Buus och Nordkøl tar NCG från 2 till 4 bolag i Danmark

2023-09-14 Nordic Climate Group AB, NCG

https://slussen.azureedge.net/image/5165/Nordkol_pch_buus_2.pngNordic Climate Group ökar sin närvaro i Danmark genom förvärven av Buus Køleteknik och Nordkøl. Förvärven kompletterar de tidigare av SA-AL Køleteknik samt PVN Køleteknik och förstärker Nordic Climate Groups position i Danmark. Gruppen är Nordens ledande installatör av kyl-, värme- och energilösningar. Genom de tillkommande bolagen breddas kunderbjudandet med segmenten marin kyla och industriella ismaskiner. Nordic Climate Group, som etablerades 2021, omsätter med förvärven 3,5 miljarder SEK och har cirka 1 200 anställda vid drygt 70 lokala etableringar i Norden.

Buus Køleteknik och Nordkøl har sedan 2017 haft en ägargemenskap och kan genom anslutningen till Nordic Climate Group samverka både med gruppens bolag i Danmark och andra länder. Buus Køleteknik har en betydande exportmarknad medan Nordkøl har ett mer lokalt servicefokus. Tillsammans har bolagen 20 anställda och omsätter 40 miljoner DKK. Med etableringarna i Nykøbing Mors respektive Hanstholm finns Nordic Climate Group på 6 orter i Danmark.

­– Vi har under många år arbetat upp en internationell marknad inom marin kyla och industriella ismaskiner. Nu står vi inför en fortsätt expansion där vi tillsammans med Nordic Climate Group får helt nya möjligheter. Vi har redan ett samarbete med det norska systerbolaget PTG som vi nu kan utveckla. Den kunskap vi byggt upp vill vi dela med gruppens bolag i de nordiska länderna. Just kunskapsutbytet är viktigt när alltmer fokus ligger på energieffektivitet och minskat klimatavtryck, säger Frank Olesen, VD, Buus Køleteknik.

– Service är nyckeln till stabila kundrelationer, något som vi jobbat med och prioriterat oavsett om det är en lokal butik eller ett fartyg på besök i en hamn. Tack vare kunniga medarbetare både hos oss och hos Buus har vi kunnat bygga en stark marknadsposition på nordvästra Jylland. Det blir mycket stimulerande att få vara en del av Nordic Climate Group och vi uppskattar deras strategi som utgår från de lokala bolagens befintliga verksamhet, säger Rudi Weje, VD, Nordkøl.

Grunden i Nordic Climate Groups verksamhet är en stark lokal marknadsposition. Det innebär att Buus Køleteknik med dotterbolaget Buus Ice och Nordkøl på samma sätt som andra bolag i gruppen arbetar vidare med sitt lokala varumärke, tidigare ägare fortsätter i samma roller, och nuvarande verksamhet inklusive befintliga kunduppdrag prioriteras.

– När vi nu tar ytterligare steg i Danmark finns det internationella samarbetet med som en viktig pusselbit. Förvärvens inriktning på den marina kylan innebär att vi når en marknad med kunder i fler länder än vi tidigare jobbat med. Samtidigt finns en stark lokal verksamhet med service och närhet till kunderna som breddar möjligheterna i Danmark. Kombinationen av verksamheter som Buus Køleteknik och Nordkøl är verkligen intressant, säger Fredrik Gren, VD, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Modellen bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande.

 

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Gren, VD Nordic Climate Group
[email protected]
Tel: +46 705 11 64 99
 

Frank Oleson, VD, Buus Køleteknik
[email protected]
Tel: +45 97 74 40 33

 

Rudi Weje, VD, Nordkøl
[email protected]
Tel: +45 25 20 93 05

 

 

 

 

Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en ledande aktör inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar. Vi tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service. Koncernen bildades 2021 och består av drygt 70 lokala etableringar och har cirka 1 200 anställda. Nordic Climate Group ägs av en bred grupp entreprenörer och medarbetare tillsammans med Altor Fund V.

 

Om Buus Køleteknik och Nordkøl

Buus Køleteknik, Nykøbing Mors, grundades 1958. Från att ha varit en lokal entreprenör har Buus utvecklats till ett internationellt industriföretag inom kylområdet. 90 % av produktionen exporteras till länder över hela världen. I verksamheten ingår även Buus ICE.

Nordkøl, Hanstholm, grundades 1988. Nordkøl startade med tjänster riktade till sjöfart och fiskerinäringen. Bolaget har utvecklats och levererar tjänster till livsmedelsbutiker, industri, luftkonditionering, kyl- och frysrum samt har stor kompetens inom ismaskiner.

Sedan 2017 har Buus Køleteknik och Nordkøl en ägargemenskap med Frank Oleson och Rudi Weje som ägare. 


 Dela     Tillbaka  

Nordic Climate Group tar nästa steg med Multi Kulde Vest

2023-12-04

Norges ledande kyltekniska aktör Perfect Temperature Group (PTG), dotterbolag till Nordic Climate Group, har utökat sitt ägande från 40% till 100% av aktierna i Multi Kulde Vest, Ålesund.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Erik Randén ny VD för Labkyl AB

2023-11-16

Erik Randén ny VD för Labkyl AB - ett steg för ytterligare satsning på hållbarhet. Efter 12 år som VD på Labkyl AB lämnar Patrik Larsson över VD-rollen till Erik Randén.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Nordic Climate Group stärker positionen i Danmark

2023-11-15

Nordic Climate Group expanderar ytterligare i Danmark genom förvärvet av Ørbæk Køleteknik i Hvidovre. Bolaget är det första i gruppen med hemvist på Själland och lägger grunden för fortsatt expansion i Köpenhamnsområdet.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Vi ses på KVP-dagen!

2023-11-13

Tider för innovationsscenen att ha koll på, vårt monternummer och vad kommer Mikael Dagberg pyssla med vid verktygstorget? Här kommer matnyttig information inför årets KVP-dag.


Värme Kyla

JF Køleteknik förvärvas av SA-AL Køleteknik

2023-11-01

SA-AL Køleteknik förvärvar JF Køleteknik i Vejle med mål att utveckla industrisegmentet med installation och service. Genom affären breddar Nordic Climate Group, som äger SA-AL Køleteknik, sin närvaro i Danmark.


Värme Kyla Arbetsmarknad

SLS Kyla Värme Energi AB skiftar i ledningen

2023-10-02

Efter 26 år som VD på SLS lämnar Rickard Reimander över till Hans Liedman. Rickard som blir teknisk chef med fokus på teknisk utveckling och support till övriga delar av organisationen stannar i bolaget.


Värme Kyla

Bjästa ishall i Örnsköldsvik halverar sina energikostnader

2023-09-27

När NKI-Kyl är klara med installationen av det nya energieffektiva och miljövänliga kylsystemet i Bjästa ishall minskar energikostnaderna upp till 50 %.


Värme Kyla Referensprojekt

Värmepumpinstallation som sparar 223.000 kWh åt ProCell

2023-08-31

GS Kylservice fick i uppdrag att genomföra en energibesiktning i ProCells industrilokal som slutade med en stor ekonomisk lönsamhet.


Värme Kyla Referensprojekt

Kylanläggningar i Norrköping AB ansluter till Nordic Climate

2023-08-28

Nordic Climate Group förstärker sin position i östra Sverige genom förvärvet av Kylanläggningar i Norrköping AB.


Värme Kyla Arbetsmarknad