Gebwell bygger ny fabrik i Polen

2021-06-10 Gebwell Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48285/fabrik_1.jpg

Gebwell, som tillverkar energieffektiva uppvärmnings- och kyllösningar för fastigheter, söker en kraftig tillväxt för sin verksamhet och bygger en ny fabrik för att stärka sin konkurrenskraft, särskilt på de internationella marknaderna. Den fabrik som ska etableras i Polen är en betydande investering och till storleksklassen den största sedan verksamheten startade med de första produktionsfastigheterna som byggdes i Finland. Expansionen sker för att svara mot ökad efterfrågan och möjliggör en tredubbling av produktionen i framtiden.

Leppävirta-bolaget Gebwell bygger för närvarande en ny produktionsfabrik på cirka 4 600 kvadratmeter i Polen, där bolaget i mer än tio år har haft verksamhet i form av ett dotterbolag med drygt 50 anställda. Med den uppnådda tillväxten har det nu uppstått behov av att öka produktionsmöjligheterna.

– Den nuvarande efterfrågan kräver en expansion. Vårt mål som bolag är att växa med mer än femton procent under de kommande åren, vilket förutsätter nya steg av verksamheten. Den förvärvade tomten och den kommande fabriken som kan expanderas ytterligare möjliggör för oss att tredubbla vår nuvarande produktionskapacitet i Polen i framtiden, säger verkställande direktör Janne Rahunen.

Gebwell är för närvarande den näst största aktören på den polska marknaden för fjärrvärmelösningar och företaget har redan etablerat sin position genom sin långsiktiga verksamhet. Storleken på den fabriksinvestering som görs nu är närmare fyra miljoner euro.

– Enbart Polen är en bra marknad i sig, som är värd att investera i. Dessutom erbjuder landet tack vare sitt centrala läge och den kompetenta arbetskraften gynnsamma förutsättningar att ta fram uppvärmningslösningar även för den ur tillväxtsynpunkt viktiga centraleuropeiska marknaden, tillägger Rahunen.

I den nya fabriken tillverkas produkter främst till Polen och till Europa

Byggarbetena för fabriken har redan påbörjats och produktionen i Polen är planerad att inledas i början av våren 2022. Produktionen kommer inledningsvis att utföras av befintlig personal i Polen och rekryteringar kommer att göras senare efter behov.

Den nya fabriken kommer inte att påverka verksamheten i Finland och den finländska produktionen kommer att fortsätta som vanligt. I den polska fabriken kommer man dock vid behov att kunna stödja tillväxten också på hemmamarknaden genom distansproduktion.

– Den nya fabrikens läge spelar också en viktig roll ur varulogistiksynpunkt. I Polen kan förnödenheter levereras till en lokal fabrik på ett par dagar, medan leveranstiderna vid beställning från Finland i praktiken är från en vecka till nästan två. Detta är naturligtvis en mycket central konkurrensfördel med sikte på mer internationell tillväxt i framtiden, säger Rahunen.

Mer information:

Verkställande direktör

Janne Rahunen
[email protected]

Tel.: +358 400 897 786

Gebwell Ab är ett växande internationellt företag med huvudkontor och rötter i Leppävirta. Vår affärsverksamhet fokuserar på försäljning, tillverkning och utveckling av miljövänlig uppvärmnings- och kylutrustning. Vi är marknadsledande i Finland inom fjärrvärmeprodukter och produkter för initial brandsläckning, och vi har dessutom en mycket stark marknadsposition inom värmepumpsprodukter. I våra produkter och vår verksamhet använder vi oss i stor utsträckning av den senaste tillgängliga tekniken.


 Dela     Tillbaka  

Conny Dyrenäs ny vd för Gebwell Sverige Ab

2021-06-15

Finska Gebwells svenska dotterbolag Gebwell Sverige Ab får ny vd. Conny Dyrenäs har valts till ny vd för dotterbolaget, som specialiserar sig på miljövänliga och energieffektiva lösningar för uppvärmning och nedkylning i fastigheter.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Gebwell utökar på värmepumpfronten

2021-06-07

Gebwell Sverige utökar sin verksamhet på värmepumpfronten med nyanställning och hälsar Jerker Lindbom välkommen som säljare.


  Värme Arbetsmarknad

Ett helt bostadsområde värms upp med Gebwells värmepumpar

2021-05-31

Det finländska företaget Gebwell har skrivit kontrakt med det svenska energibolaget Kraftringen. Kontraktet avser försäljningen av Gebwells värmepumpar Tarus Inverter Pro som ska bilda grunden till ett lokalt fjärrvärmesystem.


  Värme Referensprojekt

Gebwell levererar till nästa generations geoenergianläggning

2021-04-15

Gebwell kommer att leverera värmepumpar till nästa generation geoenergianläggning i Sverige.


  Värme Referensprojekt

Gebwell förstärker på värmepumpsidan

2021-03-08

Gebwell har anställt Victor Thun som försäljningsingenjör värmepumpar. Han är placerad i Stockholm, men kommer att vara verksam i hela landet.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Gebwell får ny verkställande direktör ur egna led

2021-03-05

Gebwell Oy, som specialiserar sig på miljövänliga och energieffektiva lösningar för uppvärmning och nedkylning i fastigheter, får en ny verkställande direktör. Janne Rahunen tar även över VD posten i den svenska dotterbolaget Gebwell Sverige AB.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Se filmen om Gebwell!

2020-12-15

Gebwell Ab är en finländsk expert på uppvärmning och kylning av fastigheter. Följ med till våra produktionsanläggningar i Leppävirta.


  Värme Kyla Geoenergi

Gebwell med flera vinnare av Next Generation Heat Pump

2020-12-14

Tillsammans med Granlund, Kesko och Tom Allen Senera vann Gebwell det mest betydelsefulla priset inom värmepumpsbranschen i Europa.


  Värme Geoenergi Referensprojekt

Gebwell deltar i EU:s EXCESS-projekt

2020-12-08

I anslutning till Excess-projektet genomförs ett projekt för att utreda om ett 8-våningshus kan producera mer än det förbrukar.


  Värme Geoenergi Referensprojekt