Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03 Enjay Ab

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, utan ett utökat underhållsbehov, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning. Det kan vara restaurangventilation med höga halter av fett och sot, men också vax och ludd i tvätterier, damm och sågspån i träindustri eller fett och fukt i livsmedelsindustrin. Eftersom fysikens lagar gäller och partiklar påverkas på samma sätt oavsett ursprung, kan majoriteten av smutspartiklarna passera rakt igenom vår värmeväxlarkonstruktion utan att fastna. Det ger Lepido en enorm fördel och kan därför användas i flera olika ventilationsmiljöer.

 

Exempel på användningsområden:

Restauranger

Snabbmatskök

Tvätterier

Livsmedelsindustrier

Träindustrier och snickerier

Kemiindustrier

Food courts

Såhär fungerar den:

 

Så har du ett utmanande projekt, kontakta oss så tittar vi gärna på det, eller träffa oss på Expovent i Falun, Karlstad eller Örebro.

Länk till hemsida


 Dela     Tillbaka  

Standard vs Heavy Duty

2021-11-25

Varför använda standardutrustning i extrema miljöer när det finns en lösning som är speciellt anpassad för nedsmutsad frånluft?


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Energiåtervinning – när ingenting annat fungerar

2021-10-21

Upplever du problem med energiåtervinning i smutsig frånluft? Har du standardutrustning installerad, och gjort allt men får ändå inte ut den förväntade energin och dras även med frekventa driftstopp och höga underhållskostnader? Då har vi lösningen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Lepido, lönsam energiåtervinning ur smutsig ventilationsluft

2021-10-04

Lepido, en svensk innovationen från Enjay, är en extra tålig Heavy-Duty värmeväxlare speciellt utvecklad för nedsmutsad ventilationsluft. En Lepido gör det inte bara möjligt utan även lönsamt att återvinna energi i smutsiga och utmanande miljöer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering