Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

2019-07-01 Kamstrup AB

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup i olika områden på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll och en bättre bild av vart vattnet tar vägen. 

Förra sommarens torka har satt djupa spår i Gotlands grundvatten och ytvattenintäkter. Enligt Patrik Johansson, enhetschef på regionens vattenenhet, skulle det behövas ett års extra nederbörd för att återställa nivåerna.

Vattnet är viktigt och kostsamt för Region Gotland och därför pågår ett intensivt arbete för att identifiera läckor. Nära 20 procent av det producerade vattnet når aldrig fram till konsumenterna, dels på grund av läckor men även underhållsspolning i nätet samt att en del av vattnet används för brandbekämpning.

- Vår personal undersöker om det finns läckor genom att ständig övervaka de olika flödena och trycket. Vid minsta indikation åker vi ut och letar. Det har bidragit till att vi aldrig haft så få antal läckor som nu, men det är samtidigt ett kostsamt och tidskrävande arbete, berättar Patrik Johansson.  

För att få bättre koll på vad som händer i näten och lättare identifiera läckor byter regionen successivt ut gamla mekaniska mätare mot digitala smarta mätare från Kamstrup som informerar vattenverken om läckage eller onormalt hög förbrukning. Insamlingen av data sker genom fjärravläsning från regionens driftpersonal. Detta sker normalt sätt 1-3 gånger per år.

För att få mer frekventa mätdata och en ännu bättre bild av hur vattnet förbrukas genomför Region Gotland nu även ett test med ett fast radionätverk på olika platser på Gotland. Dessa data analyseras sedan för att kunna utnyttjas med Kamstrups insamlingsssystem READy.

- Genom att använda intelligent mätteknik, fjärravläsning och nya analysmöjligheter från Kamstrup kan vi enkelt lokalisera läckor, optimera driften och säkra tillgången på vatten för både gotlänningar och besökare, säger Patrik Johansson.

Kontakt för detta pressmeddelande:

Ola Flygare Meters – Heat, Cooling & Water Kamstrup AB T: +46(0)455 33 19 00 D: +46(0)455 33 19 27 [email protected]

Patrik Johansson, Enhetschef Region Gotland VA/Vattenenheten, p[email protected]

Om Kamstrup

Kamstrup är en ledande leverantör av lösningar för mätning och styrning av energi- och vat- tenförbrukning. Sedan 1946 har vi bistått vatten- och energibolag och fastighetsadministratö- rer i hela världen med tillförlitlig och kostnadseffektiv mätning. Våra lösningar omfattar för- brukningsmätare, fjärravläsningssystem, hosting och service, dataanalys och smart grid- applikationer. Genom att förutse våra kunders utmaningar inspirerar vi dem till mer intelli- genta och ansvarsfulla lösningar för de samhällen de försörjer. Kamstrup har varit etablerade som en betydande leverantör till Sveriges vatten- och energisektor i mer än 25 år och driver idag en stark lokal försäljningsorganisation.

 


 Dela     Tillbaka  

Kamstrup och Avance Metering inleder strategiskt samarbete

2020-06-26

Kamstrup och Avance Metering ingår ett strategiskt partnerskap för att skapa mer hållbara och flexibla lösningar för elnät, fjärrvärme och vatten.


  El Arbetsmarknad

Delad infrastruktur leder till lägre kostnader

2020-06-24

Senast 2024 måste alla elmätare bytas ut till smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav. Nässjö Affärsverk (NAV), Eksjö Energi, Njudung Energi och Vimmerby Energi & Miljö har gått samman för att få en kostnadseffektiv lösning.


  El Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Lösning levererade värde redan från dag ett

2020-05-28

Söderhamn Nära gick från ett dyrt, tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering, till en ny lösning för akustisk läckagedetektering med möjlighet att prioritera sina insatser.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Kamstrup gör omfattade investeringar

2020-03-23

Kamstrup gör omfattade investeringar i utveckling och nya marknader.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El

Träffa oss på Distributionsdagarna idag och imorgon

2020-01-22

Vi kommer att visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence som är en innovativ analysplattform som använder de data du redan har för att diagnostisera ditt distributionsnät och effektivt lokalisera eventuella värmeförluster.


  Värme

”Lyssnande” vattenmätare nytt vapen mot vattenförluster

2019-12-02

Vattenförlusterna i Sveriges kommuner är stora och jakten på att hitta läckor är en tidskrävande uppgift med stora kostnader. Söderhamn är en av de första kommunerna i landet att testa en ny ultraljudsteknik som gör det möjligt att upptäcka läckor.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ska du till konferensen Fjärrvärmecentraler & Energimätare?

2019-10-21

Välkommen att besöka Peter Kontturi och Roine Strömberg från Kamstrup som kommer att finnas på plats på konferensen Fjärrvärmecentraler och Energimätare på Radisson Blu Arlandia för att bland annat visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence.


  Värme

Vattenguiden - för dig som granskar vattensituationen

2019-06-27

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige Här är några användbara till dig som vill veta mer om vattensituationen i din kommun.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Kamstrup i Almedalen

2019-06-26

Kamstrup i Almedalen: Kan digitalisering och smarta elnät lösa effektbristen?


  Allmän

×