Referensprojekt Stena Fastigheter Ekebäckshöjd

2022-03-01 AirSite AB

https://slussen.azureedge.net/image/45965/nibea.png

Med hållbarhet i fokus låter fastighetsägaren Stena Fastigheter uppföra 750 lägenheter, matbutik och lokaler i Högsbo, Göteborg. Projektet innefattar hyres- och bostadsrätter men även matbutik, förskola, äldreboende, restauranger och mötesplatser i noggranna och klimatsmarta materialval. 

NIBE AirSite är vi stolta över att få leverera luftbehandlingsaggregaten till det nya kvarteret enligt Stena Fastigheters önskemål. Våra GreenMaster XXL-aggregat med dubbla plattvärmeväxlare ger en otroligt bra verkningsgrad till flerbostadshusen vilket sparar mycket energi i många år framöver. Den höga verkningsgraden ger tilluften en temperatur på 12-16 grader efter växlaren vilket bidrar till att eftervärmningsbatteriet kan hålla en lägre effekt, som i sin tur också påverkar fastighetsägarens effekttaxa positivt. GreenMaster XXL säkerställer att ingen luktöverföring sker mellan till och frånluft och avfrostning sker sektionsvis med hjälp av individuella spjällmotorer. 

Butiker, lokaler och förskola försörjs av våra GrennMaster@ med roterande värmeväxlare och en torr verkningsgrad upp till 86%. Med högpresterande lågenergifläktar och möjligheten att välja olika wellhöjd i den roterande växlaren optimeras SFP mot verkningsgrad. 

Styrplattformen Beckhoff med öppen PLC ger fastighetsägaren stora möjligheter att optimera driften av sina system. 

www.nibeairsite.se


 Dela     Tillbaka  

GreenMaster Application

2022-10-20

Läs mer om nyheterna i dimensioneringsprogrammet som kan förenkla arbetet i ditt nästa projekt.


Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Arbetar du för en hållbar framtid? Det gör vi!

2022-09-27

Vi är stolta över den prestanda vårt luftbehandlingsaggregat GreenMaster XXL levererar. Se filmen om innovationen som gör AirSite till fastighetsägarens självklara val.


Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Effekt och energieffektivitet i världsklass!

2022-04-25

Nu kan vi äntligen presentera vår nya film som visar de fantastiska egenskaperna hos vårt GreenMaster XXL-aggregat.


Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

NIBE AirSite om avfrostning

2018-10-08

Det är fastställt att den Globala uppvärmningen sker på grund av ökat koldioxidtillskott som ett av de största skälen. Att spara energi är därför en av de viktigaste åtgärderna som vi står inför.


Ventilation

NIBE AirSite AB - Licensed to ventilate

2018-10-03

NIBE AirSite växer och nu har vi med Nibes fastighetssäljare på tåget som en del i säljorganisationen. Kontakta oss gärna för att få ett besök. På bilden syns ett urval av våra produkter. Besök www.nibeairsite.se eller kontakta oss på 031-311 32 00.


Ventilation

NIBE AirSite ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015

2018-08-16

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller organisation. Ända sedan starten 2007 har NIBE AirSite arbetat på ett systematiskt och noggrant sätt med kvalitet som högsta prioritering.


Ventilation

NIBE AirSite till ExpoVent i Skåne 4-6/9

2018-08-14

Den 4-6:e september visar NIBE AirSite FTX-aggregatet GreenMaster-XXL på ExpoVent i Skåne. Det blir extra roligt att få presentera Andreas Wackenfors.


Ventilation Värme

NIBE AirSite till ExpoVent Mälardalen v. 22

2018-05-25

På tisdag, onsdag och torsdag kommer NIBE AirSite till ExpoVent och är redo att visa våra ventilationsaggregat, diskutera lösningar, gå igenom aggregatvalsprogrammet och mycket annat.


Ventilation Värme

Air-Site erhåller aggregatorder till Islands högsta byggnad

2017-12-15

Air-Site AB har erhållit en order innehållande luftbehandlingsaggregatet GreenMaster-@-5 i utomhusutförande. GreenMaster-aggregatet skall placeras på taket av byggnaden Smáratorg Tower i staden Kópavogur, Island.


Ventilation Referensprojekt