Air-Site erhåller aggregatorder till Islands högsta byggnad

2017-12-15 AirSite AB

Air-Site AB har erhållit en order innehållande luftbehandlingsaggregatet [email protected] i utomhusutförande. GreenMaster-aggregatet skall placeras på taket av byggnaden Smáratorg Tower i staden Kópavogur, Island. Byggnaden, som uppfördes mellan 2005-2008, är Islands högsta byggnad och Air-Site är stolta över att ha fått förnyat förtroende att leverera ytterligare luftbehandlingsaggregat till Island.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/45965/Smaratorg_AHU.png

Om Air-Site
Air-Site är ett svenskt företag som utvecklar ventilationsprodukter för flerfamiljshus, lokaler och teknikrum. Våra kompetensområden är frikyla, luftbehandlingsaggregat, frånluftssystem samt presentation- och övervakningssystem. För maximal energibesparing behövs bra material och genomgående hög standard i alla produktionsled. Styrkorna kvalitet, expertis och närhet är några av anledningarna till att så många husägare väljer våra ventilationssystem.

Eurovent
Air-Sites luftbehandlingsserie GreenMaster tilldelades den respekterade branschmärkningen Eurovent i november 2017. Märkningen EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE innebär att data i aggregatvalsprogrammet Air-Site GreenMaster Application är att lita på.

 

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/45965/Eurovent-GreenMaster.png


 Dela     Tillbaka  

GreenMaster Application

2022-10-20

Läs mer om nyheterna i dimensioneringsprogrammet som kan förenkla arbetet i ditt nästa projekt.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Arbetar du för en hållbar framtid? Det gör vi!

2022-09-27

Vi är stolta över den prestanda vårt luftbehandlingsaggregat GreenMaster XXL levererar. Se filmen om innovationen som gör AirSite till fastighetsägarens självklara val.


  Ventilation Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram

Effekt och energieffektivitet i världsklass!

2022-04-25

Nu kan vi äntligen presentera vår nya film som visar de fantastiska egenskaperna hos vårt GreenMaster XXL-aggregat.


  Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

Referensprojekt Stena Fastigheter Ekebäckshöjd

2022-03-01

I det nya kvarteret Ekebäckshöjd i Högsbo levererar NIBE AirSite luftbehandlingsaggregaten till de 750 lägenheterna samt butiker och lokaler enligt fastighetsägaren Stena Fastigheters önskemål.


  Ventilation Referensprojekt

NIBE AirSite om avfrostning

2018-10-08

Det är fastställt att den Globala uppvärmningen sker på grund av ökat koldioxidtillskott som ett av de största skälen. Att spara energi är därför en av de viktigaste åtgärderna som vi står inför.


  Ventilation

NIBE AirSite AB - Licensed to ventilate

2018-10-03

NIBE AirSite växer och nu har vi med Nibes fastighetssäljare på tåget som en del i säljorganisationen. Kontakta oss gärna för att få ett besök. På bilden syns ett urval av våra produkter. Besök www.nibeairsite.se eller kontakta oss på 031-311 32 00.


  Ventilation

NIBE AirSite ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015

2018-08-16

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller organisation. Ända sedan starten 2007 har NIBE AirSite arbetat på ett systematiskt och noggrant sätt med kvalitet som högsta prioritering.


  Ventilation

NIBE AirSite till ExpoVent i Skåne 4-6/9

2018-08-14

Den 4-6:e september visar NIBE AirSite FTX-aggregatet GreenMaster-XXL på ExpoVent i Skåne. Det blir extra roligt att få presentera Andreas Wackenfors.


  Ventilation Värme

NIBE AirSite till ExpoVent Mälardalen v. 22

2018-05-25

På tisdag, onsdag och torsdag kommer NIBE AirSite till ExpoVent och är redo att visa våra ventilationsaggregat, diskutera lösningar, gå igenom aggregatvalsprogrammet och mycket annat.


  Ventilation Värme