Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13 Automatikprodukter AB

https://slussen.azureedge.net/image/4525/ozone940_250.gif

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO). 

Kolmonoxid (CO) är en giftig, luktfri gas. Om det inandas kommer det att förskjuta syre från hemoglobinmoleki vårt blod och leda till allvarlig handikapp eller till och med död.

Det är ett av de "kriterier" föroreningar som mäts i luften.

 

Var kommer det ifrån?

Utomhuskällor

Kolmonoxid finns naturligt vid låga koncentrationer i atmosfären från vulkanisk aktivitet och skog samt bränder.
CO produceras från partiell oxidation av kolhaltiga föreningar i situationer där det inte finns det tillräckligt med syre för att producera koldioxid. Huvudkällan för utomhus CO är förbränningsprocesser från
transport och industriell verksamhet.

https://slussen.azureedge.net/image/4525/I_6990_newsLineImage_597278.jpg

Inomhuskällor

Bristande bränslestorkningsapparater som ugnar, spisar, vattenkokare och gasvärmare kan alla ledatill kolmonoxidläckor i områden som ockuperas av människor.

 

Industriella användningsområden

Kolmonoxid är mycket viktig i industrin eftersom den är en föregångare till ett antal viktiga organiska kemikalier. CO-gas har olika nischapplikationer inom kemi-, livsmedels-, medicinsk- och halvledarindustrin.

 

Hur vi mäter det

I det bärbara eller stationära detektorer mäter vi kolmonoxid med antingen en gaskänslig halvledare eller en gaskänslig elektrokemisk sensor.

 

https://slussen.azureedge.net/image/4525/Avgasror_Carbone_Monoxid.jpg 

 

www.automatikprodukter.se/index_products_gas_co_elite_se.htm


 Dela     Tillbaka  

Spjällmotorer och ventilställdon explosionsklassad miljö

2019-03-25

Hos oss hittar Du ATEX-manöverdon för ventilationsspjäll, brandspjäll och reglerventiler för byggnadsautomation, kemiska, farmaceutiska, industriella och offshoreinstallationer i farliga områden zoner 1, 2 och 21,22.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Soprumsaggregatet ACU GARB renar luften gör den bakteriefri

2019-01-30

Fastighetsägare undviker nu klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Det första intelligenta ventilställdonet

2019-01-28

För snabb injustering och ingen kalibrering krävs. En intern lysdiod indikerar ställdonets status för drift och fel. Speciellt lämpad för alltmer populära 5,5 mm slaglängds sätesventiler.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26

Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.


  Ventilation Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


  Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger

Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


  Kyla Produktnytt & kataloger