Kamstrup och Avance Metering inleder strategiskt samarbete

2020-06-26 Kamstrup AB

https://slussen.azureedge.net/image/4932/PartnershipAvanceKamstrup_1200x627_NY.png

Kamstrup och Avance Metering ingår ett strategiskt partnerskap för att skapa mer hållbara och flexibla lösningar för elnät, fjärrvärme och vatten. Partnerskapet kommer att hjälpa gemensamma kunder att få ut mer nytta i verksamheten från de stora mängder data som Kamstrups mätarlösningar genererar. Genom de två företagens strategiska produktsynergier kan kunderna nu utvinna mer värde från sin mätdata, till exempel genom att underlätta övergången från gamla till nya intelligenta mätsystem.

Långsiktig hållbarhet har alltid varit viktigt för elnätsföretag, fjärrvärme- och vattenbolag. Det strategiska samarbetet mellan Kamstrup och Avance Metering som nu har inletts ger de båda leverantörerna möjlighet att garantera en flexibel och framtidssäker lösning, utan kompromisser. Den senaste generationens smarta elmätare från Kamstrup kommer att kunna utnyttjas fullt ut i Avance applikationer Collection Manager och Vision, samtidigt som gamla mätare kan fortsätta fungera som vanligt tills det är dags att byta ut dem. På så sätt kommer bolagens kunder få en mer kostnadseffektiv övergång till nästa generations mätsystem, utan negativ inverkan på kunderna.

 Kamstrups långa erfarenhet av såväl högkvalitativa mätare som komplexa implementeringsprojekt och mätarutrullningar i kombination med Avance Meterings unika expertis inom kommunikationsprotokoll och användarvänlig programvara ger helt nya möjligheter för kunder i Sverige men också i andra europeiska länder.

 ”Våra kunder kommer att få ett mer robust leverantörssamarbete”, säger Henrik Mørck Mogensen, direktör för Kamstrups eldivision. ”Dagens komplexa lösningar måste kunna utvecklas över tid för att möta framtidens marknadsmässiga och reglermässiga krav, men också stödja våra kunders ökande behov av att utnyttja det fulla värdet i de ofantliga mängder mätvärden man nu har tillgängliga, i sin strävan att skapa nytta för sina kunder.”

 ”Avance Metering är ett renodlat mjukvaruföretag. Vårt långsiktiga löfte till våra kunder i Norden är att fortsätta fokusera på att leverera mjukvara till energibranschen.”, säger Mats Ekelund, VD för Avance Metering. ”Samarbetet med Kamstrup är ett svar på våra gemensamma kunders önskemål och krav på starkare och mer långsiktiga samarbeten. Detta säkerställer att de kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att oroa sig för att mätarlösningen inte fungerar när ändringar görs i enskilda delar.”

 Kamstrup är en världsledande tillverkare av systemlösningar för smart energi- och vattenmätning. Genom vårt ledarskap, expertis och passion för partnerskap, tänker vi alltid framåt när det gäller att skapa en ljusare energiframtid; en som förbättrar resultatet för varje kund, samtidigt som man skapar ett beständigt värde för de samhällen som våra kunder betjänar.

 Avance Metering utvecklar mjukvara för systemoperatörer inom energibranschen. Vi erbjuder användarvänliga lösningar för att samla in, analysera och integrera mätvärdesdata och händelser från el-, värme-, gas- och vattenmätare. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för energibranschen i Norden.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

 Henrik Mørck Mogensen, SVP Electricity Division, Kamstrup [[email protected], +45 89 93 10 00]

 Mats Ekelund, VD, Avance Metering [[email protected], +46 702 882 060]


 Dela     Tillbaka  

Delad infrastruktur leder till lägre kostnader

2020-06-24

Senast 2024 måste alla elmätare bytas ut till smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav. Nässjö Affärsverk (NAV), Eksjö Energi, Njudung Energi och Vimmerby Energi & Miljö har gått samman för att få en kostnadseffektiv lösning.


  El Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Lösning levererade värde redan från dag ett

2020-05-28

Söderhamn Nära gick från ett dyrt, tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering, till en ny lösning för akustisk läckagedetektering med möjlighet att prioritera sina insatser.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Kamstrup gör omfattade investeringar

2020-03-23

Kamstrup gör omfattade investeringar i utveckling och nya marknader.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El

Träffa oss på Distributionsdagarna idag och imorgon

2020-01-22

Vi kommer att visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence som är en innovativ analysplattform som använder de data du redan har för att diagnostisera ditt distributionsnät och effektivt lokalisera eventuella värmeförluster.


  Värme

”Lyssnande” vattenmätare nytt vapen mot vattenförluster

2019-12-02

Vattenförlusterna i Sveriges kommuner är stora och jakten på att hitta läckor är en tidskrävande uppgift med stora kostnader. Söderhamn är en av de första kommunerna i landet att testa en ny ultraljudsteknik som gör det möjligt att upptäcka läckor.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ska du till konferensen Fjärrvärmecentraler & Energimätare?

2019-10-21

Välkommen att besöka Peter Kontturi och Roine Strömberg från Kamstrup som kommer att finnas på plats på konferensen Fjärrvärmecentraler och Energimätare på Radisson Blu Arlandia för att bland annat visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence.


  Värme

Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

2019-07-01

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Vattenguiden - för dig som granskar vattensituationen

2019-06-27

Vattenbristen har blivit ett återkommande problem i Sverige Här är några användbara till dig som vill veta mer om vattensituationen i din kommun.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Kamstrup i Almedalen

2019-06-26

Kamstrup i Almedalen: Kan digitalisering och smarta elnät lösa effektbristen?


  Allmän

×