RECs klimatåtgärder under 2020

2021-02-15 REC Indovent

Inför varje år sätter REC upp mål för olika klimatåtgärder som skall göras under året. 
Under 2020 genomfördes följande åtgärder:

 

 • Börjat mäta, sätta mål och följa upp RECs klimatavtryck/anställd.
  (Startåret 2019 uppmättes 4,9 ton CO2/anställd, 2020 sänktes detta till 3,5 CO2/anställd).
 • Startar igång ett internt miljöarbete, sker inom 6 st miljöinitiativ.
 • Nytt affärsområde Solel – Temovex Solar
 • Sänkt energiförbrukningen på huvudkontoret i Mölndal med 27% jämfört med helåret 2019 (ex ny vvx central, bytt till LED belysning, ny styrning på pumpar & fläktar).
 • Infört ny tjänstebilpolicy att RECs SAMTLIGA tjänstebilar skall vara Miljöbilar (Varav 5 av 10 nya Miljöbilar är beställda/levererade under 2020).
 • Installation av laddstolpar vid huvudkontoret i Mölndal.
 • Förnyat vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001.
 • Infört förslagslådor för att fånga upp bra idéer kring miljöförbättringar från personalen.
 • Kompletterat vår inköpsrutin med en miljöbedömning för våra viktigaste leverantörer.


2020 blev ett annorlunda år med tanke på nuvarande situation med COVID-19. Tjänsteresorna minskade avsevärt och fysiska kundbesök ersattes med digitala möten. Vi har med den erfarenheten satt nya konkreta mål med att bl a.   30 % av våra fysiska kund- & leverantörsmöten skall ersättas med digitala möten samt att vi skall minska antalet flygresor med minst 50% det kommande året.

RECs Klimatåtgärder_2020

 

 


 Dela     Tillbaka  

Bra ventilation utan kanaldragning

2021-02-01

REC VENTO är en decentraliserad luftvärmeväxlare med värmeackumulator avsedd för tillförsel av filtrerad uppvärmd frisk luft. REC VENTO installeras i yttervägg vilket ger dig en enkel installation utan långa kanaldragningar.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

REC Indovent är nu ett elinstallationsföretag

2020-11-16

Nu kan även REC titulera sig som elinstallationsföretag. Stort grattis önskar vi vår affärsområdeschef Andreas Löfgren som nu är klar med sin utbildning som auktoriserad elinstallatör och kommer stå för vår regelefterlevnad.


  Ventilation Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger

REC FLEX SYSTEM® - Det flexibla kanalsystemet

2020-10-19

REC FLEX SYSTEM® är ett flexibelt luftkanalsystem som möjliggör en enkel och smidig installation. Passar bra att installera i både villa, nybyggnation och ROT.


  Ventilation Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

SEPTEMBER - dags att byta filter!

2020-09-14

För att din anläggning skall fungera optimalt så krävs det att du regelbundet byter dina filter. Nu efter pollensäsong är det extra viktigt.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Nordbygg

Vad bör man tänka på vid en solcellsinstallation?

2020-08-17

I våra kortfilmer om installation går vi igenom flera viktiga punkter. Tveka inte att höra av dig till Andreas om du har ytterligare frågor om solel!


  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi

REC VENTO ECO2 - decentraliserad luftvärmeväxlare

2020-05-04

REC VENTO ECO2 är en decentraliserad luftvärmeväxlare med värmeackumulator avsedd för tillförsel av filtrerad uppvärmd frisk luft. Ger en effektiv värme energibesparing, vid traditionellt luftutbyte.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Revolutionerande nyhet för dig som bygger hyresrätter!

2020-03-30

RECs Dubbla Filterbox UNIK© är en designskyddad produkt som möjliggör enkla och kostnadseffektiva filterbyten för lägenhetsaggregat.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Nordbygg

SOLEL - Nytt affärsområde inom REC Indovent AB

2020-03-09

I vår satsning inom klimatsmarta lösningar för framtidens byggnader, har vi nu tagit ytterligare ett steg i REC Indovent’s utveckling. Vi har nu möjlighet att erbjuda solceller till våra kunder!


  Värme El Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger Arbetsmarknad Nordbygg

Miljöklassa ditt företag!

2020-02-24

Testa ditt företags miljömedvetande genom "Ernströmgruppen Eco Screening Tool" och var med oss i utmaningen att nå Miljöklass A!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Nordbygg

×