Maximal energieffektivitet med ny teknik från Advansor

2022-05-18 Advansor A/S

https://slussen.azureedge.net/image/46391/1-Ultra_Low_Superheat_Module_-_Advansor.jpg

Den nya Ultra-low Super Heat-modulen från Advansor har använts och testats i mer än 30 installationer under det senaste året med kunder som Carrefour, där mätningar visar energibesparingar på över 30 % jämfört med tidigare kylsystem. 

Ultra-Low Superheat-modulen gör att förångarna kan köras med mycket låg överhettningsinställning utan risk för att flytande CO2 returneras till kompressorerna. Normalt kan sugtrycket öka med cirka 4–5 Kelvin, vilket ger cirka 10 % energibesparing. Beroende på geografisk placering och extra teknik som parallellkompression och gasejektorer kan man dock uppnå mycket större besparingar.

 

Positiva bieffekter

En positiv bieffekt av användning i stormarknader är att avfrostning av skåpen minskar; upp till 75 % mindre avfrostning har uppmätts.

För andra branscher kan det finnas andra positiva bieffekter. Till exempel fick ett plantskola betydligt mindre avfuktning vid lagring av potatis, vilket gav högre vikt och därmed högre försäljningspris.

Den separata modellen är alltid fullständigt fabrikstestad och kan antingen monteras på kylaggregatet eller stå separat, för att passa i trånga och små maskinrum eftersom den kan placeras på avstånd från själva aggregatet. Advansor kan beräkna energibesparingar med Advansor Energy Tool för bedömning av energibesparing och återbetalningstid för specifika projekt.

https://slussen.azureedge.net/image/46391/Ultra-Low_Superheat_Module_attached_to_rack.jpg    https://slussen.azureedge.net/image/46391/2-Ultra-Low_Superheat_Module_detached_-_Advansor.jpg

 

Funktionsprincip

Modulen består av en suggasackumulator, en intern värmeväxlare och en ejektor (tillval). Suggasackumulatorn används för att fånga upp eventuell returvätska från förångarna och för att separera vätska från gas.

Den interna värmeväxlarens primära funktion är att förånga och överhetta gas och flytande CO2 som kommer från suggasackumulatorn. Den sekundära funktionen är att underkyla vätskelinjen, vilket resulterar i mindre massflöde i hela installationen och minskat tryckfall.

Gasejektorn används för att tömma suggasackumulatorn på vätska och, om en gasejektor används, även för att överföra förångad gas från MT-kompressorer till parallella kompressorer.

Om ingen gasejektor finns avdunstar den återstående vätskan i den interna värmeväxlaren.

https://slussen.azureedge.net/image/46391/3-Ultra-Low_Superheat_module_Advansor.png


 Dela     Tillbaka  

Ny serie webbinarier och tekniska utbildningar om kyl-och värmelösning

2022-07-21

Advansor lanserar sitt höstprogram för 2022 med en ny serie webbinarier och tekniska onlineutbildningar.


  Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Advansor lagerför kylaggregat för mindre livsmedelsbutiker

2022-03-15

Advansor är den enda OEM-tillverkaren inom hållbara kylaggregat och har sina produkter på lager, vilket möjliggör omedelbar leverans till små livsmedelsbutiker oavsett globala utmaningar för leveranskedjan.


  Kyla Produktnytt & kataloger

Advansor uppnår ISO 50001-certifiering inom energihantering

2022-02-03

Energihantering är ett viktigt steg för Advansor mot det ambitiösa målet att bli koldioxidneutrala 2025.


  Värme Kyla

Nytt webbinarium om hållbara kyl- och värmelösningar för när

2022-02-03

Advansor lanserar ett nytt webbinarium om kombinerade kyl- och värmelösningar som använder endast naturliga köldmedier.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Nya tekniska onlineutbildningar om CO2-kylning på svenska

2021-12-01

Onlineutbildningar i funktion, konstruktion och service av kylsystem.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Advansor introducerar ny standard på 130 bar

2021-11-01

Från och med 2022 kommer alla aggregat som levereras av den danska tillverkaren Advansor att godkännas för 130 bar istället för 120 bar.


  Kyla Produktnytt & kataloger

Ny serie webbinarier och tekniska utbildningar

2021-09-20

Advansor lanserar en ny serie tekniska onlineutbildningar och webbinarier om trender, utmaningar och lösningar med CO2.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Världspremiär! Patentsökt nödkylningsenhet med CO2

2021-07-01

Den nya nödkylningsenheten från Advansor är helt baserad på CO2 och därmed den första i sitt slag.


  Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Area Sales Manager för den svenska marknaden

2021-04-15

Vill du vara del av ett ambitiöst team i ett snabbväxande OEM-företag inom CO2-kylbranschen? Advansor söker en ambitiös Area Sales Manager Sweden för att upprätthålla och stödja vår framgångsrika försäljningsutveckling i Sverige.


  Kyla Platsannonser