EnergiPuls 26/11 - Nudging för beteendeförändring

2021-11-15 EnergiNätverk Sverige

Nudging har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat som en effektiv metod för att främja beteendeförändring och guida människor i olika valsituationer. Med hjälp av nudging kan du göra det lättare för dina hyresgäster, invånare, medarbetare, besökare m.fl. att göra mer hållbara val för att minska energi- och vattenförbrukning, reducera utsläpp, källsortera bättre, och mycket mer.

Katharina Paoli Brunat, VD på Nudgd och initia­tivtagare till nätverket Nudging Sweden, är en av Sveriges främsta föreläsare och experter i ämnet. Katharina kommer tillsammans med Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab, att berätta om vad nudging är, fyra nudgingtekniker som varje fastighetsägare bör ha i sin verktygslåda, ge konkreta exempel på hur HSB har jobbat med nudging och hur man kan komma igång med nudging.

En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande. Genom att arrangera valsituatio­nen kan man påverka människor att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt.

Talare:         Katharina Paoli Brunat, VD på Nudgd, Madelaine Doufrix, projektkoordinator HSB Living Lab  

Tid:              Fredag 26 november kl. 8.00-9.00

Plats:           Webbseminarium

Anmäl dig här!

Sista dag för anmälan är den 24 november.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Prenumerera på nätverkets nyhetsutskick för information och inbjudan till kommande EnergiPulser!


 Dela     Tillbaka  

EnergiPuls 21/1: Vita certifikat

2022-01-17

Kvotpliktsystem för energieffektivisering, eller vita certifikat som det brukar kallas, är aktuell i en ny statlig utredning. EnergiNätverk Sverige anordnar EnergiPuls på temat!


  Ventilation Värme El Energieffektivisering

EnergiPuls 28/10: Effektstrategi för stort fastighetsbolag

2021-10-06

Välkommen till nästa EnergiPuls där Johan Sellin, Castellum, berättar om deras effektstrategi samt ett aktuellt projekt med solceller och batterilagring.


  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi

EnergiPuls 17/11:Infångning och lagring av biogen koldioxid

2020-10-20

Infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS).


  Allmän

EnergiPuls den 27 augusti: Hur ser framtidens elmarknad ut?

2020-07-01

Följ med på ett modererat samtal med Energimarknadsinspektionens* (Ei:s) chefsekonom, Therese Hindman Persson, där vi diskuterar framtidens flexibla elsystem med kunden i centrum.


  Värme El Energieffektivisering

EnergiPuls 28 maj: Vägen mot ett klimatneutralt Sverige 2045

2020-04-29

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045.


  Allmän

EnergiPuls 12/2 -AI för energieffektiv drift- & förvaltning

2020-02-21

AI för energieffektiv drift- och förvaltning.


  Allmän

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

2020-01-24

EnergiPuls i Stockholm torsdag den 6 februari.


  Allmän

EnergiPuls 24 januari

2020-01-08

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Nätverksträff - Behövs Energisamordnare i byggprojekt?

2019-11-21

Välkommen till en Nätverksträff för att diskutera Energisamordnarens roll, den 4 december i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering