Problemfri återvinning av industriell spillvärme

2023-03-15 Enjay Ab

Lantmännens pannkaksfabrik i Lahom har utrustats med industriella värmeväxlare från Enjay. Den återvunna spillvärmen från processventilationen kommer täcka 99% av värmebehovet i produktionsanläggningen och den årliga återvinningen beräknas uppgå till 1500 MWh.

Den svenskutvecklade vätskekopplade värmeväxlaren Lepido har fram tills nu använts främst av olika snabbmatskedjor för problemfri energiåtervinning i den smutsiga och feta luften i imkanalen från köket. Nu breddas Enjays erbjudande till att även innefatta alla former av industriprocesser, då samma utmaning (fett, sot, smuts, partiklar, fukt osv) finns inom processluft från många olika delar inom industrin.

Då kostnaden för energi ökat kraftigt har intresset för att ta tillvara överskottsvärme från produktionsprocesser inom industrin ökat. På kort tid har Enjay har fått förfrågningar och startat upp projekt inom bland annat:

  • Livsmedelsproduktion
  • Plast/gummitillverkning
  • Beredning av spannmål
  • Industriella tvätterier
  • Tillverkande industri.

Enjays teknik baseras på en vätskekopplad, extra kraftfull värmeväxlare som utformats för att klara av energiåtervinning i smutsig frånluft, utan förfiltrering.

https://slussen.azureedge.net/image/132311/IMG_9323_ljus.jpg


 Dela     Tillbaka  

Första industriprojektet för Enjay

2023-01-30

När Lantmännens pannkaksfabrik i Tjärby utanför Laholm nu återbyggs efter branden i oktober förra året är det Enjay som levererar värmeväxlarna Lepido – utformade speciellt för smutsig frånluft.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Värmeväxling i imkanal utan filter?

2022-11-11

Alla vet ju att man måste filtrera bort fett och sot så att smutsen inte fastnar och sätter igen aggregatet? Men vet du vad? Då och då sker tekniska framsteg som gör att det blir dags att ifrågasätta gamla sanningar och testa nya vägar.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Långtidstest Lepido - VVX i imkanal utan förfiltrering eller rengöring

2022-10-18

Ta del av resultatet av vår långtidsstudie på Burger King i Malmö. 22 månaders energiåtervinning i imkanalen utan förfiltrering eller rengöring.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Case: Burger King Malmö

2022-05-13

Höga halter av fett och sot i frånluften från köket orsakade återkommande driftstopp, trots att Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö, spenderade mer pengar på underhåll än vad han sparade på energiåtervinning.


Ventilation Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Standard vs Heavy Duty

2021-11-25

Varför använda standardutrustning i extrema miljöer när det finns en lösning som är speciellt anpassad för nedsmutsad frånluft?


Ventilation Värme Energieffektivisering

Energiåtervinning – när ingenting annat fungerar

2021-10-21

Upplever du problem med energiåtervinning i smutsig frånluft? Har du standardutrustning installerad, och gjort allt men får ändå inte ut den förväntade energin och dras även med frekventa driftstopp och höga underhållskostnader? Då har vi lösningen.


Ventilation Värme Energieffektivisering

Lepido, lönsam energiåtervinning ur smutsig ventilationsluft

2021-10-04

Lepido, en svensk innovationen från Enjay, är en extra tålig Heavy-Duty värmeväxlare speciellt utvecklad för nedsmutsad ventilationsluft. En Lepido gör det inte bara möjligt utan även lönsamt att återvinna energi i smutsiga och utmanande miljöer.


Ventilation Värme Energieffektivisering