Vår doktorand nu licentiat

2019-05-10 REPUS Ventilation AB

https://slussen.azureedge.net/image/664/Harald_2.jpg

REPUS® Ventilation AB är mycket stolta att doktorand Harald Andersson klarade sin licentiatexamen igår den 9:e maj på Högskolan i Gävle.

Harald presenterade sitt arbete ”Numerical and experimental study of confluent jets supply device with variable air flow” för examinator, professor Jens Fransson och opponent teknologie doktor Fredrik Karlsson. Handledare är professor Bahram Moshfegh.

Arbetet går ut på att han undersökt hur luftstrålarna från en REPUS® dyskanal samverkar och detta vid VAV – variabelt flöde. Sammanfattningsvis kan man säga att genom dysans unika egenskap som utnyttjar luftrörelsen (dynamiskt tryck) så får man en mycket jämn fördelning av luften även vid
kraftigt reducerade flöden.

Haralds arbete fortgår och skall utmynna i en avhandling i ämnet om något år.

För mer info kontakta:
Mattias Kranz, VD
REPUS Ventilation AB
0734-324635


 Dela     Tillbaka  

Repus har ny hemsida!

2020-06-08

Repus är glada att kunna presentera sin nya hemsida. Där hittar du nu enkelt AMA-texter till olika typer av dyskanaler och deplacerande don.


  Ventilation

Nu finns REPUS nya plugin till MagiCAD

2019-10-23

Vi har utvecklat plugin för alla våra dyskanaler. Nu även med 3D geometri när du exporterar.


  Ventilation Produktnytt & kataloger Projekterings- & förvaltningsprogram

REPUS levererar till skola i Nyköping

2019-01-10

Till Gripenskolan i Nyköping levererade REPUS dyskanaler där undertaket endast behövde sänkas 100 mm. Har du liknande projekt med akustikplattor där det är svårt att hitta en bra och energieffektiv lösning så kontakta oss via www.dyskanal.se.


  Ventilation Referensprojekt

×