modulo 6:Kombinerar hög prestanda med IoT arkitektur

2019-03-06 Sauter Automation AB

Ny prestanda

SAUTER modulo 6 ger hittills ojämförligt prestanda när det gäller antalet datapunkter per automationsstation/PLC, minnesutrymme och bearbetningshastighet - allt detta samtidigt som du tar upp minsta utrymme i skåpet. Modulstrukturen och flexibiliteten hos modulo 6-modulerna ger anpassad prestanda till optimerade totala kostnader - från uppvärmning och klimat styrning till nätverksbaserade globalt distribuerade fastighetskluster.

SAUTER modulo 6 är baserad på BACnet / IP och integrerar alla vanliga fältbussprotokoll såsom Modbus, M-Bus, KNX, BACnet MS / TP etc. för styrning och övervakning av värme, ventilation, klimat, belysning och energi, samtidigt som man kombinerar alla system i ett stabilt, säkert övergripande system.

Inga hinder

Den traditionella separation av systemen ersätts av den nya världen av ”Internet of Things” (IoT) och molnet. Sålunda förbinder SAUTER modulo 6 med molnet och IoTs lika naturligt och säkert som med befintliga system. Via MQTT-data kan lagras automatiskt i molnet efter behov, eller kan det integreras i det lokala systemet från molnet. Cloud Services är tillgängliga för styrning, drift och projektering

Molnet ger nya möjligheter att optimera driften av byggnader. Analysen av data som användningsnivå för enheter, manöverdon och ventiler ger förutsägbar information om det förväntade livslängden. Sålunda kan underhållet planeras prediktivt med den minsta möjliga effekten på den dagliga användningen.

Tillgång när som helst, var ifrån som helst

modulo 6 ansluts via Bluetooth till en smartphone eller surfplatta. En intuitivt styrd app. möjliggör åtkomst till mätvärden, styrvariabler och systemparametrar. Som ett alternativ till smartphone-drift har modulo 6 också en lokal styrenhet (LOI) med en grafisk färgdisplay med hög upplösning. LOI är kompatibel med alla tillgängliga
I/O-moduler och erbjuder prioriterad drift oberoende av automatiseringsstationen enligt EN ISO 16484-2, samtidigt som man uppvisar mätvärden och utsignaler både numeriskt och grafiskt i realtid.

Fokus på cybersäkerhet

Eftersom fastigheter är ansluten till ”Internet of Things” och molnet är säkerheten i system och nätverk kommer det att bli en stor utmaning. SAUTER modulo 6 erbjuder integrerad nätverksseparation av Internet- och fastighetsteknik. Krypterings-, autentiserings- och åtkomstsäkerheten garanteras nu av toppmoderna teknologier. Under den närmaste framtiden kommer den nya säkerhetsstandarden "BACnet SC" (BACnet Secure Connect) att finnas tillgänglig. Modul 6 - säkerhetskonceptet bygger på den nya internationella standarden för "Cyber Security for Industrial Automation", IEC 62443, och beskriver den uppnådda säkerhetsnivån för nätverk och systemkomponenter. Vi ger också rekommendationer för ytterligare åtgärder med vilka säkerhetsnivån kan ökas.

Redo för morgondagen och dagarna där efter

Med livscykler på flera årtionden blir även den senaste tekniken i en fastighet gammal. SAUTER modulo 6 möjliggör en försiktig renovering av befintliga system. Gamla system kan uppdateras i budgetvänliga steg utan några driftavbrott. Dessutom kan redan utvecklade styr- och reglerprogram från SAUTER modulo 5 systemgenerering återanvändas. Dessa kan inte bara köras på modulo 6 men kan slutföra sina befintliga uppgifter parallellt och separat från nya program. SAUTER modulo 6 är således bakåtkompatibel med program och nätverk, integrerar sina egna och tredje part installationer och erbjuder även länken till molnet och IoT  - redo för framtiden!

 

 

Som en ledande leverantör av lösningar för fastighetsautomation teknik i gröna byggnader, garanterar SAUTER goda klimatförhållanden och komfort i en hållbar miljö. 

Som specialist, SAUTER utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta energieffektiva systemlösningar och erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att garantera energi-optimerade byggnad operation. Våra produkter, lösningar och tjänster säkerställer en hög energieffektivitet under hela livscykeln av en byggnad, från planering och byggande fram till drift, i kontorsbyggnader och administrativa byggnader, forsknings-och utbildningsinstitutioner, sjukhus, industribyggnader och laboratorier, flygplatser, fritidsanläggningar, hotell och datacenter. Med över hundra års erfarenhet och en historia av teknisk know-how, så är SAUTER en beprövad systemintegratör, med ett rykte som garanterar kontinuerlig innovation och schweizisk kvalitet. Vårt företag ger användare och operatörer med en översikt av energiflöden och konsumtionen så att de kan följa utvecklingen av sina kostnader.https://slussen.azureedge.net/image/1247/csm_SAUTER_modulo-6_GTB_BACnet_Journal_eubac_Insight_1-2019_1_181630b9e0.jpg


 Dela     Tillbaka  

Välkommen till Sauter Alexander

2020-04-21

Den 20 April 2020 började Alexander Einarsson på Sauter Automation AB.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig!

2020-04-07

SAUTER Vision Center 6.3 finns nu tillgänglig över hela världen Den senaste versionen av SAUTER: s fastighetsövervakningssystem öppnar nya möjligheter för energi- och fastighetshantering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Ett smart Ställdon från SAUTER

2020-02-20

Ett smart Ställdon från SAUTER - flexibilitet i kombination med förebyggande underhåll Ett smart Ställdon gör det möjligt att reglera värme, ventilation och luftkonditionering autonomt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER produktkatalog 2020

2020-02-20

Snabbkatalogen för Styr - Regler - Övervakning - Elektronik - Flöde


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Utökning med flera Sauter-produkter i BIM-biblioteket

2020-01-29

SAUTER BIM-biblioteket har utökats och erbjuder projekterare, produktdata i digital form, våra produkter med kan integreras direkt i de digitala modellerna av fastigheter, vilket ökar detaljnivån för modellerna.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

Smart Cities – Verktyg för att skapa hållbara stadsdelar

2020-01-21

Integrationen av förnybar energi, uppvärmning och energilagring samt ett kontinuerligt nätverk gör att städerna i allt högre grad kan förse sig med energi.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall

2020-01-13

Vi ses på ExpoStyr i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall 11-14 februari


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

FXV33* EasySwitch från Sauter

2019-12-05

FXV33* EasySwitch – Minskad energiförbrukning via flexibel återställning !


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Mobile Building Services – rumsstyrning via SAUTER Molnet

2019-11-06

Smartphone- och surfplattlösningar för lägenheter, hotell och kontorsfastigheter blir alltmer en integrerad del av dagens byggprojekt.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

SAUTER Vision Center 6.2:

2019-10-18

SAUTER Vision Center 6.2: användarspecifika lösningar för bättre överblick. SAUTER Vision Center 6.2 imponerar med nya funktioner och erbjuder utmärkt användarvänlighet med en helt ny dashboard, utökad energihantering och förbättrad navigering.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

×