Kamstrup gör omfattade investeringar

2020-03-23 Kamstrup AB

https://slussen.azureedge.net/image/4932/kamstruphk.png

Det danska teknologiföretaget Kamstrup avslutade 2019 med en omsättning på 2,4 miljarder danska kronor (320 miljoner euro), vilket är på samma nivå som föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 207 miljoner danska kronor (28 miljoner euro) – en förväntad nivå då Kamstrup valt att göra omfattande investeringar i produkt- och marknadsutveckling. Samtidigt gör Kamstrup stora investeringar för att stärka den interna grunden – system, processer och kompetenser, vilket rustar företaget för ytterligare tillväxt globalt.

Flera projekt slutfördes under 2019, däribland ett samarbete med Radius där det installerades 1 miljon fjärravlästa elmätare i Köpenhamnsområdet och delar av Själland, vilket gör detta till norra Europas största utrullning av en smart mätningslösning.

”Vi har framgångsrikt slutfört vårt största projekt någonsin och vi fortsätter att ansvara för driften av 1 miljon mätare i flera år framöver. Projektet har ett totalt värde av 1,8 miljarder danska kronor (241 miljoner euro), av vilket huvuddelen har haft en avsevärd inverkan på vår omsättning under de senaste tre åren. Detta kommer självklart återspeglas i de finansiella rapporterna”, säger Kamstrups VD Kim Lehmann. 

Ökad försäljning av globala projekt

Hög efterfrågan på digitala mätningslösningar för både energi och vatten fortsätter att driva på efterfrågan och detta syns även i antalet nya beställningar. Kim Lehmann utvecklar: 

”Vi är nöjda med att vårt fokus på att expandera företaget globalt återspeglas i en tillväxt på mer än 11% på orderingången under 2019 jämfört med 2018. Tillväxten kan ses inom alla våra verksamhetsområden och kommer främst från marknader såsom Tyskland, Nederländerna, Sydafrika, Sverige och inte minst USA.” 

Investeringar i innovation

Kamstrup vill även i fortsättningen hålla sig i framkant av den teknologiska utvecklingen och investerar därför mer än 13,5 % av företagets omsättning i att utveckla nya lösningar. Det är en nivå som motsvarar en investering i nivå med företag som Google och Microsoft. Med samma höga ambition för investeringar under 2020 förväntar sig Kamstrup ett lägre resultat nästa år, även omsättningsmässigt. 

”Vi investerar kraftigt i framtiden och under de kommande åren kommer vi att göra ytterligare investeringar i innovation och i att förbättra vår organisation så att vi är rustade för tillväxt. Vi ser ständigt exempel på hur våra digitala plattformar, produkter och tjänster skapar verkligt värde för våra kunder och samhället, och därmed är det fortfarande vår ambition att inom 8-10 år ha en omsättning på 10 miljarder danska kronor. Det kräver fokuserad strategi och hårt arbete, men Kamstrup har potentialen", säger Kim Lehmann. 

Det är värt att notera att företaget expanderade med nästan 100 nya tjänster år 2019, bland annat inom försäljning och utveckling. 

Internationell expansion

Idag står internationell export utanför de nordiska länderna för nästan 30 % av Kamstrups totala omsättning. Målet är att marknader utanför den nordiska regionen ska stå för minst 75 % av den totala omsättningen inom 8-10 år, utan att marknadsandelarna i de nordiska länderna minskar. 

”Vi har ett bra samarbete med de danska bolagen och med resultaten vi kan se i Danmark ligger vi långt före när det gäller energieffektivitet och minskad vattenförlust. Det finns stor potential för våra lösningar att göra positiv skillnad i många andra delar av världen. USA står inför stora utmaningar inom vattensektorn och är samtidigt världens största marknad för intelligent vattenmätning. Även i Asien upplever vi både intresse och mognad för att digitalisera försörjningen och detta är orsaken till att vi valde att öppna ett regionalt kontor i Malaysia år 2019", säger Kim Lehmann. 

Förutom kontoret i Malaysia, har Kamstrup även öppnat ett kontor på Irland samt utökat sina produktionsanläggningar i USA med det dubbla  - både vad det gäller storlek och automatisering.

Länk till årsrapport


 Dela     Tillbaka  

Träffa oss på Distributionsdagarna idag och imorgon

2020-01-22

Vi kommer att visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence som är en innovativ analysplattform som använder de data du redan har för att diagnostisera ditt distributionsnät och effektivt lokalisera eventuella värmeförluster.


  Värme

”Lyssnande” vattenmätare nytt vapen mot vattenförluster

2019-12-02

Vattenförlusterna i Sveriges kommuner är stora och jakten på att hitta läckor är en tidskrävande uppgift med stora kostnader. Söderhamn är en av de första kommunerna i landet att testa en ny ultraljudsteknik som gör det möjligt att upptäcka läckor.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ska du till konferensen Fjärrvärmecentraler & Energimätare?

2019-10-21

Välkommen att besöka Peter Kontturi och Roine Strömberg från Kamstrup som kommer att finnas på plats på konferensen Fjärrvärmecentraler och Energimätare på Radisson Blu Arlandia för att bland annat visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence.


  Värme

Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

2019-07-01

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Vattenguiden - för dig som granskar vattensituationen

2019-06-27

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige Här är några användbara till dig som vill veta mer om vattensituationen i din kommun.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Kamstrup i Almedalen

2019-06-26

Kamstrup i Almedalen: Kan digitalisering och smarta elnät lösa effektbristen?


  Allmän

Kamstrup ställer ut på Vattenstämman i Örebro

2019-05-13

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Tyvärr går alldeles för mycket av vårt rena vatten idag förlorat på grund av läckage som en följd av otäta ledningsnät.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Vi ses väl på Elfack 7-10 maj?

2019-04-24

Trygg och säker energi är nyckeln till det hållbara samhället. Framtidens energisystem bygger vi tillsammans, så kom förbi vår monter för att diskutera branschens utmaningar och titta på de lösningar som skapar en hållbar försörjningsverksamhet.


  El

Ska du besöka konferensen Rörnät & Klimat 26-27 mars?

2019-03-18

I så fall är du varmt välkommen till vår miniutställning där vi kommer att diskutera hur vi kan hjälpa dig att minska vattenförlust med hjälp av smart mätning.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×