Sjukhus energisparar med klimatneutrala DLE-konceptet

2023-02-01 Nordic Climate Group AB, NCG

https://slussen.azureedge.net/image/5165/V-vik3.jpg

Kyl-Bergman har projekterat ett energieffektivt kylsystem på Västervik sjukhus vilket innebär att sjukhuset kommer till stor del bli självförsörjande på värme och varmvatten under sommarhalvåret. 

Ett sjukhus gör av med mycket energi, framför allt kylenergi. I dag är nästan alla vårdavdelningar på ett sjukhus klimatiserade dygnet runt. Under vår, sommar och tidig höst tillförs sjukhuset stor mängd värmeenergi från bl a fönster och året runt från maskiner och apparatur. För att hålla rumstemperaturen på en nivå som alla mår bra av att vistas i behövs därför stor kyleffekt.

Kyl-Bergman är leverantör när ett energieffektivt kylsystem installeras i Västerviks sjukhus, ett akutsjukhus med specialistkompetenser inom de flesta medicinska områden. Målet är att skapa energieffektiv och klimatneutral kyla och minska behovet av inköpt energi, modellen för att nå målet är DLE-konceptet.

Enligt beräkningar kommer värmeåtervinningen från kylmaskinen göra sjukhuset till stor del självförsörjande på värme och varmvatten under sommarhalvårets fyra månader.

Den totala energibesparingen via DLE-konceptet under den perioden är beräknad till ca 1500 MWh. Det är lika mycket energi som 77 standardvillor förbrukar under ett år. Under senvåren 2023, när DLE-konceptet är installerat, kommer värmen som den nya kylmaskinen alstrar återvinnas till värme och varmvatten.

Befintliga kylmaskiner som är utan någon direkt återvinningskapacitet kommer finnas kvar som topplastmaskiner/backupmaskiner. Behovet av kyla kommer öka ytterligare när Västervik sjukhus tar ett nytt hus på 25.000 kvm i drift under 2025.

-Det här är det första sjukhuset i Sverige som jag vet anammat det nya energieffektiva och klimatvänliga DLE-konceptet. I samarbete med Labkyl, ett systerbolag inom Nordic climate Group, kommer vi installera en DLE 1000, en processkylmaskin med full återvinning som ger värme och varmvatten. Köldmediet är CO (koldioxid), ett 100% grönt alternativ. Västervik sjukhus får nu en ekonomisk, hållbar och robust försörjning av kyla med värmeåtervinning, säger Jonas Bergman, Vd på Kyl-Bergman AB.

-Med de insatser vi nu genomför tillsammans med Kyl-Bergman och Labkyl kommer vi öka energieffektiviteten och därmed minska energianvändningen. Värmeåtervinningen gör att vi under delar av året också minskar behovet av tillförd energi, säger Jonas Lindgren,1:a linjens chef / driftingenjör, Regions fastigheter, Region Kalmar.

DLE-konceptet, en kombination av CO₂-kyl- och värmepumpsaggregat samt styr- och reglerteknik, återvinner den energi som tillförs fastigheten till gratis värme och varmvatten. Att använda CO₂-teknik i kyl- och värmepumpsaggregat är en mycket klimatvänlig och energieffektiv lösning som ligger i teknisk framkant.


 Dela     Tillbaka  

Buus och Nordkøl tar NCG från 2 till 4 bolag i Danmark

2023-09-14

Nordic Climate Group ökar sin närvaro i Danmark genom förvärven av Buus Køleteknik och Nordkøl.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Värmepumpinstallation som sparar 223.000 kWh åt ProCell

2023-08-31

GS Kylservice fick i uppdrag att genomföra en energibesiktning i ProCells industrilokal som slutade med en stor ekonomisk lönsamhet.


Värme Kyla Referensprojekt

Kylanläggningar i Norrköping AB ansluter till Nordic Climate

2023-08-28

Nordic Climate Group förstärker sin position i östra Sverige genom förvärvet av Kylanläggningar i Norrköping AB.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Nordic Climate Group förvärvar PVN Køleteknik A/S i Danmark

2023-08-24

Nordic Climate Group expanderar ytterligare i Danmark genom förvärvet av PVN Køleteknik med huvudkontor i Ringe på Fyn.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Serviceledare till Kyleffekt

2023-08-16

Är du en serviceinriktad ledare som vill bli en del av Nordens ledande kylkoncern? Nu söker Kyleffekt en serviceledare som vill jobba med en variation av uppdrag i Göteborg med omnejd.


Värme Kyla Platsannonser

Grenholms pilotprojekt för Statkraft fortsätter

2023-07-31

Grenholms Kylservice har i uppdrag att installera luftvärmepumpar i dammluckorna till två vattenkraftverk. Det är ett pilotprojekt med målsättningen att minska energiförbrukningen.


Värme Referensprojekt

Totalentreprenad när BRF halverade sina energikostnader

2023-07-19

Bostadsrättsföreningen Designationen på Södermalm i Stockholm räknar med att spara 1,5 miljoner kWh genom att återvinna värme ur frånluften.


Värme Kyla Referensprojekt

Nordic Climate Group förvärvar norska Winntech via PTG

2023-07-10

Norges ledande kyltekniska aktör Perfect Temperature Group (PTG) , dotterbolag till Nordic Climate Group, har ingått avtal om att förvärva hundra procent av aktierna i Winntech AS på Stord.


Kyla Arbetsmarknad

LL:s Kylteknik i Kristianstad söker en Ekonom/Administratör

2023-07-07

LL:s-Kylteknik söker dig som vill jobba som administratör/ekonomiassistent.


Allmän Platsannonser

TIMAB ansluter till Nordic Climate Group

2023-07-03

Nordic Climate Group förstärker sin position i Stor-Stockholm genom förvärvet av TIMAB, Tim Kyla AB.


Värme Kyla Arbetsmarknad