Datacenter i Kista energisparar genom återvinning

2022-12-30 Nordic Climate Group AB, NCG

https://slussen.azureedge.net/image/5165/datahall-EK-Kyl.png

Hela 3 MW kommer Digital Realty att återvinna när det nya datacentret STO6 med en total yta om 8,300 m² i Kista utanför Stockholm står klart. Den återvunna effekten räcker för att ge värme och varmvatten åt ca 10 000 hushåll.

I dag väljer många internationella företag att etablera sina server- och datahallar i Sverige. Säkerhet, hållbarhet och tillgång till grön el är i många fall ett vinnande koncept.

Det hela började med att kunden tog kontakt med EK-kyl utifrån tidigare referenser inom området. Kunden beställde sedan en projektering varpå EK-kyl tog fram ett komplett kostnadsförslag med tillhörande underlag för att bygga den värmeåtervinning som kunden efterfrågade. EK-Kyl utsågs sedan som totalentreprenör för Digital Realty.

Att kyla en serverhall eller ett datacenter handlar om betydande kostnader över tid. Därför är återvinning av energi från serverhallar och datacenter till fjärrvärme en del i framtidens energilösning. Ett energibolag som satsar på att återvinna överskottsvärme är Stockholm Exergi.De har åtagit sig att köpa den återvunna överskottsvärmen från datacentret och utnyttja den som fjärrvärme. På så sätt får vi en miljövänlig och lönsam hantering av överskottsvärmen.

I stora drag fungerar anläggningen tekniskt sätt som ett omvänt kylskåp. Två värmepumpar med fyra kompressor installerades. Värmepumparna ger kyla när de hämtar värme ur datacentrets kylvattenslinga där vattnet kyls från 30 till 20°C. Värmepumpen blir av med värmen genom att ta ca 45°C returvatten från fjärrvärmenätet som värms till mellan 75–85°C, innan det via en kraftig cirkulationspump förs tillbaka till fjärrvärmenätet. En energieffektiv och miljövänlig lösning.

- I vanliga fall får vi en handling som vi utgår ifrån och projekterar ner i detaljnivå. Men i det här projektet hade vi också rollen som ”konsult” och arbetade fram samtliga dimensioneringar och handlingar själva samt kalkylerade fram en budget för genomförandet. Utifrån de handlingarna genomförde vi installationen. Ett datacenter av den här storleken genererar väldigt mycket överskottsvärme som går att återvinna och sälja vidare till energibolag. I dag är det oerhört viktigt att kunna återvinna värme från resurskrävande verksamheter. Energibesparing är högst upp på de flesta företags agendor. Samverkan med de olika teknikdisciplinerna, kyla, värme, el samt styr och regler har fungerat utmärkt, säger Carl-Eric Flodmark, projektledare på EK-Kyl AB.

Digital Realty kopplar ihop företag och data genom att leverera hela spektrat av moln- och operatörsneutrala tjänster för datacenter, colocation och internetpunkter. Den globala datacenterplattformen PlatformDIGITAL® ger företagen en säker mötesplats för data och en beprövad lösningsmetodik inom Pervasive Datacenter Architecture (PDx™) för att driva innovation och hantera utmaningar inom Data Gravity. Digital Realty ger tillgång till de digitala nav som är viktiga för företagen med 300+ datacenter i 50+ storstäder i 27 länder på sex kontinenter.


 Dela     Tillbaka  

Polo Kylteknik söker Kyltekniker

2023-03-15

Är du redo att ta nästa steg i din karriär där du får komma till en arbetsplats med fritt arbete och sätta kunden i fokus? Då är du välkommen att söka dig till oss.


Allmän Platsannonser Rekryteringsbank

Nordic Climate Group gör ytterligare ett förvärv i Finland

2023-03-14

Nordic Climate Groups finska verksamhet förstärks genom att MV-Jäähdytys Oy förvärvar Polar-Jäähdytys Oy. Affären stärker den finska verksamheten och erbjudandet inom tjänsterna för kyl- och värmelösningar ytterligare.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Lyckat energibesparingsprojekt för Akademiska Hus

2023-03-09

En viktig del av framtidens energilösningar är att återvinna kyla och värme på ett miljövänligt sätt. Det gjorde Kyleffekt och Akademiska Hus i kylcentralen på Campus Medicinareberget vid Göteborgs universitet.


Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Kyltjänst i Eskilstuna söker nya medarbetare!

2023-02-28

Vi på Kyltjänst i Eskilstuna söker nu två kyltekniker som vill bli en del av vår grupp. Vill du arbeta som kyltekniker i Eskilstuna med omnejd är du varmt välkommen att skicka in en ansökan!


Kyla Platsannonser

NKI-Kyl söker nya medarbetare!

2023-02-20

Vi söker dig som vill jobba som Kyl- och Värmepumpstekniker med stort intresse för kylteknik. Vi söker nu tekniker till våra filialer i Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall.


Värme Kyla Platsannonser

Nordic Climate Group fortsätter förvärva kylbolag i Finland

2023-02-13

Nordic Climate Groups finska dotterbolag MV Jäähdytys stärker sin position genom att förvärva Lahden Lämpöpumppuhuolto nära Lahti, ett bolag som fokuserar på värmepumpar till konsumentmarknaden.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Grenholms Kylservice söker kyltekniker

2023-02-06

Vi på Grenholms Kylservice söker nu en kyltekniker som vill vara en del av vår grupp. Vill du arbeta som kyltekniker i Skellefteå med omnejd är du varmt välkommen att skicka in en ansökan.


Kyla Platsannonser

Sjukhus energisparar med klimatneutrala DLE-konceptet

2023-02-01

Kyl-Bergman har projekterat ett energieffektivt kylsystem på Västervik sjukhus vilket innebär att sjukhuset kommer till stor del bli självförsörjande på värme och varmvatten under sommarhalvåret.


Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Klassiska Billingehus totalrenoveras och blir klimatsmart

2023-01-19

Det är femtio år sedan Billingehus byggdes med sitt spektakulära och natursköna läge på berget Billingen ovanför Skövde. Nu ska hotellet totalrenoveras och utvecklas till en av södra Sveriges främsta destinationer.


Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Nordic Climate Group förvärvar ett kylföretag i Finland

2023-01-12

Vi välkomnar Konehuolto Jorma Heikkonen till gruppen och etablerar ytterligare en verksamhet i Finland.


Kyla Arbetsmarknad