Befuktning för sjukhus är en bra investering

2021-02-15 Condair AB

https://slussen.azureedge.net/image/170972/AdobeStock_108994535.1907.jpeg

sjukhus finns det ett stort behov av att kunna kontrollera luftfuktigheten så att den varken är för låg eller för hög. En kontrollerad luftfuktighet på 40-60 procent säkerställer driften av sjukhusets känsliga utrustning, ökar hygien och sänker infektionsrisken.

För att kunna kontrollera fuktigheten kan du överväga befuktning. Detta gäller särskilt i laboratorier eller i skannersektioner med stora CT- och MR-skannrar, där det finns ett behov av att kunna kontrollera fuktigheten mycket exakt. Den känsliga elektroniken som finns i skannrarna kräver bland annat en kontrollerad luftfuktighet, så det är viktigt att styra detta året runt. Samtidigt kräver många tillverkare en kontrollerad miljö om systemens funktion ska garanteras. Befuktning kan emellertid också vara fördelaktig när det gäller sjukhusens allmänna hygieniska nivå och kontroll av smittsamma mikrober.

Efterfrågan på ångfuktare

På Condair upplever vi att det finns en stor efterfrågan på ångfuktning från sjukhus. En ångfuktare säkerställer att den fukt som införs är 100% hygieniskt säker. Condair har många års erfarenhet av bakteriologisk ren luftfuktning för sjukhus och sjukhus.

Vår ångbefuktare RS har en patenterad kallvattenzon med en kalkuppsamlingstank för att ta hand om mineraler och restprodukter. Har man riktigt kalkhaltigt vatten kan vi erbjuda ett RO-system. Ångfuktaren reglerar sedan luftfuktigheten genom att tillsätta ånga i ventilationen eller direkt i rummet.

På Condair kan vi skräddarsy en lösning som passar behoven hos den enskilda byggnaden eller lokalen. Det är därför inte nödvändigt att befukta hela sjukhuset. Det har vi tex gjort på Norrlands sjukhus. Här installeras RS ångfuktare som säkerställer korrekt fuktighet för sjukhusets renrum och MR-kamera.


 Dela     Tillbaka  

Programmet hjälper dig att hitta rätt luftbefuktare

2021-02-22

Vi på Condair tycker att det ska vara lätt för bland annat konsulter, installatörer och tekniker att beräkna och hjälpa kunder med sina projekt. Det är därför vi fritt tillhandahåller ett antal onlineverktyg och redskap.


  Ventilation Kyla Projekterings- & förvaltningsprogram

Behöver du reservdelar/service till ditt befuktningssystem?

2021-02-08

Nu när kyla till slut har kommit till större delen av landet så arbetar ert befuktningssystem för fullt. Kom därför ihåg att se över ditt befuktningssystem i god tid så att du undviker driftstopp.


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Produktnytt & kataloger

Torr luft kan leda till statisk elektricitet i produktioner

2021-01-26

Statisk elektricitet är ett särskilt problem för produktionsföretag där det medför ineffektivitet i produktionen och bland de anställda.


  Allmän Brand & säkerhet

Förbättrat inomhusklimat för Norrlands Universitetssjukhus

2021-01-13

Med en Condair RS ångbefuktare och ett RO-system installerat, säkerställer Condair ett förbättrat inomhusklimat på sjukhuset.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Referensprojekt

Ny teknisk säljare för Condair

2021-01-07

Condair AB utökar sitt team och har anställt en ny teknisk säljare med kompetens inom avfuktning.


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Förbättrat inomhusklimat till Gävle Sjukhus

2020-12-21

För hög fuktighet ökar risken för infektioner samt att det allmänna klimatet för personalen i operationshallarna blir väldigt dåligt.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla El Referensprojekt

Befuktning gynnar produktioner och inomhusklimatet

2020-12-07

Det är avgörande att säkerställa korrekt luftfuktighet för anställdas skull. Rätt luftfuktighet kan uppnås med befuktning men på grund av missförstånd har många fortfarande sina tveksamheter när det gäller befuktning.


  Ventilation Värme Kyla Arbetsmarknad

Hur fungerar en resistiv ångfuktare?

2020-11-02

En resistiv ångbefuktare ger noggrann fuktkontroll utan extra kostnader för utbytbara ångcylindrar i plast.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Hur du tar bort kalk och mineraler i din ångbefuktare

2020-10-25

Ett av sätten du kan göra för att minska servicebesöken samtidigt som du ökar din ångbefuktares precision är att installera ett RO-system (Reverse Osmosis).


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

×