Rekordtäta ventilationskanaler i årets mätning

2024-02-02 BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB

Bevego är tillverkare av rektangulära ventilationskanaler, och till dessa finns ett så kallat typgodkännande. Det är organisationen RISE som certifierar produkterna och en gång om året kommer RISE ut till Bevego för att genomföra sina tester. Resultatet från testerna som gjordes i slutet av 2023 har precis kommit. Kanalerna är nu tätare än någonsin och Bevego slår rekord igen!

När man vill kvalitetssäkra sina produkter med ett typgodkännande köper man den tjänsten av organisationen RISE som genomför en tredjepartskontroll. Bevego får besök av RISE på samtliga produktionsenheter en gång per år. De tester som görs av ventilationskanalerna mäter täthetsklass och tryckklass. I kontrollen ingår inte bara att testa produkterna utan även att titta på produktionen och arbetssättet. 

Tillverkade jämförbara provenheter

Eftersom RISE besöker och genomför tester på alla Bevegos produktionsenheter i Sverige kan Bevego nyttja detta för att jämföra sina anläggningar, något som de gjort under en längre period. Testerna utformas på ett sätt som gör att de blir jämförbara med varandra, och man kan på så sätt upptäcka skillnader och likheter mellan sina egna produktionsenheter. 

”Innan RISE kommer ut till oss hör de av sig och säger vilken typ av produkter de vill testa, hur stor minsta och största delen ska vara, och vad man ska förbereda. Utifrån det får vi själva sätta ihop ett kanalsystem att testa. Vi kan till exempel ta något som ska skickas till kund, eller tillverka ett specifikt provsystem. Vi har valt att göra specifika kanalsystem när vi utformat våra tester. På så sätt kunde vi tillverka och testa exakt likadana system på alla produktionsenheter. Det är intressant att se om vi håller samma höga kvalitet på alla våra anläggningar.” säger Johan Sahlqvist som är produktionschef inom ventilation på Bevego. 

https://slussen.azureedge.net/image/79/Vecka_5_Trycktest_ventilation_BevegoNytt_bild_2.jpg

Ett provsystem som testas av RISE i Bevegos anläggning. 

Testar ventilationskanalernas gränser

Bevego monterar ihop kanalsystemet och efter det pressar RISE kanalerna till sitt yttersta, både genom att blåsa in luft och att suga ut luft. Man tittar bland annat på hur mycket luft som läcker ut ur systemet, och hur mycket plåten reser sig när man blåser in luft. I slutändan handlar allt om energibesparing och målet är att ha så energieffektiva kanaler som möjligt. De senaste tre åren har Bevego haft bra resultat på sina tester, men i år var utfallet extremt bra! 

Otroligt täta kanaler och rekordbra resultat

”Det var faktiskt så tätt att personerna som utförde testerna började fundera på om det var fel på deras mätverktyg. Vi har jobbat jättemycket med vår kvalitet och det är skithäftigt att vi får så här bra resultat. Men det som vi är allra mest nöjda med är att vi fick så jämnt resultat på våra anläggningar. Det är bevis på att vi håller en superbra och jämn kvalitet, och det är nog det roligaste. Rektangulära ventilationskanaler är svårare att få täta jämfört med cirkulära, men nu är det faktiskt så att våra rektangulära är tätare än våra cirkulära.” säger Johan. 

Beräkningar utifrån täthetsklass

Täthetsklassen benämns i en skala från A-D där A är det sämsta och D det bästa. Bevegos rektangulära kanaler hamnade inom klass D detta år, precis som de tre senaste åren. Förutom att klassificeringen i produktens typgodkännande visar hur energieffektiv produkten är, används den av byggherrar och projektörer för att utföra beräkningar. 

Ett ventilationsaggregat levererar ett visst luftflöde, och luften färdas ofta långa sträckor från aggregatet till en specifik yta. Lite luft läcker alltid ut längs vägen och ju lägre täthetsklass kanalsystemet har desto mer luft läcker ut. Utifrån klassificeringen kan du göra beräkningar som visar på om det tilltänkta aggregatet och kanalerna kan leverera tillräckligt med luft, eller om du behöver välja ett kanalsystem med högre täthetsklass för att uppnå kraven som ställs i projektet. 

”Man kan säga att täthetsklassen är läckfaktorn i förhållande till storlek på systemet. Det är beräknat så att B är ungefär tre gånger tätare än A, C är tre gånger tätare än B, och så vidare. De testresultat vi fick i senaste mätningen är nästan 6 gånger bättre än klass D. Men det finns ingen högre klass än D.” säger Johan glatt. Att få såhär bra resultat på RISEs tester är ett kvitto på att den utveckling som Bevego investerat i sina rektangulära kanaler varit framgångsrik.

https://slussen.azureedge.net/image/79/Vecka_5_Trycktest_ventilation_BevegoNytt_bild_3.jpg

Grafen visar resultatet av testerna i Bevegos anläggning i Älvsjö, jämfört med kraven för täthetsklass B, C och D. 

