Världspremiär! Patentsökt nödkylningsenhet med CO2

2021-07-01 Advansor A/S

https://slussen.azureedge.net/image/46391/advansor_emergency-unit_studio_a02-patent-pending-white.jpg

Den nya nödkylningsenheten från Advansor är helt baserad på CO2 och därmed den första i sitt slag. Detta innebär också att den kompletta kyllösningen, inklusive kylaggregat och moduler, är baserad på naturliga köldmedier − en ren CO2-lösning som är miljövänlig, giftfri och brandsäker.

Om aggregatet skulle drabbas av ett nödstopp förhindrar nödkylningsenheten att kylsystemet förlorar köldmedium genom att trycket bibehålls i systemet.

Den nya nödkylaren är mycket kompakt och monteras direkt på receivern vilket gör den mycket enkel att installera. Allt ryms inuti aggregatramen och är fullständigt fabrikstestat, vilket sparar värdefull installationstid. Det innebär också att transporten underlättas och att kylaren enkelt får plats i en kapsling för installation utomhus. En verklig plug and play-lösning för 230 V med låg strömförsörjning.

 


 Dela     Tillbaka  

Ny serie webbinarier och tekniska utbildningar om kyl-och värmelösning

2022-07-21

Advansor lanserar sitt höstprogram för 2022 med en ny serie webbinarier och tekniska onlineutbildningar.


  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Maximal energieffektivitet med ny teknik från Advansor

2022-05-18

Ultralåg överhettning kan ge energibesparingar på upp till 30 % och en återbetalningstid på ner till ett år för kylsystem.


  Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Advansor lagerför kylaggregat för mindre livsmedelsbutiker

2022-03-15

Advansor är den enda OEM-tillverkaren inom hållbara kylaggregat och har sina produkter på lager, vilket möjliggör omedelbar leverans till små livsmedelsbutiker oavsett globala utmaningar för leveranskedjan.


  Kyla Produktnytt & kataloger

Advansor uppnår ISO 50001-certifiering inom energihantering

2022-02-03

Energihantering är ett viktigt steg för Advansor mot det ambitiösa målet att bli koldioxidneutrala 2025.


  Värme Kyla

Nytt webbinarium om hållbara kyl- och värmelösningar för när

2022-02-03

Advansor lanserar ett nytt webbinarium om kombinerade kyl- och värmelösningar som använder endast naturliga köldmedier.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Nya tekniska onlineutbildningar om CO2-kylning på svenska

2021-12-01

Onlineutbildningar i funktion, konstruktion och service av kylsystem.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Advansor introducerar ny standard på 130 bar

2021-11-01

Från och med 2022 kommer alla aggregat som levereras av den danska tillverkaren Advansor att godkännas för 130 bar istället för 120 bar.


  Kyla Produktnytt & kataloger

Ny serie webbinarier och tekniska utbildningar

2021-09-20

Advansor lanserar en ny serie tekniska onlineutbildningar och webbinarier om trender, utmaningar och lösningar med CO2.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Area Sales Manager för den svenska marknaden

2021-04-15

Vill du vara del av ett ambitiöst team i ett snabbväxande OEM-företag inom CO2-kylbranschen? Advansor söker en ambitiös Area Sales Manager Sweden för att upprätthålla och stödja vår framgångsrika försäljningsutveckling i Sverige.


  Kyla Platsannonser