Sjukhus energisparar med klimatneutrala DLE-konceptet

2023-02-01 Nordic Climate Group AB, NCG

https://slussen.azureedge.net/image/5165/V-vik3.jpg

Kyl-Bergman har projekterat ett energieffektivt kylsystem på Västervik sjukhus vilket innebär att sjukhuset kommer till stor del bli självförsörjande på värme och varmvatten under sommarhalvåret. 

Ett sjukhus gör av med mycket energi, framför allt kylenergi. I dag är nästan alla vårdavdelningar på ett sjukhus klimatiserade dygnet runt. Under vår, sommar och tidig höst tillförs sjukhuset stor mängd värmeenergi från bl a fönster och året runt från maskiner och apparatur. För att hålla rumstemperaturen på en nivå som alla mår bra av att vistas i behövs därför stor kyleffekt.

Kyl-Bergman är leverantör när ett energieffektivt kylsystem installeras i Västerviks sjukhus, ett akutsjukhus med specialistkompetenser inom de flesta medicinska områden. Målet är att skapa energieffektiv och klimatneutral kyla och minska behovet av inköpt energi, modellen för att nå målet är DLE-konceptet.

Enligt beräkningar kommer värmeåtervinningen från kylmaskinen göra sjukhuset till stor del självförsörjande på värme och varmvatten under sommarhalvårets fyra månader.

Den totala energibesparingen via DLE-konceptet under den perioden är beräknad till ca 1500 MWh. Det är lika mycket energi som 77 standardvillor förbrukar under ett år. Under senvåren 2023, när DLE-konceptet är installerat, kommer värmen som den nya kylmaskinen alstrar återvinnas till värme och varmvatten.

Befintliga kylmaskiner som är utan någon direkt återvinningskapacitet kommer finnas kvar som topplastmaskiner/backupmaskiner. Behovet av kyla kommer öka ytterligare när Västervik sjukhus tar ett nytt hus på 25.000 kvm i drift under 2025.

-Det här är det första sjukhuset i Sverige som jag vet anammat det nya energieffektiva och klimatvänliga DLE-konceptet. I samarbete med Labkyl, ett systerbolag inom Nordic climate Group, kommer vi installera en DLE 1000, en processkylmaskin med full återvinning som ger värme och varmvatten. Köldmediet är CO (koldioxid), ett 100% grönt alternativ. Västervik sjukhus får nu en ekonomisk, hållbar och robust försörjning av kyla med värmeåtervinning, säger Jonas Bergman, Vd på Kyl-Bergman AB.

-Med de insatser vi nu genomför tillsammans med Kyl-Bergman och Labkyl kommer vi öka energieffektiviteten och därmed minska energianvändningen. Värmeåtervinningen gör att vi under delar av året också minskar behovet av tillförd energi, säger Jonas Lindgren,1:a linjens chef / driftingenjör, Regions fastigheter, Region Kalmar.

DLE-konceptet, en kombination av CO₂-kyl- och värmepumpsaggregat samt styr- och reglerteknik, återvinner den energi som tillförs fastigheten till gratis värme och varmvatten. Att använda CO₂-teknik i kyl- och värmepumpsaggregat är en mycket klimatvänlig och energieffektiv lösning som ligger i teknisk framkant.


 Dela     Tillbaka  

El & Kylservice i Riala söker nya medarbetare

2023-05-24

El & Kylservice i Riala söker nya medarbetare inom el, styr och reglerteknik.


El Platsannonser

Termo Kyl framtidssäkrar charkuterifabriken Per i Viken

2023-05-15

Satsningen på ett CO2-kylsystem i charkuterifabriken sänker energikostnaderna och gynnar klimatet!


Kyla Referensprojekt

Nordic Climate Group gör förvärv i Danmark

2023-05-09

Nordic Climate Group expanderar sin verksamhet till Danmark genom förvärvet av SA-AL Køleteknik med huvudkontor i Århus.


Kyla Arbetsmarknad

Ökad säkerhet och kyleffekt i Chalmers datahall

2023-05-08

Kyl-Effekt AB har fått i uppdrag att installera ny modern datakylanläggning till en av Chalmers datahallar.


Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Wester Kylteknik AB i Norrköping nu i Nordic Climate Group

2023-05-02

Genom förvärvet av Wester Kylteknik förstärker Nordic Climate Group sin position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Mikael Anjou rekryteras till ledningen i Nordic Climate Group

2023-04-24

Mikael Anjou tillträder som Sverigechef Stockholm/Syd för Nordic Climate Group den 2 maj 2023.


Värme Kyla Arbetsmarknad

BLM Kyl & Storkök ansluter till Nordic Climate Group

2023-04-12

Genom förvärvet av BLM Kyl & Storkök förstärker Nordic Climate Group sin position som Nordens ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Scouterna återbrukar ett äldre CO2-aggregat!

2023-04-03

Mathem, Labkyl och Scouterna jobbar tillsammans med återbruk för att skapa klimatneutral kyla och värme på Vässarö.


Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

City Gross spar 700 000 kWh

2023-04-03

När City Gross i Skara fått det energieffektiva och klimatneutrala CO2-kylsystemet installerat, beräknas de spara lika mycket energi som 35 standardvillor förbrukar på årsbasis. Samtidigt kommer butikens utsläpp av skadliga växthusgaser minimeras.


Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Nordic Climate Group växer i Norge - förvärvar Viking Kulde

2023-03-30

Norges ledande kyltekniska kompetensmiljö Perfect Temperature Group(PTG), dotterbolag till Nordic Climate Group, har ingått avtal om att förvärva Viking Kulde AS i Lørenskog.


Kyla Arbetsmarknad