TESAB-anslutna ABAK i Sundsvall breddar sitt utbud

2019-12-05 TESAB AB

ABAK expanderar och satsar på en kompletterande inriktning - helhetslösningar inom storköksentreprenader. Nu både kyla och storkök i ett koncept!

ABAK är ett av Sveriges mest framträdande kylföretag när det gäller hållbara kyllösningar med naturliga köldmedier åt sina kunder.

Nu utökas verksamheten ytterligare genom att ”Storkök” läggs till i ABAKs erbjudande, genom ett starkt samarbete med välrenommerad Metos Storkök. Metos tillverkar storköksapparater och inredning av rostfritt stål.

De som håller i den verksamheten är ägarna Richard Lind och Jimmy Fondelius.
-Det känns som ett naturligt steg att ta, både sett ur ett kundperspektiv då det breddar vårt erbjudande till kunden. Rent praktiskt är vi ju dessutom redan på plats, i restaurangkök, butiker och skolor genom vår kylverksamhet. Vi har planerat detta under en längre tid, nu var tiden rätt, både för oss och vår nya samarbetspartner Metos, säger Richard Lind.

-Vi ser ju det allt tydligare, kunden efterfrågar bredare lösningar inom flera teknikfack och kompetenser för att få en genomtänkt och, än om det låter dumt -en fungerande funktion, säger Jimmy Fondelius.

Kontakta oss för mer information. 


 Dela     Tillbaka  

Nyöppnad butik med hållbar kyla

2020-01-09

En helt ny livsmedelsbutik har nyligen öppnat i Härjedalen, där Frys & Kylservice fick i uppdrag att installera butikens kyla.


  Kyla Referensprojekt

Gårdfeldts kyl söker ytterligare en storkökstekniker

2020-01-07

Nu söker Gårdfeldts kyl ytterligare en storkökstekniker till Värmlandsområdet.


  Värme Kyla Platsannonser

Hållbar kyla och värme till Ica Nära Lofsdalen

2019-12-23

Ica Nära Lofsdalen har färdigställts efter en omfattande förnyelse till helt miljövänlig kyla.


  Värme Kyla Referensprojekt

Nytt fryslager åt GB Glass

2019-12-20

GB glass gamla fryslager i Östersund har rivits för att bygga bostäder och annan verksamhet på platsen. Frys & Kylservice som sedan många år tillbaka har arbetat med GB Glass fick då i uppdrag att installera kylan till deras helt nya fryslager.


  Kyla Referensprojekt

TESAB’s VD Rikard Planting summerar 2019

2019-12-20

TESAB’s VD Rikard Planting summerar 2019 som varit väldigt händelserikt.


  Värme Kyla

Skogströms Åkeris kyl- och frysrum drivs med grön kyla

2019-12-18

Polo Kylteknik fick i uppdrag av sin samarbetspartner Kylpanel att installera kylteknisk utrustning för Skogströms Åkeris nya Kyl- och frysrum.


  Kyla Referensprojekt

NR Kyl - Hemköp Billdals 20% mindre i energiförbrukning!

2019-12-18

I början på 2019 påbörjade NR Kyl ombyggnation och konvertering till CO2 i Hemköp Billdals livsmedelsbutik. Butikens nya CO2 aggregat har varit i drift sedan sommaren 2019.


  Värme Kyla Energieffektivisering

TESAB lanserar nu tesabcity.se!

2019-12-16

En samlad informationssida för dig som berörs av F-gasförordningen! TESAB är Sveriges största rikstäckande kedja av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Vi hjälper kontinuerligt våra kunder att konvertera uppdatera sina a


  Värme Kyla

Labkyl bygger husets hjärta för värme och kyla

2019-12-13

När Vasakronan genomför en om- och tillbyggnad av Kv. Nöten 5 vid Solna Strand har Labkyl fått i uppdrag av sin beställare Zengun att installera DLE-värmepumpar.


  Värme Kyla Referensprojekt

Erfaren byggledare till Dahlmans Kylteknik

2019-12-12

Med 25 års erfarenhet från byggbranschen tillför Peter Jarnedal kompetens och mångårigt kunnande i sin roll som byggledare och ansvarig för försäljning av serviceavtal.


  Värme Kyla Arbetsmarknad