Hållbart byggande i Västerås visar vägen

2021-05-25

Två flerbostadhus i Notuddsparken, Västerås är nu certifierade för FEBYGuld. Det borgar för mycket låga energikostnader under byggnadernas hela livstid. Men Bright Livings vision för hållbart byggande har många dimensioner.


  Värme Energieffektivisering Referensprojekt

Strama upp bidragsförslaget till e-spar i flerbostadshus

2021-04-28

Regeringens remiss om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus är för lågt ställda och kommer främst leda till konvertering med värmepumpar och installation av solceller. Dessa behöver inte bidrag och de förvärrar effektbristen.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram Isolering

Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell

2021-01-27

I Arenastaden färdigställs nu Comfort Hotel Solna, Skandinaviens första plushushotell. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Högeffektiv byggnad för psykiatri

2021-01-12

Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt

Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

2020-05-05

FEBY Videopresentationer nr 1. Eksta Bostads. Våra erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektiva byggnader. VD Christer Kilersjö (40 min). Videolänk: https://youtu.be/WSduExPd__k


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

2019-12-16

Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, har lagt till en klassning; FEBY Guld Plushus. Det nya tillskottet utgår från byggnader som klarar kraven för FEBY Guld och som därtill kan balansera inkommande energi med utgående energi på årsbasis.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Solvärme & solenergi

FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Bryssel

2019-11-21

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.


  Allmän

Skapa teknikneutrala byggregler

2019-09-05

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energimålen.


  Allmän

Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar problem

2019-05-22

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).


  Ventilation Värme El Energieffektivisering

Forum för Energieffektivt Byggande - årsmötet i Lund

2019-04-24

Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades.


  Värme Energieffektivisering Referensprojekt