Area Sales Manager för den svenska marknaden

2021-04-15 Advansor A/S

Vill du vara del av ett ambitiöst team i ett snabbväxande OEM-företag inom CO2-kylbranschen?  Advansor söker en ambitiös Area Sales Manager Sweden för att upprätthålla och stödja vår framgångsrika försäljningsutveckling i Sverige. 

OM JOBBET
Du kommer att arbeta inom regionen som med ansvar för försäljning & projekt i Sverige. Även arbete i närliggande regioner i Norden kan på sikt förekomma.
Här kommer du att samarbeta med vår regionchef, vara vårt ansikte utåt mot kunder och en länk mellan marknaden och vårt huvudkontor i Danmark. Du har en dokumenterad erfarenhet av utveckling av teknisk försäljning och marknadsandelar, och din huvudsakliga arbetsuppgift blir att marknadsföra och sälja våra avancerade CO2-kyllösningar till butikssegmentet via kylentreprenörer. 

I din roll kommer du att driva på ökad försäljning genom att bygga upp en god relation med både befintliga och nya kunder. 

Du kommer att ha en viktig befattning i ett dynamiskt företag, med mycket ansvar, och bidra till att säkra vår position som världsledande tillverkare av CO2-kylenheter. 

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
•    Driva aktivitetsbaserad försäljningsutveckling i linje med globala och regionala planer.
•    Fokusera på befintlig och framtida tillväxt med hållbar lönsamhet genom befintliga och nya kunder inom hela regionen.
•    Stödja kunder med tekniska klargöranden. 
•    Bygga upp och utveckla ett starkt nätverk inom detaljhandeln för livsmedel, samt för entreprenörer i kylbranschen.
•    Genomföra försäljningsaktiviteter med starkt fokus på försäljningsprocesser och kundutveckling genom planering och värdeförsäljning.

Du kommer att leverera resultat i nära samarbete med regionchef samt en central och flerspråkig funktion för säljstöd och internförsäljning, i syfte att upprätthålla och utöka vår marknadsledande ställning i Europa.

PROFIL
•    Du har en utbildning inom mekanik, termodynamik eller liknande, samt utbildning eller erfarenheter inom ekonomi/handel.
•    Helst minst 5 års erfarenhet inom kylteknik och termodynamik, samt dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning.
•    Du är öppensinnad, ansvarstagande och kan arbeta självständigt och handlingskraftigt.
•    Du måste vara drivande, ha en positiv inställning, motiveras av högt satta mål och ha ambitionen att få saker gjorda på ett strukturerat sätt.
•    För att bli framgångsrik måste du vara kundorienterad och ha utmärkta kommunikativa och relationsbyggande egenskaper.
•    Resor inom regionen och Europa krävs.
•    Du talar och skriver flytande Engelska och Svenska.

VI ERBJUDER
Ett mycket spännande jobb i ett företag som är världsledande inom tillverkning och utveckling av miljövänliga CO2-kylsystem. Arbetet innebär en hög grad av flexibilitet och ett stort ansvar. Du kommer att medverka i en internationell försäljningsorganisation och arbeta i en europeisk miljö i samarbete med och inom olika kulturer. 

Din arbetsplats är den svenska regionen med utgångspunkt antingen hemifrån eller på ett delat kontor. Lönepaketet baseras på dina kvalifikationer. 

VILL DU VETA MER?
Kontakta gärna vår Regional Sales Manager Nordic, Morgan Magnusson på telefon +46 70 852 10 10 eller på mail [email protected]

ADVANSOR
Vi är ett internationellt teknikföretag som är marknadsledande på utveckling & tillverkning av miljövänliga kylsystem med CO2 som köldmedium.

Vi är ett starkt team med över 200 anställda, i vår nybyggda fabrik & huvudkontor i Århus, här finns vårt toppmoderna R&D center där utveckling av framtidens kylaggregat sker. Här finner ni också vår aftersales avdelning som hjälper våra kunder med teknisk support, driftsättning och reservdelar runtom i Europa.

Du blir en del av Sales Operations team som idag består av 16 personer.
Vi har som marknadsledande OEM-tillverkare byggt CO2-system för butiker och industrier över hela världen sedan 2006.

 

Area Sales Manager, Sweden

Are you looking for an opportunity to be part of a highly ambitious team in a technology company, that is driven by finding the best customer solutions?

Advansor is looking for an ambitious Area Sales Manager to continue our successful sales development in Sweden.

 

The Role

You will be located in Sweden as Area Sales Manager with responsibility for own sales in your area and be part of our sales team. You will be our face to the customers and in close collaboration with our centralized Internal Sales team, you will support customers and continue to drive our sales growth. With your proven experience in developing technical sales and market shares, your main function will be to market and sell our advanced CO2 refrigeration systems in the food retail segment via relationships to the end-users, refrigeration consultants and contractors.

