventilation

Webbinar 18/2 - Pharma och läkemedelsindustri

2021-02-15

Läkemedelsbolagen söker allt fler sätt att minska kostnaderna för läkemedelstillverkning men samtidigt öka säkerheten och kvaliteten.


  Ventilation Utbildning & FoU

Webbinar 26/1 - Smittspridning i luften

2021-01-21

Hur skyddar vi oss från virus och bakterier? Har ventilationen någon betydelse och hur fungerar munskydd? Lyssna på Docent Jakob Löndahl från Lunds Universitet.


  Ventilation Utbildning & FoU