Konstant utveckling av kvalitet

När testerna ska utföras monteras kanalsystemet ihop på golvet i tillverkningen. Johan beskriver det som en labbmiljö, och påpekar att ventilationsmontörer har andra förutsättningar när kanalerna ska monteras i tak och trånga utrymmen. Det är en faktor som kan komma att påverka den täthet som faktiskt blir i verkligheten. 

”Nu vill vi ju fortsätta att utveckla våra produkter, det finns alltid saker att förbättra. Det skulle till exempel kunna vara att hitta sådant som kan underlätta ytterligare för montörerna. Montörerna ska ju upp i taket och greja, det är en annan sak jämfört när vi monterar på golvet. Det är ju fantastiskt att vi nått ett så här bra resultat. Nu kan vi nörda ner oss i småsaker, som hur saker och ting ser ut. Till exempel hur det är kittat och hur man har satt nitarna.” säger Johan. 

Marknadens tätaste rektangulära kanaler

”Vi har förmodligen marknadens tätaste kanaler och det är ett jättebra utgångsläge för våra kunder och beställare. Vi har jobbat med utveckling på ett eller annat sätt hela tiden, både när det gäller kvalitet och monteringsanvisningar. Vi har vissa kvalitetstal som vi mäter varje månad, och får vi till exempel in en reklamation har vi en åtgärdsplan för det, både för att bemöta kunden på allra bästa sätt och för att själva lära oss något av situationen. Nu ska vi först tala om för alla inblandade att de har gjort ett otroligt bra jobb med våra rektangulära kanaler! Sedan ska vi utvärdera resultatet från testerna i detalj. Och nästa år ska vi vara lika bra!” avslutar Johan.


 Dela     Tillbaka  

Närproducerat i norr när VentCenter öppnar i Luleå

2024-05-20

Den 29 maj invigs Bevegos nya VentCenter i Luleå som blir Bevegos första produktionsanläggning i Region Norr! Den stora satsningen på ventilation i regionen innebär ökad service och flera fördelar för Bevegos kunder.


Ventilation Arbetsmarknad

EPD på rektangulära kanaler ger unikt erbjudande

2024-05-10

Nu kompletteras Bevegos rektangulära kanalsystem Altech med EPD vilket ger ytterligare konkurrensfördelar. Bevego får med detta en unik position på marknaden när man kan erbjuda både cirkulära och rektangulära kanalsystem för ventilation med EPD.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gör ett smart drag som fastighetsägare

2024-04-10

Att renovera och effektivisera ett äldre ventilationssystem kan innebära stora vinster för en fastighetsägare. Nu har Svensk Ventilation dragit igång kampanjen Smart Drag för att sprida kunskap om energieffektivisering.


Ventilation Energieffektivisering

Innovativt spjäll gör det lätt att göra rätt

2024-03-22

Det nya brand-/brandgasspjället Optimus 60 har många fördelar! För att öka kunskapen om produkten bjöd Bevego i Mölndal in sina kunder till lunch och teknisk genomgång med Niklas Johansson från Bevent Rasch.


Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Swegon och Bevego samarbetar på vägen

2023-09-29

Swegon roadtour besöker flera av Bevegos filialer i höst! I deras trailer ligger fokus på CASA-sortimentet, ventilationsaggregat för villor och lägenheter. Stefan Nilsson på Swegon berättar mer om samarbetet här!


Ventilation

Plåt och ventilation: Stor satsning på rekrytering

2023-09-22

Att det saknas utbildade plåtslagare och ventilationsmontörer är ett stort hinder för branschen. Plåt & Ventföretagens satsning Kompetens25 har som mål att öka antal sökande till branschens utbildningar med 25 % till januari 2025.


Ventilation Arbetsmarknad

En frisk fläkt för sköldpaddor på Nordens Ark

2023-06-22

SköldpaddsArken är en av Nordens Arks senaste satsningar i bevarandet av utrotningshotade djur. Bevego har haft äran att leverera ventilationen.


Ventilation Referensprojekt

Gigantiska aggregat för gigantisk gymnasieskola

2023-06-22

Till den 18 300 kvm stora gymnasieskolan i Enköpings kommun har Ehlin & Larsson valt att beställa ventilationsaggregat från Komfovent, genom Bevego. Läs om de sju gigantiska aggregaten, och hur det är att arbeta i en byggnad helt i trä!


Ventilation Referensprojekt

En korrosivitetsklass som ställer höga krav

2023-05-17

När Thed Nilsson på VentPartner besöker ett badhus lägger han märke till detaljer, som till exempel om en skruv på en armatur har rostat. Det är en vana (eller ovana) som uppstår när man arbetar med ventilation i badhus.


Ventilation Referensprojekt