In this position, you will succeed by continuing our fast growth in sales by building and strengthen relationships with both existing and new customers, advising end-users and offer qualified technical support and sparring with designing consultants.

You will get an important position in a dynamic company, have a lot of responsibility and contribute to securing our position as the world’s leading manufacturer of CO2 refrigeration systems.


Tasks

 • Drive sales by customer and market activities in line with global and regional plans
 • Focusing on current and future growth with sustainable profitability through existing and new customers in your sales area
 • Support customers with technical clarifications and solutions
 • Build and develop a strong network with Food Retail end-users, refrigeration consultants and contractors
 • Perform sales activities with a strong focus on driving sales pipeline and customer development though planning and value selling

You are going to deliver results in close collaboration and support from our centralised multi-language speaking Sales Support and Internal Sales functions. Hereby to enlarge our leading market position in Europe.

What you bring

 • You have a relevant professional background from the refrigeration business or related businesses and have taken or have the ambition to step into technical sales
 • Preferable +3 years of experience from Food Retail refrigeration business, coming with a proven success record in B2B sales.
 • You have an open mindset, are willing to take responsibility and be able to work independently with a high personal drive.
 • You need to have a high level of energy, a positive attitude and be motivated by ambitious goals as well as getting things done in a structured approach.
 • To be successful in the job you need to be customer-oriented with excellent communicative and relationship-building skills.
 • Travelling in Sweden and in Europa is required.
 • You speak and write Sweden and English fluently.

We offer

A very exciting job in a company that is world-leader in the manufacturing and development of environmentally friendly CO2 refrigeration systems. The job includes a lot of flexibility and great responsibility. You will join an international sales organisation and be working in a European environment in collaboration with and within different cultures.

The workplace will be in Sweden at a home office and compensation package will be based on your qualifications.

Want to know more?

Please feel free to contact Regional Sales Manager Nordic, Morgan Magnusson på telefon +46 70 852 10 10 eller på mail [email protected]

 

Sustainable CO2 refrigeration systems   

Every breath exhaled by an average person contains 3–4% CO2. Ours probably contains more because we live and breathe to use CO2 in the world’s best, sustainable CO2 refrigeration systems. 

As a market-leading OEM manufacturer, we have assembled more than 8,000 CO2 refrigeration racks for commercial and industrial customers around the world since 2006. Many people associate CO2 with global warming. However, we don’t loose our cool. Literally. Because CO2 is the most climate-friendly refrigerant: it’s non-toxic, non-flammable, doesn’t affect the ozone layer, and does not contribute to global warming. It’s also very energy-efficient.

 That’s why we are ’cool with CO2’

 


 Dela     Tillbaka  

Ny serie webbinarier och tekniska utbildningar om kyl-och värmelösning

2022-07-21

Advansor lanserar sitt höstprogram för 2022 med en ny serie webbinarier och tekniska onlineutbildningar.


  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Maximal energieffektivitet med ny teknik från Advansor

2022-05-18

Ultralåg överhettning kan ge energibesparingar på upp till 30 % och en återbetalningstid på ner till ett år för kylsystem.


  Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Advansor lagerför kylaggregat för mindre livsmedelsbutiker

2022-03-15

Advansor är den enda OEM-tillverkaren inom hållbara kylaggregat och har sina produkter på lager, vilket möjliggör omedelbar leverans till små livsmedelsbutiker oavsett globala utmaningar för leveranskedjan.


  Kyla Produktnytt & kataloger

Advansor uppnår ISO 50001-certifiering inom energihantering

2022-02-03

Energihantering är ett viktigt steg för Advansor mot det ambitiösa målet att bli koldioxidneutrala 2025.


  Värme Kyla

Nytt webbinarium om hållbara kyl- och värmelösningar för när

2022-02-03

Advansor lanserar ett nytt webbinarium om kombinerade kyl- och värmelösningar som använder endast naturliga köldmedier.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Nya tekniska onlineutbildningar om CO2-kylning på svenska

2021-12-01

Onlineutbildningar i funktion, konstruktion och service av kylsystem.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Advansor introducerar ny standard på 130 bar

2021-11-01

Från och med 2022 kommer alla aggregat som levereras av den danska tillverkaren Advansor att godkännas för 130 bar istället för 120 bar.


  Kyla Produktnytt & kataloger

Ny serie webbinarier och tekniska utbildningar

2021-09-20

Advansor lanserar en ny serie tekniska onlineutbildningar och webbinarier om trender, utmaningar och lösningar med CO2.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Världspremiär! Patentsökt nödkylningsenhet med CO2

2021-07-01

Den nya nödkylningsenheten från Advansor är helt baserad på CO2 och därmed den första i sitt slag.


  Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger