Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Arbetsmarknad
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Nordbygg
Platsannonser
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext

2018-03-13 av Aircoil AB

Från och med årsskiftet ställer EU, enligt Ekodesign 2018, högre krav på återvinningssystem, men vi står väl rustade.

  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-03-13 av CADCOM AB

Det pågår förändringar inom branschen för sanitetsarmaturer. Sakernas internet (internet of things) möjliggör en helt ny nivå av intelligens som kan appliceras på enskilda komponenter i ett tappvattensystem.

  Sanitet Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-03-05 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

I vårt webbaserade system samlas all administrativ & teknisk data på samma ställe. Färdiga pärmar för Egenkontroller, Riskanalys & DUI. Påminnelsefunktion för service, utbildningar mm. Det finns även en komplett Arbetsmiljöhandbok & Personalhandbok.

  Allmän Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-03-01 av CADCOM AB

Med MagiCAD Electrical för Revit kan du rita kablar med svenska elstandarder och symboler. Programmet adderar en mängd olika funktioner för att förenkla och effektivisera din elprojektering i Revit och du får tillgång till en komplett BIM-lösning.

  El Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-02-20 av CADCOM AB

MagiCAD är en programvara som passar lika bra för små företag som för stora. Många mindre firmor har insett fördelen med att använda programmet. Ett exempel är MA Eldesign, ett företag som projekterar el och har tre anställda.

  El Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-02-19 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Registrera dina komponenter i systemet, skriv in rsk-numret & få direkt tillgång till alla dokument kopplade till komponenten - produktblad mm. Hämta sedan en digital pärm med färdiga dokument som enkelt kan mailas till beställare eller skrivas ut.

  Allmän Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg


2018-02-06 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

En app för att underlätta för företagsledare och personalansvariga att följa arbetsmiljöverkets regler. Få tillgång till arbetsmiljöhandbok, personalhandbok, pärm för egenkontroller, all information du behöver vid arbetsplatsolycka samt mycket mer.

  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram


2018-01-11 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Gör DUI i Verksamhetsplatsens webbaserade system & det skapas automatiskt en digital pärm som enkelt kan mailas till beställare eller skrivas ut. Pärm för Egenkontroller & Riskanalyser skapas lika enkelt.

  Allmän Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-12-14 av CADCOM AB

Den senaste uppdateringen innehåller totalt 233 nya produktfamiljer och 674 produktvarianter från tillverkarna Produal, Presto, LGG Inneklimat och Winled.

  Ventilation Vatten & avlopp El Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-12-14 av Slussen Building Services

Regeringen har gett Lantmäteriet och Boverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att främja digitaliseringen av samhällsbyggandsprocessen.


  Allmän Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-12-05 av CADCOM AB

Under de senaste åren har myndighetskrav för BIM utfärdats för projekt inom den offentliga sektorn i olika delar av Europa, vilket har bidragit till att hela byggbranschen har gått framåt mot en mer effektiv BIM-användning i hela Europa.

  Allmän Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-11-24 av Verksamhetsplatsen, VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Gör DUI i Verksamhetsplatsens webbaserade system & det skapas automatiskt en digital pärm som enkelt kan mailas till beställare eller skrivas ut. Pärm för Egenkontroller & Riskanalyser skapas lika enkelt.

  Allmän Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-11-24 av Aggreko Sweden AB

Allt fler kommuner och stadskärnor inser den positiva dragningskraften som tillfälliga isbanor i städernas torg och allmänna platser får för cityhandeln.

  Kyla Referensprojekt Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-11-10 av Sauter Automation AB

Fastighetsövervakningsprogrammet från SAUTER erbjuder nu en Scenario Manager som är väldigt lätt att använda. Detta och många andra nya funktioner gör SAUTER Vision Center till den optimala lösningen - mångsidig, intelligent och användarvänligt

  Ventilation Värme Kyla El Automation Energieffektivisering Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram


2017-11-10 av CADCOM AB

CADCOM fyller jämnt och i samband med det invigs nya lokaler på Sankt Eriksgatan 63 i Stockholm. CADCOM ansvarar för MagiCAD i Sverige som är det marknadsledande CAD-programmet för installationsbranschen i norra Europa.

  Allmän Projekterings- & förvaltningsprogram