EnergiNätverk Sverige - EnergiPuls den 30/8

2019-08-13 EnergiNätverk Sverige

Räcker kapaciteten i elnäten?

Vi hör dagligen om hur bristande kapacitet i elnäten begränsar möjligheterna för nya industrietableringar och nya bostadsområden. Hur ser det ut egentligen? Vilka är problemen och vilka är lösningarna?

Välkommen till en energipuls där vi reder ut begreppen och diskuterar vilka utmaningar elnäten står inför.

Talare:        Henrik Bergström, Ellevio och Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

Tid:              30 augusti kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

Plats:           Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

 

Sista dag för anmälan är den 27 augusti

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Anmäl dig här!


 Dela     Tillbaka  

EnergiPuls den 29 maj – Elektrifiering av transporter

2019-05-12

EnergiPuls den 29 maj – Elbilar och elektrifieringen av transporter i Stockholm.


  El

EnergiPuls den 3 maj - Cirkulär ekonomi

2019-04-10

EnergiNätverk Sverige bjuder in till frukostseminarium om cirkulär ekonomi.


  Allmän

EnergiNätverk Sverige - Nätverksträff den 23 april

2019-04-10

Hur får vi igång marknaden för solvärme?


  Allmän

EnergiPuls den 8 mars - Real Estate Core

2019-02-21

Gemensamt språk för fastighetsinformation ger framtida möjligheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

EnergiNätver Sverige - Nätverksträff den 6/12 om smarta hem

2018-11-23

Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat smarta hem och smarta system.


  Allmän

EnergiPuls den 30 november

2018-11-14

IT-säkerhet i energibranschen Hur rustad är energibranschen för att klara säkerheten i en uppkopplad värld ?


  Allmän

EnergiPuls den 25 oktober

2018-10-17

Ta del av resultaten från utredningen om hinder och lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.


  Allmän

EnergiNätverk Sveriges höstkonferens den 9 november 2018

2018-10-12

EnergiNätverk Sveriges höstkonferens 2018 arrangeras den 9 november i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Tema för konferensen är de energipolitiska målen och hur de hanteras på nationell, regional respektive lokal nivå. Vi önskar varmt väl


  Allmän

EnergiPuls 27/11 - Hållbara och smarta byggnader

2015-11-17

Vilka frågor skall man fokusera på? Missa inte chansen att få höra Ulf Gustavsson, affärsutvecklare på ÅF, belysa branschens utmaningar samt även ge svar på några av de aktuella frågorna kring hållbart byggande.


  Allmän