Underhållsfria dysdon och injektdon från ACP

2016-10-03 ACP Luftbehandlingsprodukter AB

Underhållsfria dysdon och injektdon från ACP


ACP har underhållsfria tilluftdon med all luft genom hål eller dysor. Luften fördelas jämnt utmed hela donens längd och ger en jämn fördelning med perfekt omblandning och låga hastigheter i vistelsezon.

Det viktigaste i många lokaler är användbar yta. Med all ventilation och värme
från tak frigörs maximalt med golvyta. Då är det viktigt att få ner värmen till golvet, ibland från väldigt höga takhöjder med stora luftmängder.

För att kunna ventilera över långa kastlängder behövs rätt tryck i donen och hög utgångshastighet genom dysorna. När vi dimensionerar beräknar vi donens kastlängd och lufthastighet i vistelsezon för att garantera bibehållen komfort i alla lägen. Vare sig det gäller ventilation, kyla eller värme garanterar vi alltid funktionen.

Genom att donet agerar som en tryckkammare får vi jämn fördelning av luften utmed hela donets längd, från början till slut. I vissa fall sträcker sig ett enda don över 100 meters längd och ger ändå 100% jämn luftfördelning

För högre takhöjder kan man använda våra 12, 18, 24 eller 48 mm dysor för att få ner luften till vistelsezonen, även för värme och kyla. Vår 48 mm dysa är dessutom ställbar 30° i alla riktningar för önskad riktning.

Med injektdon och dysdon från ACP kan du försäkra dig om total omblandning i lokalen. Vi optimerar kastlängden för lokalens utformning. Donen förses med dragkedja var 5:e meter och varje donstycke kan anpassas. Du får en total omblandning och välfungerande ventilation i hela lokalen.

För att punktventilera eller få en deplacerande, underhållsfri ventilationslösning i vistelsezon kan man med fördel använda sig av ACP vertikala don med hål eller dysor. Hålbilden bestäms efter lokalens förutsättningar. Don som placeras utmed en vägg kan ha hål 180° och don som ska ge lite kastlängd samtidigt som man vill ha låga hastigheter i närzonen kan förses med hål på nedersta delen och dysor på översta för att dragfritt ventilera ett större område. Dessuom får du en lösning som är stryktålig.


Läs mer på vår hemsida
 Dela     Tillbaka  

Besök ACP på Nordbygg A20:50

2024-04-19

Du träffar oss på årets Nordbygg 23-26 april i monter A20:50. Vi kan hjälpa dig med anpassade tilluftsdon i nya projekt och smarta lösningar vid ombyggnation.


Ventilation Värme Kyla Nordbygg

Prisvärd ventilation med ACP textildon

2023-08-11

Textildon erbjuder kostnadseffektiva lösningar för att säkerställa optimal ventilation. Smarta, anpassade lösningar för dina behov.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Tvättbara tilluftdon från ACP

2022-11-09

För en ren och fräsch inomhusmiljö kan du använda ACPs textildon, en tvättbar lösning för hygieniska miljöer.


Ventilation Värme Kyla Produktnytt & kataloger

ACP levererar Dysdon och Textildon på Vattenhuset

2017-04-03

Nybyggda Vattenhuset i Ängelholm är ett av Sveriges modernaste badhus och har Dysdon och Textildon från KE Fibertec som ger en perfekt omblandning dragfritt i lokalen, kondens- och korrosionsfritt.


Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Textildon för komfortventilation

2016-05-23

Laserskurna hål för minimalt underhåll - Vid väldigt låg inblåsningstemperatur kan det vara en fördel att kombinera med laserskurna hål för att få en viss omblandning och undvika kallras under donet.


Ventilation Kyla Energieffektivisering

Träffa ACP på Nordbygg!

2016-04-04

ACP firar 25 år och visar upp våra stoltaste och senaste projekt. Besök vår monter på Nordbygg, A34:50.


Ventilation

Smart ventilation i bilhallar

2016-02-08

ACP levererar tilluftsdon till flertalet stora lokaler, såsom industrilokaler, lagerhallar, mässhallar, simhallar, sporthallar och bilhallar. Till bilhallar används främst injekt- eller dysdon. Vi dimensionerar den bästa lösningen för er lokal.


Ventilation Referensprojekt

Dysdon och textildon på Nordens största multisportarena

2015-11-30

Prioritet Serneke Arena är Nordens största multisportarena med en stor fotbollshall, två handbollshallar och ett Nordic Wellness-gym. Samtliga lokaler har dysdon och textildon från ACP.


Ventilation Referensprojekt

Textildon för snygg interiör och effektiv ventilation

2015-08-24

Med stundom begränsade takhöjder och oftast låga inblåsningstemperaturer, sätter samlingslokaler (och kontor) högsta krav på lufthastigheter. Textildon tillför en dragfri och jämn fördelning av stora luftmängder i samlingssalar.


Ventilation