Vi är ledande på brandprodukter för ventilationssystem

2019-12-06 ABC Ventilationsprodukter AB

BRAND/BRANDGASSPJÄLL
För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna när ventilationssystemet är i funktion. Det stängs automatiskt när temperaturen i kanalen överstiger 72°C alternativt aktiveras av en rökdetektor. När det är stängt så bibehåller brandspjället den brandtekniska klassen under en garanterad tidsperiod. Brandspjäll, upphängnings och efterlagningsmaterial ska vara lägst i den brandtekniska klass som är krav för byggnadsdelen.
Vi kommer presentera vår unika lösningar i en serie inlägg.

Läs mer om brandspjäll i vår brandkatalog här >>

DEL 1. AKTIVERINGSMEKANISMER
Beroende på vilket behov som finns för anläggningen kan vi erbjuda en variation av 
hur brandspjäll aktiveras, tex. vid behov av explosionsskyddat brandspjäll för användning i EEx-zoner,
eller vid behov av ett förstärkt brandskydd i en befintlig anläggning mm.

På våra brand/brandgasspjäll kan man välja följande aktiveringsmekanismer:

Säkerhetsställdon (standard)
Elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång.
Tryckknapp för manuellt funktionstest. 
Termisk sensor 72⁰.

Smältsäkring
Automatisk aktivering med smältsäkring 72⁰. 
Kan förses med tvåpolig mikrobrytare, 
som indikerar när spjället är stängt.

Elektromagnet
Magnetstyrning som möjliggör elektrisk 
stängning. Smältsäkring 72⁰

ATEX
Explosionssäkert utförande, ATEX. För användning i 
EEx områden, zon 1,2 (gas) och zon 21,22 (damm). 

Vid mer information, kontakta vår tekniska support på brand. eller på telefon 033-29 08 80.
Eller läs mer om brandspjäll i vår brandkatalog här >>

ABC-Skolan brand: Vill du ha utbildning inom brand, skicka oss ett mejl och anmäl ditt intresse här!


 Dela     Tillbaka  

Du har väl inte missat vårt kanalkryss ABC-KRO-X?

2020-06-26

Genom att använda vår smarta lösning ABC-KRO-X slipper du undergående kanaldragningar och passerar två luftflöden utan kortslutning. Idealiskt för låg takhöjd!


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Nyhet Passivt brandskydd

2020-06-18

ABC-GZ60 är ett brandavskiljande överluftsdon med brandmotstånd upp till 60 minuter.


  Allmän

Testat montage för schaktvägg

2020-06-10

Våra CE-märkta brand/brandgasspjäll ABC-CR60 1S och ABC-CU2 är testade för vridbart montage i asymmetriska väggar, t.ex. schaktvägg (två eller flera lager skivor på en sida av reglarna).


  Ventilation Brand & säkerhet

Vi hälsar ny medarbetare välkommen

2020-04-16

Vi är mycket glada att kunna välkomna Jan-Ove Lillback som ny utesäljare hos oss!


  Ventilation Arbetsmarknad

Förbeställ vår nya produktkatalog

2020-03-19

Nu har du möjlighet att förbeställa årets produktkatalog med över 300 sidor klimatsmarta och energieffektiva ventilationsprodukter!


  Ventilation Produktnytt & kataloger

God Jul och Gott nytt år!

2019-12-18

Vi vill önska våra kunder och leverantörer en riktigt God Jul och Gott Nytt År! Vi håller öppet alla ordinarie dagar under julhelgerna men har stängt för utleverans den 20,23 och 27 december.


  Ventilation

Rökkontrollspjäll med hög täthet över blad

2019-12-16

I vårt brandsortiment finns produkter för rökkontroll. Ett rökkontrollspjäll med hög täthet över blad/lucka kan vara av stor betydelse då man vill få så litet oönskat läckage som möjligt i det trycksatta schaktet som gemensamt betjänar alla våningar.


  Ventilation Brand & säkerhet

Dubbel säkerhet med vårt backströmningsskydd

2019-12-12

ABC-Protect 60 är unikt typgodkänt självverkande brandspjäll med backströmningsskydd som förhindrar spridning av brandgaser i ventilationssystem av FT(X) i byggnader som projekterats med skyddsanordning för fläktar i drift vid brand.


  Ventilation Brand & säkerhet

Tips för montage av brandspjäll

2019-12-10

Som ledande på brandprodukter i ventilationssystem har vi ett flertal unika montagelösningar för brandspjäll i vårt sortiment.


  Ventilation Brand & säkerhet

×