Totalentreprenad när BRF halverade sina energikostnader

2023-07-19 Nordic Climate Group AB, NCG

https://slussen.azureedge.net/image/5165/BRF-crop.jpg

Bostadsrättsföreningen Designationen på Södermalm i Stockholm räknar med att spara 1,5 miljoner kWh genom att återvinna värme ur frånluften.

Det finns många fastigheter i Sverige där man eldar för kråkorna och inte nyttjar den energi som finns i frånluften. Brf.Designationen och Fastighetsägarna bestämde sig för att göra något åt det. Genom att installera en klimatneutral CO2-värmepump kommer Brf. Designationen återvinna lika mycket energi som 75 svenska standardvillor gör av med under ett år. Med dagens energipriser handlar det om stora summor pengar som föreningen i stället kan använda på annat sätt.

- Vi förvaltar fastigheten åt Brf.Designationen som är en proaktiv och framåt förening. Tillsammans tittade vi på olika lösningar för att återvinna energi ur frånluften och tog därefter fram ett förfrågningsunderlag. Ett av de företag som svarade på förfrågningsunderlaget var El & Kylservice. När de återkom till oss hade de lagt till ett sidoförslag. Normalt brukar vi inte vara så förtjusta när entreprenörer kompletterar eller frångår förfrågningsunderlaget men i det här fallet blev både vi och bostadsrättsföreningen nyfikna och ville veta mer, säger Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna.

El & Kylservice hade som sidoförslag föreslagit DLE-konceptet (Delta Lift Energy). Det är en kombination av värmepump med CO2 (koldioxid) som köldmedium och avancerad styrteknik. Jämfört med en traditionell värmepump ger DLE-konceptet högre verkningsgrad och effekttäckning. Energin som återvinns ur frånluften beräknas stå för 75% av bostadsrättsföreningens totala behov av värme och varmvatten. En DLE-värmepump betjänar i dag föreningens samtliga 237 lägenheter.

El & Kylservice som sedan många år tillbaka har ett nära samarbete med Fastighetsägarna visste att Labkyl, ett systerföretag inom Nordic Climate Group, hade spetskompetens inom energieffektiva och miljövänliga energilösningar baserade på CO2.

- En stor fördel med att vara en del av Nordic Climate Group är att vi kan ta hjälp av varandra, både kompetens som personalmässigt. Jag kontaktade Labkyl och tillsammans skräddarsydde vi DLE-konceptet för Brf Designationen. Hade vi inte ingått i Nordic Climate Group så hade vi aldrig kunnat ta på oss det här uppdraget, säger Patrick Nilsson, vd på El & Kylservice.

I dag är uppdraget färdigställt, besiktat och driftsatt. Intresset för projektet från Fastighetsägarnas tusentals medlemmar är stort och det är många som vill ta del av Brf.Designationens erfarenheter.


 Dela     Tillbaka  

Nordic Climate Group tar nästa steg med Multi Kulde Vest

2023-12-04

Norges ledande kyltekniska aktör Perfect Temperature Group (PTG), dotterbolag till Nordic Climate Group, har utökat sitt ägande från 40% till 100% av aktierna i Multi Kulde Vest, Ålesund.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Erik Randén ny VD för Labkyl AB

2023-11-16

Erik Randén ny VD för Labkyl AB - ett steg för ytterligare satsning på hållbarhet. Efter 12 år som VD på Labkyl AB lämnar Patrik Larsson över VD-rollen till Erik Randén.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Nordic Climate Group stärker positionen i Danmark

2023-11-15

Nordic Climate Group expanderar ytterligare i Danmark genom förvärvet av Ørbæk Køleteknik i Hvidovre. Bolaget är det första i gruppen med hemvist på Själland och lägger grunden för fortsatt expansion i Köpenhamnsområdet.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Vi ses på KVP-dagen!

2023-11-13

Tider för innovationsscenen att ha koll på, vårt monternummer och vad kommer Mikael Dagberg pyssla med vid verktygstorget? Här kommer matnyttig information inför årets KVP-dag.


Värme Kyla

JF Køleteknik förvärvas av SA-AL Køleteknik

2023-11-01

SA-AL Køleteknik förvärvar JF Køleteknik i Vejle med mål att utveckla industrisegmentet med installation och service. Genom affären breddar Nordic Climate Group, som äger SA-AL Køleteknik, sin närvaro i Danmark.


Värme Kyla Arbetsmarknad

SLS Kyla Värme Energi AB skiftar i ledningen

2023-10-02

Efter 26 år som VD på SLS lämnar Rickard Reimander över till Hans Liedman. Rickard som blir teknisk chef med fokus på teknisk utveckling och support till övriga delar av organisationen stannar i bolaget.


Värme Kyla

Bjästa ishall i Örnsköldsvik halverar sina energikostnader

2023-09-27

När NKI-Kyl är klara med installationen av det nya energieffektiva och miljövänliga kylsystemet i Bjästa ishall minskar energikostnaderna upp till 50 %.


Värme Kyla Referensprojekt

Buus och Nordkøl tar NCG från 2 till 4 bolag i Danmark

2023-09-14

Nordic Climate Group ökar sin närvaro i Danmark genom förvärven av Buus Køleteknik och Nordkøl.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Värmepumpinstallation som sparar 223.000 kWh åt ProCell

2023-08-31

GS Kylservice fick i uppdrag att genomföra en energibesiktning i ProCells industrilokal som slutade med en stor ekonomisk lönsamhet.


Värme Kyla Referensprojekt

Kylanläggningar i Norrköping AB ansluter till Nordic Climate

2023-08-28

Nordic Climate Group förstärker sin position i östra Sverige genom förvärvet av Kylanläggningar i Norrköping AB.


Värme Kyla Arbetsmarknad