SAUTER Vision Center 6.2:

2019-10-18 Sauter Automation AB

Energiövervakningssystemet inkluderar nu data- och mäthantering, vilket gör energiövervaknings arbetet ännu effektivare och lättare än tidigare.

Frihet i energi- och fastighetsövervakning

SAUTER Vision Center är webbaserat. Det är tillgängligt via surfplatta, smartphone eller dator och ger därmed alla användare anpassad, relevant information oavsett var de befinner sig. Fastighetstekniker som ansvarar för flera fastigheter eller spridda lokaler och är mycket på rörelse uppskattar en övervakningspanel /dashboard som finns överallt och hela tiden.

Det kraftfulla, hållbara SAUTER Vision Center-fastighetssystemet erbjuder användaren större bekvämlighet och tillförlitlighet tillsammans med utmärkt anläggningstillgänglighet. Samtidigt minskas arbetsbelastningen och processer som energihantering eller underhåll av en eller flera anläggningar förenklas och optimeras både vad gäller energi och kostnadseffektivitet.

Fastighetens livscykel utvidgas successivt eftersom SAUTER Vision Center identifierar potential för förbättring av anläggningens drift och fastighetsoperatören kan således utnyttja denna potential tidigt.

Ny dashboard för mer individualitet

 

Dashboarden gör det möjligt att skapa individuella översiktssidor för olika användargrupper. Dashboarden har en responsiv design som reagerar på storleken på respektive skärm och anpassas därefter. Detta innebär att på mobila enheter med mindre skärmar, såväl som på skärmarna i ett övervakningscenter och standard PC-skärmar, är SVC-dashboardens display optimerad för tydlighet. Dashboarden skapas av respektive användare med fritt valda layoutinställningar och olika fördefinierade widgetar för KPI-symboler, diagram, larminformation och mycket mer, och lagras i SVC. Således är användarspecifik information tillgänglig direkt vid första anblicken. Inom dashboardens layout kan de enskilda widgetarna ordnas och omorganiseras med dra och släpp. Detta möjliggör individuella vyer för anläggningsoperatörer, energiövervakaren och andra användargrupper.

Utökad, effektivare energihantering

Det nya funktionsområdet erbjuder en optimerad översikt över alla mätare och beräkningar och av fastighetsinformationen som används i energimätningen. Befintliga värden kan korrigeras, ytterligare värden läggas till och formler justeras direkt på översiktssidan. Till exempel är därför den totala energiförbrukningen och energikostnaderna som beräknas från detta omedelbart tillgängliga. Om mätvärden korrigeras eller formler justeras, utlöses en omberäkning av mätvärdena och relaterade formler. Som ett resultat korrigeras också förbrukningen och de slutliga resultaten.

Anpassad navigering för en bättre översikt

I SAUTER Vision Center 6.2 är det möjligt att växla mellan fyra olika navigationsområden:

• Favoriter

• Fastighetsstruktur

• Energihushållning

• Enskilda vyer (dashboard, diagram, listor etc.)

Favoritfunktionen i SVC 6.2 gör det möjligt för användaren att skapa sitt personliga val av de viktigaste åtkomstarna och enkelt kalla upp dem när som helst. Denna innovation har visat sig i ämnesspecifika applikationer där en användare är ansvarig för vissa områden inom fastighetshanteringen, till exempel som de får tillgång till oftare än andra. Om flera experter arbetar på en anläggning kan de göra definierade vyer som diagram, objektlistor, larmlistor och instrumentpaneler tillgängliga för andra användare och tilldela dem till de enskilda navigationsområdena för direkt åtkomst. Detta garanterar teamorienterade, snabba och därmed tidsbesparande arbetsmetoder.

En annan praktisk aspekt är att användaren har möjlighet att helt dölja navigeringen i sin personliga vy. Denna funktion är perfekt lämpad för att anläggning- och fastighetsnavigering i helskärmsläge med surfplattor och pekskärmar.

 

Om SAUTER

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.https://slussen.azureedge.net/image/1247/SAUTER-Vision-Center-Gebäudemanagement-System-e1571040779943[1]_copy.jpg


 Dela     Tillbaka  

Välkommen till Sauter Alexander

2020-04-21

Den 20 April 2020 började Alexander Einarsson på Sauter Automation AB.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig!

2020-04-07

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig över hela världen Den senaste versionen av SAUTER: s fastighetsövervakningssystem öppnar nya möjligheter för energi- och fastighetshantering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ett smart Ställdon från SAUTER

2020-02-20

Ett smart Ställdon från SAUTER - flexibilitet i kombination med förebyggande underhåll Ett smart Ställdon gör det möjligt att reglera värme, ventilation och luftkonditionering autonomt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER produktkatalog 2020

2020-02-20

Snabbkatalogen för Styr - Regler - Övervakning - Elektronik - Flöde


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Utökning med flera Sauter-produkter i BIM-biblioteket

2020-01-29

SAUTER BIM-biblioteket har utökats och erbjuder projekterare, produktdata i digital form, våra produkter med kan integreras direkt i de digitala modellerna av fastigheter, vilket ökar detaljnivån för modellerna.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Smart Cities – Verktyg för att skapa hållbara stadsdelar

2020-01-21

Integrationen av förnybar energi, uppvärmning och energilagring samt ett kontinuerligt nätverk gör att städerna i allt högre grad kan förse sig med energi.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall

2020-01-13

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall 11-14 februari


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

FXV33* EasySwitch från Sauter

2019-12-05

FXV33* EasySwitch – Minskad energiförbrukning via flexibel återställning !


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Mobile Building Services – rumsstyrning via SAUTER Molnet

2019-11-06

Smartphone- och surfplattlösningar för lägenheter, hotell och kontorsfastigheter blir alltmer en integrerad del av dagens byggprojekt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

×