En korrosivitetsklass som ställer höga krav

2023-05-17 BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

När Thed Nilsson på VentPartner besöker ett badhus lägger han märke till detaljer, som till exempel om en skruv på en armatur har rostat. Det är en vana (eller ovana) som uppstår när man arbetar med ventilation i badhus och lägger mycket tid på att välja rätt material till rätt plats, just för att det inte ska rosta av den påfrestande miljön som luftfuktigheten och klorhalten bidrar till. Just nu arbetar Thed och kollegorna med Filipstads badhus.

Samverkansmodellen partnering

Filipstads badhus, Spångbergshallen, revs under 2021 för att göra plats för ett nytt och modernt badhus med samma namn. Byggnationen drivs som ett partneringprojekt där samarbetet står i fokus. VentPartner i Närke AB är ventilationsentreprenörer på uppdrag av totalentreprenören NCC. Till en början fick de ansvar över projekteringen av ventilationssystemet i Spångbergshallen, och i fas två som innefattar produktion och byggande fick VentPartner även uppdraget att montera och driftsätta ventilationen.

”Det var under 2021 som vi fick förfrågan om att lämna ett anbud på badhuset i Filipstad. I denna förfrågan efterfrågades entreprenörens kapacitet, organisation, referensprojekt, med mera. I samverkansprojekt vinner man upphandlingen på vad man gjort tidigare, och vad man kan erbjuda beställaren i form av ett starkt lag. Detta gör att beställaren kan känna sig trygg med att man får vad man vill ha, eftersom vi tar fram produkten tillsammans. Och beställaren betalar bara vad det faktiskt kostar utefter de ramar och arvoden man har satt.  Man delar på risker och möjligheter i projektet vilket gör det mycket enklare och roligare att jobba tillsammans. Man sätter projektets bästa i fokus!” säger Thed Nilsson på VentPartner i Närke AB.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Ventpartner_filipstad_badhus_bild_1.jpgIllustration av Liljewall arkitekter

Vilka är VentPartner

Thed började som projektledare på VentPartner i Närke AB för ca 10 år sedan och är idag entreprenadchef och vice VD. VentPartner är specialiserade på inomhusklimat och levererar tjänster inom energieffektivisering, kyla och värme, ventilation, styr- och reglerteknik samt service och ventilationskontroll. Företaget startades 2010 och arbetar idag inom tre regioner med kontor i Linköping, Norrköping, Katrineholm, Västerås och Örebro. Thed beskriver VentPartner som den lokala entreprenören med nationell styrka, där VentPartner Sverige AB är moderbolag för de tre regionerna.

Sedan VentPartner förvärvades av det börsnoterade företaget Instalco har deras muskler växt ytterligare. VentPartner kan nu till exempel genom systerföretag leverera sina tjänster i ett större geografiskt område än tidigare. Badhus är något som VentPartner arbetat mycket med och som blivit något av en specialitet. Därför får de fler och fler förfrågningar kring just badhus, som nu står för ca 15 – 20 % av VentPartner i Närkes uppdrag.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Ventpartner_filipstad_badhus_bild_2.jpg
Bilderna visar Spångbergshallen i Filipstad och monteringen av ventilationskanalerna.

Badhus över hela Sverige

Thed som utgår från Örebro har nu ansvar över bland annat badhuset i Filipstad. ”Det är väldigt roligt att få arbeta med badhus. Det är lite speciellt och alltid mer utmanande än andra projekt. Det har att göra med den korrosivitetsklass som krävs i en sådan här miljö, vilket ställer höga krav på ventilationen. Vi på VentPartner har arbetat med badhus på många platser runt om i Sverige, just nu har vi faktiskt ytterligare ett badhusprojekt igång i Luleå. Vi arbetar mycket på uppdrag av NCC, de har en avdelning som är specialister på badhus och som är med i alla sådana här projekt.” säger Thed.

Magnelis för korrosivitetsklass C4

Under projekteringen av ventilationen i Spångbergshallen studerade VentPartner vilka utrymmen i badhuset som är mest utsatta av fukt och kemikalier, för att veta vart man kan använda klassiska ventilationskanaler i galvat stål, och vart det krävs mer korrosionsbeständiga kanaler i magnelis. Magnelis är ett material som Bevego arbetar mycket med och som VentPartner beställt av Bevego till flera av sina tidigare projekt, bland annat i Hällefors där ett badhus precis färdigställts. I badhusmiljöer som Spångbergshallen gäller korrosivitetsklass C4, och kanaler i magnelis lever upp till dessa krav.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Ventpartner_filipstad_badhus_bild_3.jpg

Cirkulära kanaler upp till 800 mm

För ventilationskanaler i anslutning till bassänger och bastu används magnelis som klarar de höga påfrestningarna. För att spara pengar används traditionella kanaler i galvat stål i caféet, omklädningsrummen och i receptionen eftersom att galvat stål fortfarande har ett lägre pris än magnelis. Både rektangulära och cirkulära kanaler från Bevego används i projektet. Där stora mängder luft ska transporteras och de cirkulära kanalerna skulle behöva ha en diameter på över 800 mm har man istället valt rektangulära kanaler för att spara plats. Cirkulära kanaler över 800 mm blir tunga och svåra för montörerna att arbeta med, vilket också är en faktor till att man väljer rektangulära kanaler vid denna luftmängd.

