Den intelligenta M-bus-datacentralen

2019-01-08 Sauter Automation AB

Det intelligenta M-Bus datacentret underlättar konfigurationen, driften och övervakningen av ett M-Bus-system som kompletta system med modern, kundvänlig drift. Tack vare den integrerade webbservern kan enheten fjärranslutas via en nätverksanslutning och förbrukningsdata kan samlas in på många olika sätt.

Som efterföljare för det beprövade AMBUS® Net M-Bus datacentret automatiserar det nya webbaccepterade AMBUS® Link M-Bus datacentret mätning och garanterar felfri kontinuerlig samling av energi- och konsumtionsdata för efterföljande analys och fakturering. Det gör energiförbrukningen transparent och identifierar potentiella besparingar. Konsumtionsdata kan analyseras från vilken som helst dator eller mobilenhet. På grund av den integrerade datautvärderingen (webbservern) krävs ingen M-Bus-läsprogram. Integration i ett överordnat BACnet / IP-system kan implementeras praktiskt taget utan konfiguration. AMBUS® Link innehåller därför lösningen för enkel integration.

Systemdesign

I huvudsak består AMBUS® Link av ett TCP / IP-gränssnitt med integrerad M-Busnivåkonverterare, som kombinerar funktionerna i en M-Bus-datalogger och M-Bus-läsprogram inom en enhet. Alla energimätare (t.ex. vatten, värme, el och gas) med ett M-Bus-gränssnitt enligt EN 13757-2, -3 (tidigare EN1434-2, -3) är anslutna med hjälp av en tvåtrådsanslutning. De uppmätta värdena och förbrukningsvärdena arkiveras i en SQL-databas. Exempelvis mäts in- och utetemperaturen med två temperaturgivare. Operativsystemet för AMBUS® Link M-Bus datacenter har en modulär struktur och kan enkelt rymma funktionella tillägg. Firmware uppdateras kontinuerligt (nya funktioner eller kompatibilitet med M-Bus-energimätare) och kan uppdateras via det grafiska användargränssnittet.

De anslutna M-Bus-energimätarna och deras uppmätta värden mappas automatiskt i BACnet-objekt och kan omedelbart läsas via BACnet / IP. Lösningen har alla moduler som kan läggas till, vilket möjliggör att energi och underhåll utförs effektivt. Användare kan visa konsumtionsläsningar och KPI i diagram och instrumentpaneler. De olika vyerna är organiserade och kan direkt väljas i fastighet, energi och användardefinierade navigationsstrukturer.

BACnet/IP Gateway

AMBUS® Link är en idealisk systemkomponent för integration i ett BACnet / IP-nätverk. Så snart en M-Bus-enhet har registrerats med (läs in) AMBUS® Link, kan den omedelbart läsas via BACnet / IP. AMBUS®-länken visar sedan ett enhetobjekt för själva AMBUS®-länken och ett enhetobjekt och en statisk lista över analoga ingångsobjekt för varje registrerad M-Bus-enhet. Integration i ett överordnat BACnet / IP-system kan implementeras praktiskt taget utan konfiguration.

 

Dataexport

Dataexport kan ske antingen via JSON eller CSV-fil

 

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö.

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader


 Dela     Tillbaka  

Välkommen till Sauter Alexander

2020-04-21

Den 20 April 2020 började Alexander Einarsson på Sauter Automation AB.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig!

2020-04-07

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig över hela världen Den senaste versionen av SAUTER: s fastighetsövervakningssystem öppnar nya möjligheter för energi- och fastighetshantering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ett smart Ställdon från SAUTER

2020-02-20

Ett smart Ställdon från SAUTER - flexibilitet i kombination med förebyggande underhåll Ett smart Ställdon gör det möjligt att reglera värme, ventilation och luftkonditionering autonomt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER produktkatalog 2020

2020-02-20

Snabbkatalogen för Styr - Regler - Övervakning - Elektronik - Flöde


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Utökning med flera Sauter-produkter i BIM-biblioteket

2020-01-29

SAUTER BIM-biblioteket har utökats och erbjuder projekterare, produktdata i digital form, våra produkter med kan integreras direkt i de digitala modellerna av fastigheter, vilket ökar detaljnivån för modellerna.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Smart Cities – Verktyg för att skapa hållbara stadsdelar

2020-01-21

Integrationen av förnybar energi, uppvärmning och energilagring samt ett kontinuerligt nätverk gör att städerna i allt högre grad kan förse sig med energi.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall

2020-01-13

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall 11-14 februari


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

FXV33* EasySwitch från Sauter

2019-12-05

FXV33* EasySwitch – Minskad energiförbrukning via flexibel återställning !


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Mobile Building Services – rumsstyrning via SAUTER Molnet

2019-11-06

Smartphone- och surfplattlösningar för lägenheter, hotell och kontorsfastigheter blir alltmer en integrerad del av dagens byggprojekt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER Vision Center 6.2:

2019-10-18

SAUTER Vision Center 6.2: användarspecifika lösningar för bättre överblick. SAUTER Vision Center 6.2 imponerar med nya funktioner och erbjuder utmärkt användarvänlighet med en helt ny dashboard, utökad energihantering och förbättrad navigering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

×