Referenscase – Lövgärdet

2022-03-18 Malthe Winje Automation AB, MWA AB

https://slussen.azureedge.net/image/11720/image007_(1).png

 

Lövgärdet

Ventilationskontroll Aeolus AB har en affärsplan som bygger på ett nära samarbete med beställare och slutkund. Med sin höga kompetens har verksamheten mycket goda förutsättningar att lämna bra och effektiva förslag på energieffektiviseringar. Företaget har i ett projekt hjälpt fastighetsägaren Victoriahem, tidigare Victoria Park, med nästa steg framåt i deras långsiktiga strategi inom energieffektivisering.

Uppdrag

Victoriahems fastigheter i Lövgärdet, Angered är ett så kallat miljonprogramsområde med byggnader från tidigt 70-tal. Ventilationskontroll Aeolus har fått i uppdrag att byta ut styrtekniken till ventilationsaggregat och värmesystem och i samband med detta länka de tekniska lösningarna till Victoriahems portal, WebPort. Det är ett nationellt system för alla deras fastigheter runt om i Sverige. Genom portalen övervakar samt sköter de temperatur- och driftoptimering.

Klicka här för att läsa hela referensprojektet och se bilder. 


 Dela     Tillbaka  

Referenscase Ulriksbergskolan

2024-06-05

På uppdrag av fastighetsägaren Vöfab har INUstyr ansvarat för styrentreprenaden på Ulriksbergskolan i Växjö...


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

PROFIBUS Tester 5 BC-700-PB

2024-05-22

Trygga ditt PROFIBUS-nätverk och minska oförutsedda produktionsstopp med PROFIBUS Tester 5 BC-700 PB. Det är ett kraftfullt diagnostisk- och felsökningsverktyg för att testa kablar, mäta signaler och analysera kommunikationen av PROFIBUS nätverk...


Allmän Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Tinnerbäckshuset – Linköping

2024-05-13

Nordomatic har som syfte att påskynda en öppen och hållbar framtid. Med mer än 50 års erfarenhet av att integrera lösningar för öppen BMS-teknik i byggnader. På uppdrag av Region Östergötland är Nordomatic med i nybyggnationen av Tinnerbäckshuset...


Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Malthe Winje, Currentum och SCADAGroup inleder samarbete

2024-04-24

Malthe Winje och Currentum med SCADAGroup i spetsen inleder ett samarbete för utveckling och leverans av digitala lösningar för energiövervakning och optimering.


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Årjäng simhall

2024-03-26

Klimat och VVS-teknik i Värmland AB (KVT) har tillsammans i ett partneringprojekt med PEAB som totalentreprenör och Årjäng kommun som byggherre varit med i nybyggnationen av Årjäng simhall.


Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Ny OPC Server till Saia PLC

2024-02-28

Nu hittar du Saia OPC Server i Malthe Winjes webbutik.


Allmän Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Nya Ersta Sjukhus – Stockholm

2024-02-02

E-matic Fastighetsautomation har i ett projekt för Nya Ersta Sjukhus haft i uppdrag att programmera och installera ett nytt styr- och övervakningssystem.


Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Maxi ICA Stormarknad – Karlstad

2024-01-05

ICA Fastigheter hade för sin fastighet Maxi ICA Stormarknad i Karlstad ett behov av att få en bättre överblick av sin anläggning och spara så mycket energi som möjligt. Läs mer om Caverions uppdrag i projektet och om deras lösning.


Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Regionens hus – Göteborg

2023-12-14

Ventab Styr AB är systemintegratör och har installerat produkter från Saia för att bemöta de höga krav som finns kring funktion och säkerhet på Regionens hus i Göteborg.


Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Referenscase Gate:01

2023-10-11

Alova Styrteknik har under flera etapper haft i uppdrag att modernisera styrutrustningen för Gate:01 i Frösundavik. Fokus har legat på energieffektivisering och att nå uppsatta energikrav för byggnaden.


Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt