Prisvärd ventilation med ACP textildon

2023-08-11 ACP Luftbehandlingsprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/24/Swedbank_med_logo.jpg

Textildon erbjuder en effektiv lösning för att säkerställa god ventilation och frisk luft till ditt projekt. Några fördelar:

  • Kostnadseffektivt: ACP textildon erbjuder en prisvärd lösning utan att kompromissa med prestanda eller kvalitet. Med vår erfarenhet och interna dimensioneringsprogram kan vi ta fram optimala lösningar för dina projekt, både ur kostnads- och funktionssynpunkt.

  • Enkel installation: Installationen är enkel och tillåter snabb installation, vilket sparar både tid och pengar. Don och skenor packas och märks separat för enklare hantering.

  • Anpassningsbar design: ACP textildon kan anpassas efter olika inredningsstilar och miljöer. Vi dimensionerar och tar fram don som är anpassade efter lokalens dimensioner och förutsättningar.

  • Energieffektiv: Med en anpassad lösning och optimerad dimensionering hjälper ACP textildon till att minska driftskostnaderna. Med injekthål och dysor kan vi bestämma luftens rikting och hastighet för att uppnå optimalt resulat.

  • Personlig hjälp med dimensionering: Maila eller ring oss för att få snabb, personlig hjälp med dimensionering och projektering. 

Få hjälp med dimensionering direkt på www.acp.se


 Dela     Tillbaka  

Tvättbara tilluftdon från ACP

2022-11-09

För en ren och fräsch inomhusmiljö kan du använda ACPs textildon, en tvättbar lösning för hygieniska miljöer.


Ventilation Värme Kyla Produktnytt & kataloger

ACP levererar Dysdon och Textildon på Vattenhuset

2017-04-03

Nybyggda Vattenhuset i Ängelholm är ett av Sveriges modernaste badhus och har Dysdon och Textildon från KE Fibertec som ger en perfekt omblandning dragfritt i lokalen, kondens- och korrosionsfritt.


Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Underhållsfria dysdon och injektdon från ACP

2016-10-03

ACP har underhållsfria tilluftdon med all luft genom hål eller dysor. Luften fördelas jämnt utmed hela donens längd och ger en jämn fördelning med perfekt omblandning och låga hastigheter i vistelsezon.


Ventilation Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Textildon för komfortventilation

2016-05-23

Laserskurna hål för minimalt underhåll - Vid väldigt låg inblåsningstemperatur kan det vara en fördel att kombinera med laserskurna hål för att få en viss omblandning och undvika kallras under donet.


Ventilation Kyla Energieffektivisering

Träffa ACP på Nordbygg!

2016-04-04

ACP firar 25 år och visar upp våra stoltaste och senaste projekt. Besök vår monter på Nordbygg, A34:50.


Ventilation

Smart ventilation i bilhallar

2016-02-08

ACP levererar tilluftsdon till flertalet stora lokaler, såsom industrilokaler, lagerhallar, mässhallar, simhallar, sporthallar och bilhallar. Till bilhallar används främst injekt- eller dysdon. Vi dimensionerar den bästa lösningen för er lokal.


Ventilation Referensprojekt

Dysdon och textildon på Nordens största multisportarena

2015-11-30

Prioritet Serneke Arena är Nordens största multisportarena med en stor fotbollshall, två handbollshallar och ett Nordic Wellness-gym. Samtliga lokaler har dysdon och textildon från ACP.


Ventilation Referensprojekt

Textildon för snygg interiör och effektiv ventilation

2015-08-24

Med stundom begränsade takhöjder och oftast låga inblåsningstemperaturer, sätter samlingslokaler (och kontor) högsta krav på lufthastigheter. Textildon tillför en dragfri och jämn fördelning av stora luftmängder i samlingssalar.


Ventilation

Vertikala tilluftsdon från ACP

2015-06-15

Genom att använda sig av vertikala injektdon kan man med väldigt enkelt montage få in stor mängder luft i en prisvärd och effektiv lösning. De ansluts direkt på kanal och har valfri spridningsbild. Passar bra för både värmd och kyld tilluft.


Ventilation Kyla Produktnytt & kataloger