Hur vi hanterar COVID-19 situationen

2020-03-20 Eco Scandic Oy

På grund av den rådande situationen med Covid19 har vi på Eco Scandic vidtagit förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen. Situationen har inneburit övning för att arbeta på distans och har även gett oss lite mer tid att utveckla vårt arbetet inom företaget.

Produktionen kan ändå fortsätta som vanligt och det finns ännu god tillgång på köldmedier i vårt lager. Det finns heller inga hinder att skicka ut eller in återtagningscylindrar.

Vid eventuella frågor eller begäran om att sälja begagnat köldmedium, kontakta vår Regionchef för Sverige.

 

[email protected]

+46707538305


 Dela     Tillbaka  

Köldmediumregenerering en garanti för 2020 och efter

2019-11-11

Nu börjar det hårda stoppet för R404A att närma sig och så småningom följer andra HFC-köldmedier efter. Tyvärr har vi ännu ett underskott på arbetskraft för en total omställning till en grön kylmaskinsflotta. Vad finns det då för alternativ till den?


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

×