”Vi på VentPartner har handlat från Bevego så länge jag arbetat här, och säkert innan dess också. I stora projekt tar vi in offerter från olika leverantörer, och i de allra flesta projekt använder vi oss av Bevego. Vi tittar absolut på pris men för oss är det viktigt att väga in leveranssäkerhet och leverantörens erfarenhet av den aktuella typen av projekt. Vi tar också in omdöme från våra montörer för att höra vilka varumärken och produkter de vill arbeta med. Eftersom vi redan beställer mycket från Bevego finns synergier med att beställa fler komponenter därifrån, materialet kan samlevereras och vi kan minska på våra transporter.” säger Thed.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Ventpartner_filipstad_badhus_bild_4.jpg

Kanaler och upphängningsmaterial

Förutom cirkulära och rektangulära kanaler har VentPartner beställt upphängningsmaterialet till Spångbergshallen från Bevego. I ett såhär stort byggprojekt där inomhusklimatet och energieffektiva lösningar prioriteras går det åt stora mängder ventilationskanaler. Här krävs galvade kanaler till ett värde av en miljon kronor, och kanaler i magnelis till ett värde 700 000 kr. För den allra tuffaste miljön i ett badhus krävs ytterligare en typ av produkt.

Ett badhus kräver olika typer av avancerade reningsprocesser och detta sker på en avskild plats i fastigheten. Här finns syrarum, klorrum och olika vattenreningstankar. Luften som går ut från dessa rum är ännu mer påfrestande för plåten och det är inte alltid som den mest korrosionshärdiga magnelis kan stå emot under tillräckligt lång tid. I anslutning till denna yta tar man det säkra före det osäkra och väljer ventilationskanaler i plast. Plast reagerar inte på samma sätt med kemikalierna som finns i luften vilket gör att man kan vara säker på att ventilationssystemet håller under lång tid framöver.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Ventpartner_filipstad_badhus_bild_5.jpg

Montering och driftsättning

Det är dagligen 4 – 5 montörer från VentPartner som arbetar i Spångbergshallen. Monteringen av ventilationskanaler har hållit på sedan oktober 2022 och kommer att fortsätta fram till semestern 2023. Till hösten påbörjas monteringen av don och galler, och sedan tar ventilationsteknikerna över för en lång period av driftsättning som måste vara klar vid slutbesiktningen av badhuset i början av 2024.

Filipstads badhus, Spångbergshallen

På uppdrag av Filipstads kommun bygger NCC kommunens nya badhus. I december 2021 revs den gamla Spångbergshallen som invigdes 1971, och under våren 2022 var det byggstart av nya Spångbergshallen. Badhuset får en 25-meters bassäng med sex banor, en multibassäng för simundervisning och rehab, ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. Badhuset byggs utifrån NCCs badhuskoncept som deras specialister arbetat fram utifrån lång erfarenhet. Fokus ligger på energieffektiva lösningar, som att ventilation och vattenrening optimeras. Även solceller kommer att installeras till anläggningen.


 Dela     Tillbaka  

Instalco gjorde konkurrenterna till Peters kollegor

2023-04-17

Peter Persson driver Blomquist Ventilation och har 25 års erfarenhet i ventilationsbranschen. Här berättar han om hur rektangulära ventilationskanaler gör montörernas arbete mer effektivt och om alla fördelar med att vara en del av en större helhet.


Ventilation Arbetsmarknad

Utökat sortiment inom ventilation från TROX

2023-03-16

Under våren genomför TROX Auranor tillsammans med Bevego en omfattande turné över hela Sverige i samband med att Bevego utökar erbjudandet med produkter inom både behovsstyrd ventilation (VAV) samt klimat- och kylbafflar tillsammans med TROX.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Helhetssyn av brandisolerade ventilationskanaler

2023-02-09

Parocs nya koncept Paroc® Duct Protect™ System är framtaget för att minska osäkerheten i branschen kring hur brandisolering av ventilationskanaler ska hanteras.


Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Isolering

Humankapitalet är företagets framgångsfaktor

2022-10-13

Att anställa personer utan tidigare erfarenhet inom ventilation visade sig bli en av GW Ventilations framgångsfaktorer. Efter ett år har företaget nu 10 anställda, och hyr in ungefär lika många till för att klara sina uppdrag.


Ventilation Arbetsmarknad

Tekniskt avancerat badhus då stadskärnan flyttas

2022-10-03

Flytten av Kirunas stadskärna har pågått under lång tid och det många samhällsfunktioner som måste byggas upp på nytt. Just nu pågår byggnationen av det nya badhuset som kommer bli ett av Sveriges modernaste.


Ventilation Referensprojekt

När man jobbar i Östersund blir det lokala kanaler

2022-09-12

Att arbeta som ett lag är det roligaste med jobbet som ventilationsmontör enligt Tomas på MVI. Just nu arbetar han och kollegorna på uppdrag av GK som är ventilationsentreprenörer i projektet på Lugnviksskolan och förskolan Sjöängen.


Ventilation Referensprojekt

Plåt, vent och isolering på nya brandstationen

2022-09-06

I Uddevalla byggs just nu en ny brandstation. En viktig samhällsfunktion som ställer höga krav på funktion och kvalitet. Byggnaden blir ett landmärke och inblandade entreprenörer känner en stolthet i att vara en del av projektet.


Ventilation Referensprojekt Isolering

Bråttom med ventilationen för att få taket tätt

2022-08-29

I Vänersborg växer lägenhetshuset Katten fram ett våningsplan i taget. Nu har huset sju våningar och Ljungskile Ventilation gör färdigt ventilationen uppe på taket. Regnvädret gör snickarna ivriga att få huset tätt, så nu gäller det att jobba på!


Ventilation Referensprojekt

ebm-papst skickar ut fläktexperter på turné

2022-08-22

Ur pandemin har många nya och innovativa lösningar fötts. Ett gott exempel är ebm-papst ”Fläktexperter på turné” där man inrett en trailer med en fläktsimulator som i realtid visar hur mycket energi man kan spara genom modernisering.


Ventilation Produktnytt & kataloger