SAUTER eValveco: Dynamisk styrning för värme och kyla

2021-10-11 Sauter Automation AB

SAUTER eValveco-systemet används för automatisk hydronisk balansering i hela eller delbelastningsområdena samt för flödesreglering i realtid. Den ersätter en statisk balanseringsventil i kombination med en regler-/styrventil eller en kulventil. Två nya styrenheter med BACnet MS/TP har lagts till i sortimentet.

https://slussen.azureedge.net/image/1247/UVC106.jpg

Användningsexempel på eValveco-systemet: Styrning av värme- och kyltak

https://slussen.azureedge.net/image/1247/SAUTER_eValveco.jpg

VVS -system spelar en avgörande roll för att genomföra energimål i fastighetssektorn. Problemfri och energioptimerad uppvärmning eller kylning ger inte bara ett bekvämt rumsklimat. Om systemet fungerar på ett tillförlitligt och balanserat sätt kan det minska koldioxidutsläppen och fastighetens driftskostnader.

Interagerande produkter från en enda källa

eValveco, det dynamiska flödesstyrsystemet från SAUTER, används i HVAC -system med variabelt flöde. Den består av en flödesmätare, en reglerventil och ett ställdon och styr volymflödet oberoende av tryckfluktuationer i hydraulkretsar. Beroende på typ kombinerar produkterna funktionerna hos en tryckoberoende styrventil (PICV), en 6-vägs kulventil för växlingsfunktionen (värme/kyla), en balanseringsventil och en motoriserad avstängningsventil.

SAUTER eValveco är utformad för automatisk dynamisk hydronisk balansering i realtid, vilket gör ytterligare balanseringsventiler överflödiga. Systemet upprätthåller en perfekt balans i det hydroniska nätet i både hel- eller delbelastningsområden. Utan några ytterligare komponenter säkerställer det att den exakta energimängden som krävs distribueras till rätt plats vid rätt tidpunkt

Kommunikation via Modbus och nu även BACnet

Flödesreglersystemet kommunicerar via Modbus RTU i kombination med ett fastighetslösning. eValveco UVC 106 finns i två nya BACnet MS/TP -versioner: UVC106BF015 med nominell diameter (DN) 15 och UVC106BF025 med nominell diameter (DN) 20.

Genom direkt integration i fastighetsautomationssystemet med BACnet kan energiförbrukningen i varje rum registreras i realtid i hanteringsprogram som SAUTER Vision Center. Värdena kan enkelt justeras via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Detta ger inte bara insyn i systemets energiflöde, utan gör också att indirekta kostnader som koldioxidskatt på bränslen kan minskas. Hyresgästerna drar nytta av problemfri rumsklimatstyrning och facility management tillkallas mindre ofta för oplanerat underhåll vid fel.

Läs mer om ”hydronic balancing” i vår tidning SAUTER FACTS!

https://slussen.azureedge.net/image/1247/Sauter_Facts.jpg

Ladda ner denna nyhet från våra nyheter >>

 

Kom och träffa oss på ExpoStyr där vi kommer att visa dessa produkter och mycket mer...

Vecka 43 ExpoStyr Falun, Karlstad, Västerås, Uppsala

 

Om SAUTER

Som ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomations teknik i gröna byggnader, säkerställer SAUTER goda klimatförhållanden och en känsla av välbefinnande i hållbara miljöer. SAUTER är specialiserad på att utveckla, producera och marknadsföra produkter och system för energieffektiva totallösningar och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att säkerställa den energieffektiva driften av fastigheter. Våra produkter, lösningar och tjänster möjliggör hög energieffektivitet under hela livscykeln i en fastighet - från planering och konstruktion till drift - i kontor och administrativa fastigheter, forsknings- och utbildningsanläggningar, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar , hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör som står för kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. SAUTER ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.

 

SAUTER Group

 


 Dela     Tillbaka  

Nytt termiskt ställdon från Sauter

2022-09-26

SAUTER lanserar ventilställdonet AXT4 med lägesindikering för effektiv och noggrann styrning som ersättare för SAUTER AXT2 -serien. AXT4 imponerar med sin beprövade SAUTER termoteknik, kompakt design, enkel montering och manuell “re-open” funktion.


  Ventilation Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ny försäljningschef för Sauter Automation

2022-08-15

Sauter Automation välkomnar Larz Pohl som ny försäljningschef med placering i Vällingby.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

BACnet-certifiering för rumsautomatiseringens mittpunkt

2022-08-15

Många produkter, lösningar och tjänster som SAUTER erbjuder inom fastighetsförvaltning har redan fått certifieringar och utmärkelser. Nyligen har alla typer av ecos504/505 automationsstationer från SAUTER BTL-omcertifierats.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler

Ny design för Mobile Room Control-appen

2022-05-25

Den nya appdesignen är tillgänglig med uppdatering i SAUTER Cloud till MBS version 1.8. Driften på smarttelefonen följer den välbekanta driftfilosofin för vanliga appar för smarta hem, men erbjuder också direkt kommunikation med fastighetsledningen.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Ny vd för Sauter Automation

2022-02-18

Anders Larsson är sedan årsskiftet nytillträdd vd för Sauter Automation i Stockholm.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

SAUTER NRFC4, den kompakta regulatorn

2021-10-18

Rumsenhet och regulator i ett: Den nya termostaten från SAUTER är en multitalang för luftkonditioneringssystem. Den har en anpassningsbar skärm med stort antal och användarvänlig knappdrift och det finns också ett kommunikationsgränssnitt med modbus


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Nytt termiskt ställdon för småventiler för klimatstyrning

2021-09-03

SAUTER lanserar ventilställdonet AXT4 med lägesindikering för effektiv och noggrann styrning som ersättare för SAUTER AXT2 -serien. AXT4 imponerar med sin beprövade SAUTER termoteknik, kompakt design, enkel montering och manuell “re-open” funktion.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi

Sauter på ExpoStyr!

2021-08-28

Effektiv fastighetsautomation är också ämnet vi tar upp på ExpoStyr den 7-10 september i Göteborg, Borås, Jönköping och Linköping. Då presenterar vi bla.  Smart Actuator


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler

Kraftfull, effektiv energi- och fastighetshantering i molnet

2021-08-24

Övervakning och optimering av fastighetsdriften är nu också möjlig i molnet. SAUTER Vision Services är lösningen för professionellt automatiserad fastighets- och anläggningshantering.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering