SAUTER Smart Shading

2019-09-17 Sauter Automation AB

https://slussen.azureedge.net/image/1247/sunshade.jpg

Smart Shading står för automatisk solskydd i fastigheten. Applikationen förbättrar användningen av dagsljus för optimal användarkomfort vid maximal energieffektivitet. SAUTER Smart Shading hjälper till att kontrollera rumsklimatet, minskar värme- och kylbelastningarna och sänker driftskostnaderna för luftkonditioneringen.

VDI 3813/3814 - Direktiv för fastighetsautomation

Direktiven VDI 3813 och 3814 för automatisering av fastigheter beskriver fastighetsautomationsfunktioner för integrerad rumsautomation. För att implementera den komplexa funktionen av skuggkorrigering för solskyddsfunktionerna i en fastighet, kombineras extern fastighetsinformation med ett brett utbud av beräkningar. SAUTER har lagt till denna skuggkorrigering i rumsautomationsfunktionerna och implementerat den med sina egna nya komponenter.

VDI 3813 anger att skuggningsfunktionen kan användas i kombination med automatisk solstyrning eller automatisk vinkling av persienner. Smart Shading kontrollerar ett eller flera fönster, som till exempel tilldelas ett rum, tillfälligt är skuggade av omgivande byggnadsarbete eller delar av sin egen byggnad. I detta fall ersätts solskyddsfunktionens positionskommando med en definierad hemmaposition som möjliggör bättre dagsljusanvändning.

Implementeringen av denna funktion kräver omfattande parametrering av de omgivande skuggningsobjekten. Med hjälp av dessa data och solens nuvarande position beräknar skuggkorrigering huruvida respektive fönster är skuggade eller inte. Beräkningarna görs för lokalernas geografiska placering under ett helt år med 15 minuters intervall.

SAUTER Smart Shading

SAUTER Smart Shading-funktionen använder det nya skuggningsprogrammet för att spela in de nödvändiga parametrarna för respektive byggnad en gång med 3D-byggnadsdata och motsvarande omgivande skuggningsobjekt (till exempel angränsande byggnader). En integrerad kartrepresentation förenklar bestämningen och inmatningen av platsen och orienteringen för byggnaden och skuggningsobjekten. Dessutom stöds simuleringen av fasaden grafiskt såväl som placering och tilldelning av fönsterområdena till de respektive rumsaxlarna för ecos rumsstyrenheter.

Smart Shading använder dessa parametrar för att beräkna skuggningen för respektive rumsaxel och skapar filen (tabellen) för skuggningskorrigerings- / skuggningsstatus / omkopplingstider för den planerade byggnaden, nämligen ”skuggschema”.

Skuggnings schema

Dessa plats- och tidsspecifika parametrar distribueras till de autonoma SAUTER-rumskontrollerna som skuggschema. Den nya Shadow Correction-modulen används i rumsstyrenheterna ecos504 / 505. Denna modul utvärderar parametrarna för att få skuggstatus - skugga / ingen skugga - för de tilldelade rumsegmenten och de tilldelade persienner.

Integration i BACnet

Skuggningsstatus ingår i BACnet-prioritetsfältet mellan den manuella driftsnivån och den automatiska funktionen för solskydd. Detta garanterar den manuella kontrollen av solskydd hela tiden, så att den kan anpassas till användarnas individuella behov. Fönsterluckorna i rummen aktiveras antingen direkt med SAUTER ecoLink IO-moduler via reläkontakter eller digitalt via det integrerade KNX- eller SMI-gränssnittet i ecos504 / 505 rumsstyrenheter och motsvarande KNX-ställdon eller SMI-skärmar.

SAUTER Smart Shading - ytterligare ett progressivt bidrag till Smart Building med SAUTER-fastighets- och rumsautomationssystemet

 

 

Om SAUTER

Som den ledande leverantören av lösningar för att bygga automatiseringsteknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialist på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa en energioptimerad drift av byggnader. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela byggnadens livscykel - från planering och konstruktion till drift - i kontor och administrativa byggnader, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacentra. Med över 100 års erfarenhet och en erfarenhet av teknisk expertis är SAUTER en beprövad systemintegrator som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer en översikt över energiflöden och förbrukningen, och därför av utvecklingen av kostnaderna.

 


 Dela     Tillbaka  

Välkommen till Sauter Alexander

2020-04-21

Den 20 April 2020 började Alexander Einarsson på Sauter Automation AB.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig!

2020-04-07

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig över hela världen Den senaste versionen av SAUTER: s fastighetsövervakningssystem öppnar nya möjligheter för energi- och fastighetshantering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ett smart Ställdon från SAUTER

2020-02-20

Ett smart Ställdon från SAUTER - flexibilitet i kombination med förebyggande underhåll Ett smart Ställdon gör det möjligt att reglera värme, ventilation och luftkonditionering autonomt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER produktkatalog 2020

2020-02-20

Snabbkatalogen för Styr - Regler - Övervakning - Elektronik - Flöde


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Utökning med flera Sauter-produkter i BIM-biblioteket

2020-01-29

SAUTER BIM-biblioteket har utökats och erbjuder projekterare, produktdata i digital form, våra produkter med kan integreras direkt i de digitala modellerna av fastigheter, vilket ökar detaljnivån för modellerna.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Smart Cities – Verktyg för att skapa hållbara stadsdelar

2020-01-21

Integrationen av förnybar energi, uppvärmning och energilagring samt ett kontinuerligt nätverk gör att städerna i allt högre grad kan förse sig med energi.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall

2020-01-13

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall 11-14 februari


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

FXV33* EasySwitch från Sauter

2019-12-05

FXV33* EasySwitch – Minskad energiförbrukning via flexibel återställning !


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Mobile Building Services – rumsstyrning via SAUTER Molnet

2019-11-06

Smartphone- och surfplattlösningar för lägenheter, hotell och kontorsfastigheter blir alltmer en integrerad del av dagens byggprojekt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER Vision Center 6.2:

2019-10-18

SAUTER Vision Center 6.2: användarspecifika lösningar för bättre överblick. SAUTER Vision Center 6.2 imponerar med nya funktioner och erbjuder utmärkt användarvänlighet med en helt ny dashboard, utökad energihantering och förbättrad navigering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

×